Helsefarlige boforhold? Dette er dine rettigheter

Er du plaget av støy, forurensing der du bor, eller skadelig innendørsklima som for eksempel sopp, mugg eller fukt? Dette kan du gjøre.

SOPP, MUGG OG FUKT: Skaper helsefarlige forhold i din bolig. Her bør det iverksettes tiltak. Foto: NTB Scanpix / Shutterstock
SOPP, MUGG OG FUKT: Skaper helsefarlige forhold i din bolig. Her bør det iverksettes tiltak. Foto: NTB Scanpix / Shutterstock Vis mer

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen ikke er oppdatert de siste to årene. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet.

Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Det kan være ulike helsefarlige forhold der du bor som gjør at det bør iverksettes tiltak. Støy, forurensning, mugg, sopp eller lignende kan føre til helseskader. Barn, eldre og kronisk syke kan utvikle fysiske og psykiske plager dersom det er slike forhold der de bor.

Eksempler på slike plager er utmattelse, søvnplager, immunsvikt, allergier, astma og fordøyelsesproblemer. Det er viktig å være klar over hva du bør gjøre dersom slike forhold blir oppdaget, og hvilke rettigheter du har.

Hvilke rettigheter har du dersom du oppdager helseskadelige forhold ved egen bolig og hva bør du gjøre?

Ta kontakt med forsikringsselskapet

Noen boligforsikringer dekker skader som følge av muggsopp, skadedyr eller fukt/vannskader. Du bør derfor melde eventuelle skader til ditt forsikringsselskap og undersøke hva dine forsikringer dekker.

LEGEN SVARER: - Muggsopp er påvist i kjelleren vår, og barn har stadige luftveisinfeksjoner. Bør vi gå til legen?

Varsle eier av «naboeiendommen» ved støy, lukt eller lignende

Naboloven har bestemmelser om forholdet mellom naboene, om hva som er tillatt og hva som ikke er det. Dersom terskelen for hva du må «tåle» av bråk/støy eller lignende fra naboen er overskredet, skal det settes inn tiltak for å redusere eller eliminere problemet. Tiltak som iverksettes, kan være at det settes opp støyskjerm, støy begrenses tidsmessig, eller luktkilde fjernes. Tiltaket skal føre til at de skadelige forholdene blir redusert til det som ligger under «tålegrensen».

Det kan være mulig å kreve erstatning for skadelige forhold fra naboen som er over «tålegrensen», forutsatt at du lider et økonomisk tap.

Er du plaget av skadelige forhold fra naboen bør du sende et skriftlig varsel.

Er det støy fra vei kan dette sendes til eier av veien. Er veien kommunal sendes klagen til kommunen, klage etter støy fra fylkesvei eller riksvei sendes Statens vegvesen.

Er det plagsom lukt fra avfall eller mistanke om luftforurensning kan det være vanskelig å oppdage kilden. Det skal sendes klage til Fylkesmannen ved mistanke om luftforurensning, støy fra ukjent kilde eller lignende. Fylkesmannen er tilsynsmyndighet.

LES OGSÅ: KOLS

STØY FRA NABOEN: Send en skriftlig klage. Foto: NTB Scanpix / Shutterstock
STØY FRA NABOEN: Send en skriftlig klage. Foto: NTB Scanpix / Shutterstock Vis mer

Er du eier av egen bolig?

Gi beskjed til selger av boligen (reklamasjon)

Helsefarlige forhold kan utgjøre en mangel ved eiendommen i lovens forstand. Det er avhendingsloven som kommer til anvendelse ved kjøp av bolig, og som regulerer eventuelle rettigheter og plikter som oppstår i den sammenheng. I noen tilfeller kan de helsefarlige forholdene utløse en rett til prisavslag eller ved særlig alvorlige omstendigheter, heving av kjøpsavtalen.

Når du oppdager mangelen må du fremsette en reklamasjon. Dette gjøres ved at du sender en skriftlig henvendelse til selger hvor du opplyser om hva som er galt på boligen. Reklamasjon må fremmes innen utløpet av reklamasjonsfristen. Det anbefales at du retter en henvendelse til selger umiddelbart etter at mangelen oppdages. Det har betydning for dine rettigheter om boligen er «solgt som den er», om de helsefaglige forholdene medfører at eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn du kunne regne med ut i fra kjøpesummen og forholdene ellers og om selger har tilbakeholdt opplysninger om forholdene i forbindelse med salget.

LES OGSÅ: Luftveisinfeksjon - når bør du oppsøke lege?

Leier du bolig?

Gi beskjed til utleier om de skadelige forholdene ved boligen (reklamasjon). Oppdages skadedyr, muggsopp, fuktskader eller lignende, er det utleiers ansvar å bedre boforholdene, med mindre du som leietaker har gjort noe som har ført til at de helsefarlige forholdene har oppstått.

Det er husleieloven som kommer til anvendelse ved leieforhold. Du må ta kontakt med utleier umiddelbart etter at forholdene oppdages, og be utleier om å iverksette tiltak. Utleier skal innen rimelig tid gjøre det som er nødvendig for å bedre boforholdene. Iverksettes tiltak som påvirker ditt leieforhold, vil du kunne kreve redusert leie. Du kan også ha krav på redusert leie dersom tiltak ikke iverksettes. Er de skadelige forholdene så alvorlige at det ikke går an å bo i boligen, eller at de ikke lar seg utbedre med det første, vil du kunne kreve at leieforholdet avsluttes umiddelbart uten oppsigelsestid.

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring