Testikkelkreft: Utredning, spredning, behandling og prognose

Testikkelkreft er den kreftformen som er vanligst hos menn mellom 15 og 44 år. Forekomsten er økende.

VANLIGSTE KREFTFORM HOS UNGE MENN: Det er en økt forekomst kort tid etter puberteten og når maksimum hos menn i slutten av tyveårene og trettiårene. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
VANLIGSTE KREFTFORM HOS UNGE MENN: Det er en økt forekomst kort tid etter puberteten og når maksimum hos menn i slutten av tyveårene og trettiårene. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen ikke er oppdatert de siste to årene. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet.

Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Ondartet svulst i en testikkel kalles testikkelkreft, eller cancer testis på latin.

LES OGSÅ: Risikofaktorer og symptomer ved testikkelkreft

Normale testikler

Testiklene blir dannet på bakre bukvegg i fosterlivet og vandrer så ned i pungen. Vanligvis er testiklene kommet ned i pungen ved fødselen, noen ganger kommer de ned av seg selv kort tid etter fødsel.

ASTRID BØRRETZEN: Lege i spesialisering i patologi, for tiden stipendiat ved Universitetet i Bergen og forsker på prostatakreft. Foto: Privat
ASTRID BØRRETZEN: Lege i spesialisering i patologi, for tiden stipendiat ved Universitetet i Bergen og forsker på prostatakreft. Foto: Privat Vis mer

Dersom en eller begge testiklene ikke har vandret ned i pungen, men ligger i lyskekanalen eller i bukhulen, kalles dette kryptorkisme. Dersom testiklene ikke vandrer ned i pungen av seg selv, må de hentes ned operativt. Lege undersøker derfor pungen som ledd i den kliniske nyfødtundersøkelsen for å kontrollere at begge testiklene er tilstede i pungen. Dette blir også kontrollert ved senere undersøkelser på helsestasjonen.

Testiklene måler vanligvis ca 4 x 3 x 2-3 cm hos en voksen mann.

I testiklene foregår produksjon av sædceller. Testiklene er også ansvarlige for produksjon, lagring og frisetting av testosteron. Det kan være lurt å undersøke testiklene sine jevnlig, for eksempel i forbindelse med dusjing slik at forandringer i testiklene lettere oppdages.

Slik kan du undersøke deg selv regelmessig

Kreftutvikling

TESTIKLENES ANATOMI: Kreftutvikling i testikkel. Krefcellene kan vokse inn i omkringliggende vev og organer eller spre seg til andre organer via blodbanen. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
TESTIKLENES ANATOMI: Kreftutvikling i testikkel. Krefcellene kan vokse inn i omkringliggende vev og organer eller spre seg til andre organer via blodbanen. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Ondartede svulster kalles for kreft eller cancer. Kreftutvikling er en svært kompleks prosess som går gjennom mange trinn og involverer skade på gener som styrer celledeling, programmert celledød og genreparasjon. Vanligvis må flere slike kreftgener være skadet. Kreftceller utvikler på denne måten evne til å vokse ukontrollerbart. Kreftsvulster kan vokse inn i omkringliggende vev og organer. De kan også spre seg til lymfeknuter via lymfebanen og til andre organer via blodbanen. Det er dette vi kaller metastaser (spredning). Testikkelkreft er i 95 % av tilfellene germinalcellesvulster (1).

Den lille gruppen med andre typer svulster i testiklene blir ikke belyst i denne artikkelen.

LES OGSÅ: Sår eller utslett på penis eller pung? Dette er vanlige årsaker

Ulike typer germinalcellesvulster

Germinalcellesvulster utvikles fra germinalcellene, som er forløperne til sædcellene. Germinalcellesvulster kalles også for kimcellesvulster.

  • Hovedgruppen av germinalcellesvulster kalles seminomer.
  • De resterende undergruppene kalles samlet for ikke-seminomer og består av svulsttypene embryonalt karsinom, plommesekktumor, choriocarcinom og teratom.

Mer enn halvparten av svulstene inneholder mer enn en tumortype (2). Det er viktig å vite hvilken/hvilke svulsttyper som foreligger da dette påvirker behandlingsvalget.

LES OGSÅ: Er du redd for kreft? Vanlig symptom ved helseangst.

TESTIKKELKREFT: Kul eller hevelse i pung er det vanligste symptomet. Kulen er som regel ikke vond eller øm. Foto: NTB Scanpix / Shutterstock
TESTIKKELKREFT: Kul eller hevelse i pung er det vanligste symptomet. Kulen er som regel ikke vond eller øm. Foto: NTB Scanpix / Shutterstock Vis mer

Spredning ved testikkelkreft

Testikkelkreft kan spre seg gjennom lymfebanen til lymfeknuter langs aorta og via blodbanen til andre organer som lunger, lever og hjerne.

Les mer: Metastaser - spredning av kreft

Risikofaktorer

Årsaken til testikkelkreft er ukjent, men det er påvist en rekke risikofaktorer:

  • Kryptorkisme (det at den ene eller begge testiklene ikke har vandret ned i pungen, men ligger i lyskekanalen eller i bukhulen) øker risiko for testikkelkreft med 3-5 ganger (2). Dersom det bare er den ene testikkelen som ikke har vandret ned, er risiko for testikkelkreft også økt i den andre testikkelen som ligger i pungen.
  • Mannlig infertilitet Intersex syndromer inkludert gonadal dysgenesi (feil i fordeling av kjønnshormoner)
  • Tidligere testikkelkreft (kreft i den ene testikkelen gir økt risiko for kreft i den andre)
  • Testikkelkreft i nærmeste familie (far, bror, sønn) øker også risikoen

Utbredelse

Testikkelkreft er samlet sett en sjelden kreftform, men for menn mellom 15 og 44 år, er dette den vanligste kreftformen.

Høyest forekomst sees i land som Norge, Danmark, Tyskland og Sveits og forekomsten er økende. I 2016 ble det påvist 285 nye tilfeller (3).

Når det gjelder hvilke aldersgrupper som rammes, ser en at det er en økt forekomst kort tid etter puberteten og når maksimum hos menn i slutten av tyveårene og trettiårene. Deretter synker antall nye tilfeller og når et svært lavt nivå i menn som er seksti år eller eldre (2).

LES OGSÅ: Forstørret prostata

Symptomer

Testikkelkreft vil ofte kjennes av pasienten selv som en knute eller hevelse i den ene testikkelen. Som regel vil forandringen være uøm. Noen beskriver verk eller tyngdefølelse i pungen eller nedre del av magen.

Av og til sees hevelser i brystene (gynekomasti).

Hos ca 10 % (2) av pasientene er det spredning av kreft (metastaser) som er presenterende symptom, enten som ryggsmerter, magesmerter, hoste, tung pust eller en forstørret lymfeknute på halsen.

Differensialdiagnoser - hva annet kan symptomene være?

Differensialdiagnostisk kan en tenke på andre tilstander i testikkelen som betennelse i bitestikkel (epididymitt), betennelse i testikkelen (orkitt), vridning av sædleder og testikkel (testistorsjon), vannbrokk (hydrocele), utvidelse av gangsystemet (spermatocele), utvidelse av venenettverket i pungen (varicocele) og godartede svulster (4).

Utredning

Klinisk undersøkelse inkluderer undersøkelse av testiklene, leting etter forstørrede lymfeknuter og ev andre symptomer som brystutvikling. Videre utredning involverer ultralyd av testiklene. Det vil også tas røntgenbilde av lungene og eventuelt også CT-bilde av lunge og mage for å kartlegge om det foreligger metastaser (spredning).

Videre tas blodprøver for å undersøke såkalte tumormarkører som enkelte svulsttyper kan produsere og frisette til blodet; alfaføtoprotein (AFP), humant choriongonadotropin (beta HCG) og laktat dehydrogenase (LH). Disse blodprøvene blir brukt i forbindelse med diagnostikk, men også i forbindelse med oppfølging etter behandling.

Behandling av testikkelkreft

Behandling av testikkelkreft består i å fjerne hele den syke testikkelen. Det kirurgiske inngrepet foregår vanligvis via lyskesnitt. Operasjonspreparatet sendes så til patologisk avdeling for diagnostikk. Her besvares hvilken svulsttype/svulsttyper som foreligger, størrelsen på svulsten, om den er fritt fjernet og om tilstøtende vev/kar er infiltrert av svulsten. Videre behandling bestemmes av svulstens type og stadium.

Både strålebehandling og cellegift blir brukt. Dersom den gjenværende testikkelen er frisk, kan den vanligvis produsere tilstrekkelig av både testosteron og sædceller. Pasientene får tilbud om nedfrysing av sæd i autorisert sædbank dersom den gjenværende testikkelen er syk eller manglende eller dersom det skal gis tilleggsbehandling som kan påvirke fertiliteten.

LES OGSÅ: Prostatakreft

Prognose og dødelighet

Testikkelkreft har utmerket prognose, selv om det foreligger metastaser på diagnosetidspunktet. I 2016 var 5 års overlevelsen 98,6 % (3).

Kilder:
1) Robbins Basic Pathology. Kumar, Abbas, Fausto, Mitchell. Saunders Elsevier, 8th Edition 690-695.
2) WHO Classification of Tumours. Pathology and Genetics. Tumours of the Urinary System and Male Genital Organs. Eble, Sauter, Epstein, Sesterhenn. 217-250.
3) Kreftregisteret
4) Oncolex.no

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring