Hva er Reductil?

Reductil er et vektreduserende medikament mot helseskadelig overvekt. Virkemekanismen er redusert appetitt, samtidig som forbrenningen under vekttapet opprettholdes på et høyere nivå.

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen ikke er oppdatert de siste to årene. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet.

Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

StarthjelpReductil er et medikament mot helseskadelig overvekt, og finnes som kapsler i to styrker; 10 mg og 15 mg. Doseringen bør starte med 1 kapsel på 10 mg daglig, men kan økes til 1 kapsel på 15 mg daglig hvis effekten ikke er god nok på 10 mg. Behandlingen bør gis av lege med særlig erfaring i behandling av overvekt og skal være en tilleggsbehandling i et vektbehandlingsopplegg sammen med kostveiledning og mosjonsplanlegging. Hvordan virker Reductil?Virkestoffet i Reductil heter sibutramin. Reductil virker ved å redusere appetitten. Det fører til at du fortere føler deg mett, og ikke blir så snart sulten. Spiseatferden endres, og man spiser mindre og sjeldnere, samtidig som forbrenningen under vekktapet opprettholdes på et høyere nivå. Dette fører til vekttap.

Hvor mye kan jeg regne med å gå ned?Som for alle medisiner kan man ikke garantere at Reductil virker på alle pasienter. I studier der en gruppe pasienter har fått Reductil, og en gruppe har fått placebo (ikke virksom medisin), var vekttapet ca 4,5 kg større i gruppen som fikk Reductil, enn hos dem som fikk placebo. Ca 60% av de pasientene som får Reductil vil gå ned i vekt.

Hvor fort virker det?De fleste går ned minst 2 kilo første måned. Dersom du går ned mindre enn dette, bør du ta det opp med legen som har foreskrevet medisinen for å vurdere om du bør øke dosen. Vekttap i forbindelse med Reductil skjer nesten alltid i løpet av de første 6 månedene.

Hvor lenge skal man bruke Reductil?Denne avgjørelsen skjer i samråd med legen din. Anbefalingen er å høyst bruke medisinen i 1 år.

Hvem kan bruke Reductil?Der er enighet blant eksperter i Norge og internasjonalt at medisiner for behandling av fedme kun bør forskrives til pasienter som oppfyller visse kriterier. For at legen skal skrive ut medikamentet må personen ha:

1) BMI (Body Mass Index) over 30. Dette regnes som fedme, og innebærer betydelig økt risiko for mange sykdommer. Du kan lese mer om dette på overvektssenteret.

2) BMI over 27, men som i tillegg har minst en risikofaktor for sykdom. Dette kan være diabetes, høyt blodtrykk, eller høyt kolesterol.

Regnestykket for å finne ut din BMI er slik:

BMI = din vekt i kg / din lengde i m x din lengde i m

Du deler altså vekten med kvadratet av lengden din.

Hvem skal ikke bruke Reductil?Før du kan starte med å bruke Reductil er det viktig at legen sjekker følgende:

-Blodtrykk
Det er viktig at et eventuelt forhøyet blodtrykk er godt kontrollert med medisiner, og at du går til regelmessige kontroller så lenge du bruker Reductil. Reductil kan føre til blodtrykksøkning hos enkelte pasienter. Derfor skal blodtrykk og puls alltid kontrolleres før du starter med Reductil, og senere kontrolleres jevnlig så lenge du står på medisinen.

-Hjerte-/karsykdom
Dersom du har angina pectoris (hjertekrampe) skal du ikke bruke Reductil. Likeledes hvis du har uregelmessig hjerterytme (for eksempel hjerteflimmer), hvis du tidligere har hatt hjerteinfarkt, hjerneslag eller har fått diagnosen hjertesvikt.

-Andre medisiner
Reductil kan påvirke effekten av visse andre medisiner. Fortell derfor alltid legen om alle medisinene du bruker.

-MAO-hemmere
Du skal ikke bruke Reduktil dersom du bruker medisiner som inneholder et stoff som kalles monoaminoksydase(MAO)-hemmer. Dette stoffet finnes blant annet i visse medisiner mot depresjon, midler mot Parkinson-™s sykdom og en del andre medikamenter.

-Medisiner som påvirker serotoninnivået
Mange av de mest brukte antidepressiva regulerer nevrotransmitteren serotonin i hjernen. Det samme gjelder enkelte migrenemedisiner, og noen midler mot psykose. Hvis disse legemidler brukes samtidig som Reductil, kan dette føre til for høye nivåer av serotonin, såkalt serotonergt syndrom. Reductil bør derfor ikke tas samtidig som denne type medisiner.

-Allergi mot Reductil
Unngå Reduktil hvis du tidligere har reagert med allergi mot Reductil eller virkestoffet sibutramin. Dersom du får utslett eller andre allergiske reaksjoner, bør du slutte å bruke Reductil umiddelbart inntil du har diskutert det med legen din.

-Alvorlig leversykdom eller nyresykdom
Personer med alvorlig lever- eller nyresykdom skal ikke bruek Reductil.

-Graviditet og amming
Reductil skal ikke brukes av kvinner som er gravide eller som ammer. Kvinner i fruktbar alder bør bruke sikker prevensjon så lenge de bruker Reductil. Reductil påvirker ikke sikkerheten av p-piller.

-Spiseforstyrrelser
Reductil skal ikke brukes hos pasienter som har spiseforstyrrelser (anoreksi, bulumi).

-Grønn stær (glaukom).
Reductil skal ikke brukes av pasienter med grønn stær

-Visse andre, sjeldne sykdommer
Det finnes visse andre, sjeldne sykdommer som gjør at Reductil ikke bør brukes.

Hvilke bivirkninger er vanlige?De vanligst rapportere bivirkningene av Reductil er: munntørrhet, forstoppelse og søvnproblemer.

Andre bivirkninger som kan oppstå er: hodepine, økt svettetendens, høyere blodtrykk, raskere puls. Disse bivirkningene er vanligvis såpass milde at de ikke fører til at personen trenger å slutte med medisinen. Det er allikevel viktig at du forteller legen din om det dersom du får symptomer som du tror kan være bivirkning av medisinen, slik at dere sammen kan ta stilling til om du skal fortsette med medisinen eller endre dosen.

Når bør du kontakte lege?Det er viktig at du kontakter legen dersom du opplever noe som du tror kan være en bivirkning av medisinen du tar. Dette gjelder generelt for alle medisiner.

Du bør slutte å ta Reductil straks dersom du opplever en eller flere av disse symptomene: Pusteproblemer eller kortpustethet, brystsmerter eller hjertekrampe, rask puls over 100 slag i minuttet, uregelmessige hjerteslag/hjertebank, svimmelhet, forvirring, depresjon, angst, skjelving, muskelstivhet eller høy feber.

Reductil og kosttilleggDu kan bruke vanlige vitamintilskudd, mineraler og reseptfrie kosttilskudd samtidig som du bruker Reductil. Det eneste unntaket er aminosyren tryptofan, som ikke må brukes samtidig som du bruker Reductil.

Andre slankeprodukterReductil skal kombineres med et sunt, magert og variert kosthold. Du bør ikke bruke reseptfrie slankeprodukter i pulver eller tablettform i den perioden du bruker Reductil.

Reductil og alkoholReductil kan føre til at du blir mer trøtt av alkohol enn du pleier. Derfor er det viktig at du diskuterer forbruk og type alkoholholdige drikker med legen din før du starter.

Reduktil og kaffe/teReductil kan trygt brukes samtidig med moderate mengder te, kaffe eller koffeinholdige drikkevarer.

Fordeler/ulemper i forhold til annen medisin:Fordeler: Reductil virker ikke i tarmen, du vil derfor ikke få magesmerter, diaré eller fettet avføring om du spiser et måltid med mye fett. Reductil påvirker heller ikke din evne å suge næring opp fra maten, den påvirker kun selve appetittsenteret, noe som fører til at du spiser mindre. Forbrenningen forblir den samme som før vekttapet, og når energiinntaket er lavere vil det si at forbrenningen i sum går opp! Du unngår derfor å tære på musklene og forrykke fordelingen av fett i forhold til muskler, slik man gjerne gjør når man går på -sultekurer-

Ulemper: Puls og blodtrykksstigning kan hos enkelte pasienter medføre at man må slutte med medisinen. Reductil kan også påvirke effekten av andre medisiner, og det kan derfor være nødvendig med dosejusteringer.

Det er ikke meningen at man skal gå på medisinen resten av livet, behandlingen er anbefalt i opp til ett år. Derfor er det svært viktig at du lærer deg gode vaner for kosthold og aktivitet mens du står på medisinen; vaner du kan leve med også etter at behandlingen er avsluttet!

PrisEtt års behandling koster 6815 kr (10 mg) eller 7676 kr (15 mg). Det gis ikke refusjon for medikamentell behandling av overvekt, og pasienten må betale utgiftene selv. Utgifter til medikamentell behandling kan imidlertid gi rett til skattefradrag, og legen kan også søke om individuell refusjon hvis pasientens tilstand kan defineres som sjelden.

Kilder: Felleskatalogen/produktbeskrivelser. Statens legemiddelverk.

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring