Derfor skal du trappe gradvis ned på antidepressiv medisin

Bråstopp kan gi kraftige plager som søvnproblemer, hodepine og svimmelhet. Glemmer du en dose kan du også få symptomer.

KRAFTIG UBEHAG: Plutselig stopp eller for rask nedtrapping av behandling med antidepressiv medisin kan gi ubehagelige symptomer. Foto: fizkes / Shutterstock / NTB
KRAFTIG UBEHAG: Plutselig stopp eller for rask nedtrapping av behandling med antidepressiv medisin kan gi ubehagelige symptomer. Foto: fizkes / Shutterstock / NTB Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Hvis du plutselig stopper behandlingen med antidepressiv medisin, eller trapper ned for raskt, kan du utvikle antidepressivt nedtrappingssyndrom.

Symptomer på antidepressivt nedtrappingssyndrom

Antidepressivt nedtrappingssyndrom kan forekomme hvis man plutselig stopper med den antidepressive medisinen, eller trapper for raskt ned, hos mennesker som har vært i behandling i minst én måned.

Symptomene er som regel milde, og kan oppstå etter behandling med alle typer antidepressiv medisin.

Vanlige symptomer er:

  • Influensaliknende symptomer, med trøtthet, hodepine og muskelsmerter.
  • Søvnproblemer, eller svært livaktige drømmer og mareritt
  • Kvalme
  • Svimmelhet
  • Forstyrret følesans, som stikkende følelse i huden eller følelse av elektrisk støt i hodet eller kroppen.
  • Angst, irritabilitet, aggresjon eller andre endringer i humøret.

Hvor raskt kommer symptomene?

Symptomene viser seg typisk innen to til tre dager etter stans -eller nedtrapping av behandlingen. Hos noen opptrer symptomene allerede etter få timer. Man kan derfor godt få symptomer hvis man ved et uhell glemmer en dose eller to av sin antidepressive medisin.

Symptomene varer typisk i én til to uker, men i noen tilfeller kan de vare lengre.

Kan forveksles med tilbakefall av depresjon

Symptomene kan noen ganger forveksles med tilbakefall av depresjonen. Ved antidepressivt nedtrappingssyndrom oppstår symptomene to til fire dager etter stans eller nedtrapping av medisinen, og varer vanligvis én til to uker. Hvis man trapper opp eller starter medisinen igjen, forsvinner symptomene i løpet av en til tre dager.

Hvis det er snakk om tilbakefall av depresjonen, tar det som regel lengre tid enn noen få dager før symptomene viser seg. Den beste måten å avgjøre om det er snakk om det ene eller andre, er imidlertid å snakke med legen om det.

Hvis du skifter behandling fra en type antidepressiv medisin til en annen, kan det også gi symptomer på antidepressivt nedtrappingssyndrom fordi medisinene har ulike virkningsmekanismer og egenskaper.

Hvilke antidepressive preparater gjelder det?

Alle antidepressive preparater kan gi antidepressivt nedtrappingssyndrom, ved for rask nedtrapping eller plutselig stopp i behandlingen. Behandlingen skal typisk har pågått i mer enn fire uker.

Risikoen øker ved preparater som har en kort nedbrytningstid sammenliknet med de med lang nedbrytningstid. Risikoen øker også ved høye doser av den antidepressive medisinen.

Den mest brukte preparatgruppen er SSRIs, og det er derfor mange som har rapportert syndromet i forbindelse med opphør av en medisin fra denne gruppen.

Er det farlig?

Nei, antidepressivt nedtrappingssyndrom er ikke farlig, men kan være svært ubehagelig. Tilstanden er forbigående, og går som regel over av seg selv i løpet av en til to uker.

I noen tilfeller er det så mange symptomer at det er nødvendig å gjenoppstarte -eller opptrappe den antidepressive medisinen igjen, for deretter å legge en ny plan for en mer langsom nedtrapping.

Hvis langsom nedtrapping også gir plagsomme symptomer, kan det være nødvendig å skifte preparat før nedtrapping. For eksempel kan et skifte til preparatet fluoksetin være nyttig i noen tilfeller.

Hvordan unngår du antidepressivt nedtrappingssyndrom?

Den beste måten å redusere risikoen for å få antidepressivt nedtrappingssyndrom er å legge en plan for nedtrapping sammen med legen din.

Planen for nedtrapping vil som regel innebære gradvis mindre doser av medisinen over flere uker eller mer. På denne måten blir kroppen langsomt vant til stadig mindre doser av medisinen. Dette gjelder særlig antidepressiver med kort nedbrytningstid.

Hvis du har fått antidepressiv behandling i kortere tid enn fire uker, eller med en lav dose, kan nedtrappingen ofte skje raskere.

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring