Bivirkninger av anabole steroider hos kvinner

Noen kvinner bruker anabole steroider for å få en stram og muskuløs kropp. Ikke alle tenker over de negative konsekvensene, og bivirkninger som varer selv etter avsluttet bruk.

STØRRE MUSKLER: Anabole steroider gir økt muskelvekst, men det har også en rekke negative konsekvenser. Illustrasjonsfoto: Shutterstock/NTB Scanpix
STØRRE MUSKLER: Anabole steroider gir økt muskelvekst, men det har også en rekke negative konsekvenser. Illustrasjonsfoto: Shutterstock/NTB Scanpix Vis mer

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen ikke er oppdatert de siste to årene. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet.

Publisert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Anabole steroider er den syntetiske formen av testosteron, det mannlige hormonet som produseres i testiklene. Det vil gi større muskler i løpet av kort tid, om det kombineres med styrketrening. De fleste bruker det for å bygge muskler, eller for å forbedre idrettsprestasjoner.

Anabole steroider kan også brukes for å behandle sykdommer som er forårsaket av androgen hormonmangel, slik som forsinket pubertet, noen typer impotens, og sykdommer som gir tapt muskelmasse (for eksempel kreft og AIDS).

Ettersom det er langt færre kvinner enn menn som bruker anabole steroider, finnes det mindre forskningsbasert kunnskap om effekten det har på kvinner, sammenliknet med menn.

Prosjektmedarbeider i Steroideprosjektet: Marie Lindvik Jørstad. Foto: Privat
Prosjektmedarbeider i Steroideprosjektet: Marie Lindvik Jørstad. Foto: Privat Vis mer

- Kvinner produserer noe testosteron naturlig i kroppen, men i mindre mengder enn menn, på samme måte som at menn produserer østrogen, men i mindre mengde enn kvinner. Når en kvinne tilfører kroppen testosteron ved bruk av anabole steroider, øker kroppens testosteronmengde, og dermed også sannsynligheten for å utvikle maskuliniserende bivirkninger, sier Marie Lindvik Jørstad, prosjektmedarbeider i Steroideprosjektet.

Steroideprosjektet ved Nasjonal kompetansetjeneste TSB, Oslo universitetssykehus, jobber med å forbedre kompetanse på behandling av brukere av anabole steroider med helseproblemer, og deres pårørende. Steroideprosjektet er også involvert i forskningsgruppen på anabole steroider ved Oslo universitetssykehus, som nylig har publisert en artikkel der de har intervjuet kvinner om bruk av anabole steroider.

Slik virker det

Kvinnene som har blitt intervjuet om sitt bruk, forteller at de begynte å bruke anabole steroider for å få større muskler og mindre kroppsfett. Flere som konkurrerte begynte med det da de opplevde at treningseffekten hadde stagnert. Anabole steroider virker på kvinnens muskulatur på samme måte som hos menn, ved at man blir sterkere og musklene vokser raskere. I tillegg restitueres man raskere etter trening.

- Kvinner bruker vanligvis svakere (mindre potente) preparater enn menn, og i lavere doser. Likevel er det stor risiko for å utvikle bivirkninger. Ettersom testosteron påvirker funksjonen til de fleste vev i kroppen, kan store doser anabole steroider gi mange ulike virkninger, forklarer Jørstad.

Bivirkninger

Kjente bivirkninger som kan ramme begge kjønn er både fysiske og psykiske. De fysiske kan ramme utseende (akne, strekkmerker, brystutvikling hos menn og mindre bryster hos kvinner), muskulatur, blodsystemet, hjernen og indre organer.

De vanligste psykiske bivirkningene er depresjon, angst, søvnproblemer, og flere kvinner og menn rapporterer også om økt sinne under pågående bruk. Noen kan utvikle alvorlige psykiske tilstander som psykose, ifølge Jørstad.

- I tillegg er det en rekke kjønnsspesifikke bivirkninger. Kvinner kan utvikle maskuliniserende bivirkninger som mørkere stemme, økt hårvekst i ansiktet og på kroppen, maskulint hårtap, mindre bryster, forstørret klitoris, uregelmessig menstruasjon, eller at menstruasjonen uteblir helt og redusert fertilitet.

Anabole steroider påvirker ulike mennesker ulikt. Noen får mange plager raskt, mens andre får det etter lang tids bruk.

- Testosteronet virker raskt på kroppen, så mange vil oppleve rask framgang på trening, men det er store forskjeller på hvor raskt man opplever de ulike bivirkningene. Dette kan også være avhengig av hvilke preparater som benyttes, da noen preparater har mer androgen effekt enn andre, forklarer Jørstad.

Holder det skjult

Bruk av anabole steroider ble ulovlig i Norge i 2013. De fleste som bruker anabole steroider holder det skjult for venner og familie. Ifølge Jørstad, er det også mange som holder det skjult for andre i samme treningsmiljø.

- Etter å ha pratet med mange mannlige og kvinnelige brukere, er vårt inntrykk at færre snakker åpent om dette til hverandre. Særlig gjelder dette blant kvinner. Flere av kvinnene vi har snakket med sier at de ikke diskuterer sin bruk med andre kvinner, men mange av kvinnene får hjelp av mannlige brukere (ofte kjæreste, venn eller trener) til å sette opp kurer, preparater og liknende, og stoler ofte på disse når det kommer til hva og hvor mye de skal bruke, sier Jørstad, og fortsetter:

- Forskning viser at det ofte er menn som snakker om anabole steroider på vegne av kvinnene på anonyme forum og sosiale medier. Det ser ut til å være lite meningsutveksling mellom kvinner om bruk av disse preparatene.

Bivirkningene kan vedvare

Hvor raskt kvinnene opplever bivirkninger, varierer. Spesielt bivirkningene som gir maskuline trekk, avhenger av type preparat og dosering.

- Vi har inntrykk av at stemmen kan bli mørk ganske fort. Hårvekst og klitorisvekst kommer for noen mer gradvis, men i forskningsprosjektet vårt var det også eksempel på at dyp stemme og endring i underlivet kunne komme allerede etter første kur med anabole steroider, sier Jørstad.

De fleste maskuliniserende bivirkningene vil vedvare etter at man har sluttet.

- Forsvinner disse bivirkningene når man avslutter bruken?

- De fleste maskuliniserende bivirkningene vil vedvare etter at man har sluttet. Noen av de mer generelle bivirkningene kan være forbigående. Flere av våre deltakere beskrev at stemmen ble noe bedret etter avsluttet bruk, og at klitoris ble redusert i størrelse etter avsluttet bruk.

Vanskeligere å bli gravid?

Bruken kan også påvirke fertilitet. Det kan bli vanskeligere å bli gravid etter å ha brukt anabole steroider.

- Under pågående bruk av anabole steroider er kjønnshormonene i ubalanse, og det er derfor lite sannsynlig å bli gravid. Det er ikke forsket på om anabole steroider påvirker selve graviditeten eller barnet, forklarer Jørstad.

Positive effekter

Til tross for de mange negative bivirkningene som er forbundet med bruk av anabole steroider, er det også flere som opplevde endringene som positive.

- De fleste menn og kvinner bruker anabole steroider for å få den kroppen de ønsker seg, enten den skal være sterk, muskuløs eller markert. Anabole steroider kombinert med trening gir en muskeloppbyggende effekt og raskere restitusjonstid. Det å bli mer fornøyd med kroppen kan gi økt selvtillit. I tillegg gir anabole steroider økt velvære med økt energi og selvtillit. Dette oppleves som positivt for de aller fleste, sier forsker og psykiater Ingrid Amalia Havnes, som også jobber med Steroideprosjektet.

Sexlysten vil også bli påvirket for mange av brukerne. Mange av kvinnene rapporterte om økt sexlyst, noe som ble opplevd positivt av de fleste som hadde partner, men kunne oppleves negativt for dem som ikke hadde partner eller de som hadde utviklet endringer i underlivet.

- Flere av kvinnene hadde tidligere vært utsatt for traumer, eller slet med lav selvtillit og følelsen av å være lite verdt. Bruk av anabole steroider, det å bli sterkere, og tilhørigheten til et treningsmiljø gjorde at flere ble mer selvsikre og fikk kontroll over vanskelige følelser. Det var eksempler på at redusert empati som følge av anabole steroider kunne oppleves som positivt fordi det gjorde det lettere å fokusere på sitt «eget prosjekt» og dempe reaksjoner på traumeopplevelser, forklarer Havnes.

Forskningen viser at balansen mellom positive og negative effekter varierte, og også hvordan disse ble tolket eller opplevd av kvinnene.

- Noen var villige til å godta flere uønskede effekter fordi de positive effektene var viktigere. Andre sluttet raskt når de merket de uønskede effektene.

Dette skjer når bruken avsluttes

- Hva skjer med kroppen når man slutter å bruke anabole steroider?

- Når man bruker anabole steroider, forstyrrer man hormonbalansen i kroppen. Det varierer hvor lang tid det tar før denne balansen gjenopprettes igjen når man avslutter bruk. Noen utviklet psykiske problemer, noe som kunne vedvare etter avsluttet bruk.

Det er også mange av de fysiske bivirkningene, særlig de maskuliniserende, som vedvarer etter avsluttet bruk, ifølge Havnes.

- Flere av kvinnene følte på skam og skyldfølelse over å ha pådratt seg fysiske bivirkninger, og slet med dette etter at de hadde sluttet. Noen utviklet psykiske problemer når de brukte steroider, og ved å slutte fikk de skyldfølelse i tillegg.

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring