Brudd i albuen

Både barn og voksne kan få brudd i knoklene rundt albuen. Fallulykke er vanligste årsak.

ALBUEBRUDD: Skader i albuen som gir sterke smerter og nedsatt funksjon bør undersøkes av lege og med billeddiagnostikk. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
ALBUEBRUDD: Skader i albuen som gir sterke smerter og nedsatt funksjon bør undersøkes av lege og med billeddiagnostikk. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen ikke er oppdatert de siste to årene. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet.

Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Brudd i knoklene rundt albuen er et vanlig sted å brekke både hos barn og voksne. Voksne får som regel etter fall. Mange barn kommer med brudd etter en ulykke på trampoline.

Oversikt over ulike beinbrudd

Symptomer

Som oftest er det en konkret hendelse eller skade som gjør at en pasient oppsøker en lege med spørsmål om brudd i armen. Som regel plages pasienten av nedsatt funksjon i den skadede armen, og det er smertefullt ved bevegelse og belastning. Man bør ha lav terskel for å la seg undersøke dersom det er mistanke om brudd kan være årsaken til plagene, og fastleger og leger ved legevakt bør sende pasientene til røntgenundersøkelse for å se etter brudd.

De tre knoklene som danner albueleddet kan alle brekke ved skader. Hos voksne er den vanligste skaden brudd i den øvre delen av spolebenet. Barn brekker oftere i nedre del av overarmsbenet. Behandlingen av brudd rundt albuen er svært forskjellig. Korrekt behandling varierer fra fri bevegelse, fatle, gips og operasjon, alt avhenger av bruddtype, alvorlighetsgrad – og hvem som eier bruddet.

Det finnes flere andre årsaker til albuesmerter enn brudd, og disse kan du lese om her: Vondt i albuen, hva kan årsaken være?

Ved albuebrudd er det helt nedre del av overarmsbeinet eller deler av de to underarmsbenene (helt øverst) som brekker. Illustrasjon: NTB Scanpix/Shutterstock
Ved albuebrudd er det helt nedre del av overarmsbeinet eller deler av de to underarmsbenene (helt øverst) som brekker. Illustrasjon: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Albuens anatomi

Albueleddet er en spesielt ledd som ikke likner noe annet ledd i kroppen. Det er et hengselliknende ledd, som sørger for bøy og strekk, samtidig som det tillater rotasjon av underarmen. Leddet dannes av overarmsbeinet (humerus) fra oversiden og to underarmknokler, spolebeinet (radius) og albuebeinet (ulna), fra undersiden.

Radiusbenet går fra tommelsiden og opp til over og innside av albuen. Ulnabenet går fra lillefingersiden og opp til utsiden og baksiden av albuen.

Albuebrudd gir nedsatt funksjon i hånd og arm

Alle som har skadet albuen vet hvor viktig albueleddet er for kroppens funksjon og hverdagslige aktiviteter. Albuen er essensiell for å plassere hånden i korrekt posisjon. Det betyr at hele armens funksjon blir begrenset dersom albuen ikke fungerer optimalt, og det er vanskelig for kroppen å kompensere med andre ledd.

Brudd er en vanlig årsak til nedsatt funksjon i albuen. De fleste brudd kan gro av seg selv og blir bra, med eller uten gips, og de aller fleste brudd er grodd på rundt seks uker – oftest noe kortere hos barn og unge.

Noen brudd krever operasjon på grunn av skjevheten i bruddet. Derfor er det et viktig prinsipp å undersøke for bruddskader raskt, siden operasjonene som oftest er enklere å gjøre for en kirurg dersom det ikke har gått for lang tid siden skaden inntraff.

BRUDD NEDERST I OVERARMEN: Røntgenbilde viser skade i albueområdet. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
BRUDD NEDERST I OVERARMEN: Røntgenbilde viser skade i albueområdet. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Et vanlig brudd hos barn

Den største andelen av barn med brudd rundt albuen brekker nederst i overarmsbenet. En typisk skadehistorie er fall etter trampolinehopping, ofte når det er flere enn barnet selv som har vært på trampolinen samtidig.

Det vanlige bruddmønsteret er et tversgående brudd noen centimeter over albueleddet, hvor den nedre brudddelen vippes bakover (sett fra siden). Ved undersøkelse kan man se at barnet ikke bruket armen, og av og til ses det en betydelig feilstilling i albueregionen. Et ordinært røntgenbilde gir svaret på om det foreligger et brudd, vil kunne styre den videre behandlingen.

Dersom bruddet ikke er veldig feilstilt, er gips en god behandling. Barnet må gipses fra håndleddsnivå til godt opp på overarmen, og gipsen må som regel sitte på i rundt fire uker. Røntgenkontroller vil vise om bruddet gror, og vil styre lengden av gipsbehandlingen. Ved stor skjevhet i bruddet er det indikasjon for operasjon. Under inngrepet rettes bruddet opp, og som regel velger kirurgen å sette inn to metallpinner gjennom bruddet slik at stillingen holder seg. Gipsbehandling må også til, selv om barnet er operert.

Prognosen ved denne bruddtypen er god, og barnet blir som regel helt bra igjen etter noen måneder.

Voksne kan også brekke overarmsbenet i samme region. Dette er som regel med komplekse skader, og de krever oftere kirurgisk behandling enn hos barn.

LES OGSÅ: Håndleddbrudd

ALBUELEDDET: De ulike navn på beindelene i albuen. Coronoid prosess er på baksiden av albuen. Olecranon er det de fleste oppfatter som selve albuespissen, der man har hudfolder når armen strekkes. Illustrasjon: NTB Scanpix/Shutterstock
ALBUELEDDET: De ulike navn på beindelene i albuen. Coronoid prosess er på baksiden av albuen. Olecranon er det de fleste oppfatter som selve albuespissen, der man har hudfolder når armen strekkes. Illustrasjon: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Brudd i spolebenet (radius)

Ved fall er det en refleksreaksjon å ta seg for i fallet. Av og til brekker armen som resultat, og ikke sjelden skjer bruddet i den øvre delen av spolebenet. Dette er et mye vanligere brudd hos voksne enn hos barn.

Ved brudd av spolebenet ved albue er rotasjon av underarmen spesielt vondt, men strekk og bøy er som regel også plagsomt. Det er sjelden det er synlige tegn på feilstilling av armen. De fleste bruddene av denne typen gror fint uten spesiell behandling. Ofte får pasientene er fatle som smertelindring i en kort periode. Gips er til liten eller ingen hjelp. Det er viktig for resultatet å starte bevegelsestrening raskt, selv om ikke bruddet er ferdig grodd. Dette er for å forhindre at armen blir unødvendig stiv.

Noen ganger må brudd i den øvre delen av spolebeinet opereres. Det er aktuelt spesielt ved stygge bruddskader hvor bruddbitene ikke ligger der de skal. Som regel kan bitene settes sammen igjen og gro fast. En sjelden gang er den beste behandlingen å sette inn en protese.

LES OGSÅ: Avreven bicepssene

Brudd i albuebenet

Den øvre delen av albuebenet, ved albuespissen, er også et relativt vanlig sted å brekke. Denne bruddtypen er mye vanligere hos vokse enn barn, og eldre er særlig utsatt. Dette er et viktig brudd å behandle korrekt, ettersom strekkemuskelen på baksiden at overarmen får feste på albuespissen. Brudd kan på denne måten gi større eller mindre fravær av strekkefunksjon i albuen.

Bruddene som ligger fint på plass kan gipsbehandles. Ved stor avstand mellom bruddbitene, må de settes sammen ved hjelp av en operasjon. Det samme gjelder brudd som resulterer i at leddflaten i albuen ikke lenger et glatt og jevn, noe som vanligvis gir et stivt albueledd og stor slitasje. Ståltråd og metallpinner eller plate og skruer er to vanlig brukte operasjonsmetoder.

TERRIBLE TRIAD: CT-bilde av albue som gikk ut av ledd (luksasjon) i en sykkelulykke. Det oppstod flere brudd i radiushodet og ulnadelen. På bildet er albuen satt på plass (reponert) men viser at operasjon er nødvendig for å feste løse benbiter. Foto: Privat
TERRIBLE TRIAD: CT-bilde av albue som gikk ut av ledd (luksasjon) i en sykkelulykke. Det oppstod flere brudd i radiushodet og ulnadelen. På bildet er albuen satt på plass (reponert) men viser at operasjon er nødvendig for å feste løse benbiter. Foto: Privat Vis mer

Terrible triad – en kompleks albueskade

En albue som går ut av ledd, kan gjøre det med eller uten samtidig bruddskader. Albueluksasjonen er som regel et resultat av en høyenergiskade.

Ved «terrible triad» går albuen ut av ledd og brekker samtidig den øvre delen av spolebenet og en spiss av albuebenet fortil. I tillegg skades ofte leddbånd og leddkapsel. Dette er en kompleks albueskade.

Slike skader må som regel opereres. Som navnet på denne skadetypen tilsier, sliter mange pasienter med dårlig albuefunksjon i tiden som kommer etter skaden. God behandling ved skadetidspunktet og korrekt opptrening bedrer prognosen.

Kilder:

1. Orthobullets. Terrible Triad Injury of Elbow. Juli 2019.
2. Oslo Universitetssykehus. Metodebok i ortopedi.

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring