Vanlig skulderoperasjon fungerer ikke

Ny forskning viser at en tidligere svært vanlig skulderoperasjon ikke gir noen fordeler sammenlignet med «narrekirurgi».

SMERTEFULL SKULDER: En pasient viser hvor høyt han kan løfte armen før skuldersmertene begrenser han. Tidligere ble svært mange av disse pasientene operert, ny forskning viser at annen behandling er like effektivt. Foto: NTB / Shutterstock.
SMERTEFULL SKULDER: En pasient viser hvor høyt han kan løfte armen før skuldersmertene begrenser han. Tidligere ble svært mange av disse pasientene operert, ny forskning viser at annen behandling er like effektivt. Foto: NTB / Shutterstock. Vis mer

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen ikke er oppdatert de siste to årene. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet.

Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

En ny faglig gjennomgang av all tidligere forskning viser at operasjon av såkalt skulder impingement ikke gir bedre resultater hos de pasientene som blir operert, sammenlignet med dem som får konservativ behandling.

Les også: Impingement i skulderen

Svært vanlig skulderlidelse

Skulder impingement er en av de vanligste årsakene til smerter i skulderen. Tilstanden omtales også som subakromialt smertesyndrom, impingementsyndrom, supraspinatustendinitt (senebetennelse) og subakromial bursitt (slimposebetennelse).

Skulder impingement kjennetegnes av en smertefull skulder der smertene forverres når armen løftes over skulderhøyde, bevegelsen i skulderleddet er ofte begrenset og det kan være problematisk og sove på den affiserte siden. Fall, skade eller langvarig arbeid med armene over skulderhøyde kan utløse tilstanden, men ofte oppstår smertene uten utløsende årsak.

BETENTE SENER: Ved subakromialt smertesyndrom er en eller flere sener som inngår i "rotatorcuffen" betent. Illustrasjon: NTB Scanpix/Shutterstock
BETENTE SENER: Ved subakromialt smertesyndrom er en eller flere sener som inngår i "rotatorcuffen" betent. Illustrasjon: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Årsaken til smertene antas å være irritasjon av sener i skulderen på grunn av trange forhold mot tilgrensende knokkel (akromion, - se illustrasjon nedenfor). Ved operasjon lager kirurgen bedre plass til den betente senen.

LES MER: Skuldersmerter - hva kan være årsaken?

Ny forskning på effekten av kirurgi

En ekspertgruppe med forskere tilknyttet ortopediske avdelinger og forskningsinstitusjoner i blant annet USA, Canada, Finland, Norge, Sverige og Danmark har gjennomgått tidligere forskning på effekten av kirurgi ved skulder impingement. Den nye metastudien ble publisert i The British Journal of Sports Medicine i januar.

Studien baserte seg på samlede resultater fra tidligere randomiserte, kontrollerte studier av effekten til skulderkirurgi på skulder impingement hos voksne. Det var et krav at alle pasientene som ble inkludert hadde hatt skuldersmerter i minst 3 måneder. Både åpen skulderkirurgi og kikkhullskirurgi (artroskopi) med fjerning av skulder slimposen og/eller modifisering av akromion (se illustrasjon) ble tatt med i studien.

SKULDEROPERASJON: Ved skulder dekompresjonskirurgi lager kirurgen bedre plass for sener i skulderleddet gjennom og fjerne slimposen og/eller slipe ned den nedre kanten akromion (del av skulderbladet). Foto: NTB / Shutterstock.
SKULDEROPERASJON: Ved skulder dekompresjonskirurgi lager kirurgen bedre plass for sener i skulderleddet gjennom og fjerne slimposen og/eller slipe ned den nedre kanten akromion (del av skulderbladet). Foto: NTB / Shutterstock. Vis mer

Studier som også hadde inkludert andre skulderlidelser som kalkperitendinitt, muskelrupturer og sekundær skuldersmerte etter skader ble ikke inkludert i metastudien. For å estimere risiko ved kirurgi inkluderte forskerne også andre studiedesign (prospektive observasjonsstudier), da antallet med en komplikasjon var for lavt for et sikkert resultat ved kun randomiserte kontrollerte studier.

Etter søk i tidligere publisert forskning og gjennomgang av 842 treff identifiserte forskningsgruppen 9 forsøk (18 publiserte studier) med til sammen 1014 pasienter til oppsummeringen. Disse forsøkene ble inkludert:

  • To studier som sammenlignet dekompresjonskirurgi med «narrekirurgi».
  • Fem studier som sammenlignet dekompresjonskirurgi med treningsterapi.
  • En studie sammenlignet kirurgi med fjerning av slimposen og modifisering av akromion med kirurgi hvor kun slimposen ble fjernet.
  • En studie sammenlignet kirurgi med fjerning av slimposen pluss radioterapi.

De to sistnevnte studiene ble senere ekskludert da de sammenlignet ulike kirurgiske teknikker.

Målet med operasjon: Smertefrihet

Da denne formen for skulderoperasjon ble sammenlignet med annen behandling definerte forskerne den ønskede effekten som reduksjon av smerter. Bakgrunnen for dette var at i et utvalg av pasienter med skulder impingement svarte 86 % av smerte var deres største plage. Pasientene rapporterte at smertene påvirket deres søvn, evne til å heve armen og naturlig nok deres evne til fysisk aktivitet.

Dette er de vanligste skulderplagene og tilstandene som rammer skulderen. Legene Naeem, Wasim og sykepleier Elisabeth ser nøyere på skulderleddet. Vis mer

Konklusjon: Har ingen effekt

I sin konklusjon skriver ekspertgruppen at all kirurgi har en kjent og kraftig placeboeffekt som varer i minst et år. I denne oppsummeringen har de derfor lagt størst tyngde på resultatene fra de randomiserte, kontrollerte forsøkene som inkluderte narrekirurgi. Resultatene viser at operasjon for skulder impingement ikke ga noen vesentlige fordeler over narrekirurgi etter henholdsvis 6 måneder og 1 år:

  • Ingen endring i smerter
  • Ingen forbedring i fysisk funksjon
  • Ingen forbedring i livskvalitet

Ekspertgruppen vurderte disse resultatene som svært sikre.

Resultatene viste også at operasjon for skulder impingement ikke ga noen fordeler sammenlignet med konservativ behandling (oppfølging og trening). Disse resultatene ble basert på analysen vurdert som noe mer usikre.

Ekspertgruppens anbefaling

I sin konklusjon skriver forskerne at den nye kunnskapsoppsummeringen gir grundig dokumentasjon på at operasjon av skulder impingement ikke gir noen fordeler fremfor narrekirurgi. Operasjonen fungerer altså ikke. Da resultatene er svært sikre vurderes det som usannsynlig at fremtidig forskning vil vise effekt av slik kirurgi. På bakgrunn av dette anbefaler ekspertene at politikere, helseledere og kirurger endrer sin behandling av skulder impingement.

Operasjon av skulder impingement gir ingen fordeler sammenlignet med narrekirurgi eller konservativ behandling Ekspertgruppen bak den nye oppsummeringen.
AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS: Legene ved Akershus universitetssykehus (AHUS) opererer færre pasienter for skulder impingement nå enn tidligere. Den nye metastudien tyder på at dette er en god vurdering. Foto: NTB / Jon Olav Nesvold.
AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS: Legene ved Akershus universitetssykehus (AHUS) opererer færre pasienter for skulder impingement nå enn tidligere. Den nye metastudien tyder på at dette er en god vurdering. Foto: NTB / Jon Olav Nesvold. Vis mer

Kirurgene opererer færre enn tidligere

Frode Hellum, overlege ved Ortopedisk avdeling ved Akershus universitetssykehus, har i en kommentar til Tidsskrift for Den norske legeforening fortalt at norske kirurger opererer færre for skulder impingement enn tidligere:

– Ved norske sykehus har det de senere årene vært en holdningsendring i retning av mer konservativ behandling ved subakromialt smertesyndrom. Studien tyder på at denne endringen har vært riktig.

I den samme kommentaren påpeker Hellum at pasienter med åpenbare påleiringer og/eller forkalkninger av korakoakromialligamentet og mekaniske symptomer vil kunne ha nytte av kirurgi. Studier som undersøkte behandling av pasienter med forkalkninger av korakoakromialligamentet eller mekaniske skader ble som tidligere nevnt ikke inkludert i denne nye metastudien.

Kilder:

  • Lähdeoja T, Karjalainen T, Jokihaara J, et alSubacromial decompression surgery for adults with shoulder pain: a systematic review with meta-analysisBr J Sports Med Published Online First: 15 January 2019. doi: 10.1136/bjsports-2018-100486
  • Amdahl, C. Subakromialt smertesyndrom. Lommelegen 2018.
  • Sivertsen, Ø. Ingen effekt av kirurgi ved skuldersmerter. Tidsskr Nor Legeforen 2018doi: 10.4045/tidsskr.18.0197

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring