Hvorfor har norske menn blitt 10 centimeter lengre siden 1900?

Gjennomsnittshøyden til norske menn har økt nesten 10 centimeter fra 1900 til 2007. Hva er årsaken til dette?

ØKENDE HØYDE: Det er flere grunnet til at befolkningen stadig blir lengre? FOTO: Mike_shots / Shutterstock / NTB
ØKENDE HØYDE: Det er flere grunnet til at befolkningen stadig blir lengre? FOTO: Mike_shots / Shutterstock / NTB Vis mer

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen ikke er oppdatert de siste to årene. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet.

Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Gjennomsnittshøyde i Norge

Dagens gjennomsnittshøyde er for kvinner på 167,1 cm og menn 180,6 cm. Vi vet at både menn og kvinner har hatt en økt lengdevekst de siste 100 årene.

For menn vet vi det ganske så nøyaktig, fordi vi har tall fra målinger av vernepliktige norske menn. Ifra 1900 til 2007 økte gjennomsnittshøyden til vernepliktige med nesten 10 cm. (1, 2)

Hva bestemmer høyden vår?

Det er flere faktorer som bestemmer høyden vår, og gener spiller en svært viktig rolle. Dette er godt kjent og er ofte synlig i familier – har man en mor og far som er høy, er det sannsynlig at deres barn også vil bli høy.

Men selv om høyde i stor grad er arvelig, er det på et befolkningsnivå andre årsaker til at høyden blant annet i Norge har økt det siste århundret.

Andre faktorer som spiller inn er helsemessige forhold, riktig ernæring og kosthold, samt sykdommer kan påvirke hvor høye vi blir. Og særlig på et samfunnsnivå når leveforholdene i et land blir bedre kan man over tid se dette med en økning i den generelle gjennomsnittshøyden. (3, 4)

Helse, ernæring og høyde

En økning i gjennomsnittshøyden de siste hundre årene er ikke unikt for Norge. Dette er faktisk en trend man ser globalt, der veldig mange andre land også har hatt en økning i gjennomsnittshøyden.

Grunnen til dette tror man i stor grad handler med forbedring innenfor velferd, helse og livsstil. Det å bo i et land der hele befolkningen har tilgang riktig og god ernæring, samt tilgang til helsetjenester, er viktige faktorer. Ernæring og sykdom i barnealder kan i stor grad påvirke lengdeveksten. Så når et land generelt får bedre ernæring og tilgang på helsetjenester, vil dette påvirke veksten til befolkningen. Basale ting slik som bedre hygiene er også en viktig faktor. God hygiene gir blant annet mindre infeksjonssykdommer som gir mindre dødelighet og bedre helse. (3, 4)

LES OGSÅ: Osteoporose

SENGELENGDE: Sengene på 1800 tallet var langt kortere enn i dag. Med økende høyde på befolkningen er det også behov for lengre senger. Foto: Ihar Halavach / NTB
SENGELENGDE: Sengene på 1800 tallet var langt kortere enn i dag. Med økende høyde på befolkningen er det også behov for lengre senger. Foto: Ihar Halavach / NTB Vis mer

Økonomi og helse

Man ser en sammenheng med høyde, økonomi, helse og levetid. Et land med generelt god økonomi der innbyggeren har tilgang på mat og et godt helsevesen, har en friskere befolkning som lever lengre, og som er høyere. Med høyere utdanning og høyere inntekt kommer også kunnskap og mulighet til å ha tilgang til riktig ernæring. Riktig ernæring er en viktig faktor for vekst, mens feilernæring vil ha motsatt virkning og kan være veksthemmende. En bedring i et lands økonomi og helse gjør at forholdene ligger til rette for en sunn og frisk barndom som er positivt og kan fremme lengdeveksten. (3, 4)

LES OGSÅ: Behandling med veksthormoner

Har høyden til kvinner økt?

Grunnen til at vi har så sikre og konkrete tall på hvor mye norske menn har vokst gjennom lengre tid er grunnet Forsvaret. Høyden til vernepliktige menn har blitt målt i over hundre år, noe som gir oss sikre tall. Vi har dessverre ikke samme talldata for kvinner, da tjenestegjøring i militæret tidligere var mer eller mindre forbeholdt menn.

Data på kvinners høyde målt på sesjon er først publisert fra 2011 fram til i dag. Men vi vet at også gjennomsnittshøyden for kvinner blir påvirket av de samme forholdene som påvirker menns høydevekst, og høyden til norske kvinner har også økt det siste århundret. (1, 3)

Kilder

1) Statistisk sentralbyrå, Helseforhold, levekårsundersøkelsen. Oppdatert 25. juni 2020 2) Statistisk sentralbyrå, 4.22 Vernepliktige, etter høyde. 3) A century of trends in adult human height, NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Elife 2016;5:e13410 DOI: 10.7554/eLife.13410 4) Statistisk sentralbyrå, Friskere og sterkere, skrevet av Ragnhild Rein Bore

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring