Hvilke muskler bruker du når du sykler?

Det er mange muskler som er involvert når man sykler. Likevel er sykling en skånsom måte å trene på.

SYKLING SOM TRENING: Sykling aktiviserer flere muskler, særlig i beina, og er i stor grad en skånsom måte å trene på. Foto: Pavel1964 / Shutterstock / NTB
SYKLING SOM TRENING: Sykling aktiviserer flere muskler, særlig i beina, og er i stor grad en skånsom måte å trene på. Foto: Pavel1964 / Shutterstock / NTB Vis mer

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen ikke er oppdatert de siste to årene. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet.

Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Muskler og sykling

Musklene som brukes når man sykler er i stor grad de samme musklene som man bruker når man løper, og det er særlig musklene i beina som er viktig for syklingen.

Løping fører oftere til belastning på både muskler, sener og ledd, mens sykling er mye mer skånsomt. Sykling som aktivitet er generelt mer skånsom for kroppen, dette medfører at det generelt er mindre skader ved sykling sammenlignet med løping. (1)

LES OGSÅ: 10 fordeler med å sykle

Glutealmuskulaturen – setemuskulaturen

Glutealmuskulaturen, også kalt setemuskulaturen, er som navnet tilsier muskler som utgjør setet vårt. Dette er ikke en enkel muskel, men flere muskler som utgjør en muskelgruppe. Glutealmuskulaturen utgjøres av følgende tre muskler:

  • Musculus gluteus maximus
  • Musculus gluteus medius
  • Musculus gluteus minimus
SETEMUSKULATUREN: Bildet viser deler av setemuskulaturen - glutealmuskulaturen. Her er den største av glutealmusklene fremstilt i rødt - muskel gluteus maximus. Foto: Maya2008 / Shutterstock / NTB
SETEMUSKULATUREN: Bildet viser deler av setemuskulaturen - glutealmuskulaturen. Her er den største av glutealmusklene fremstilt i rødt - muskel gluteus maximus. Foto: Maya2008 / Shutterstock / NTB Vis mer

Glutealmusklene forbinder baksiden av bekkenet med lårbenet og er aktiv i bevegelsen som gjøres for å skyve pedalen fremover når man sykler. (2, 3, 4)

LES OGSÅ: Hvilken puls forbrenner mest fett?

GLUTEUS MEDIUS: Foto: Magic mine / Shutterstock / NTB
GLUTEUS MEDIUS: Foto: Magic mine / Shutterstock / NTB Vis mer

Hoftemuskulatur

En muskelgruppe lokalisert til hoften er iliopsoas, som er sammensatt av flere muskler. Disse musklene går fra korsryggen eller hoftebenet og strekker seg ned til innsiden av lårbenet.

ILIOPSOAS: hofteleddsøyere. Foto: Shutterstock / NTB / tekst av Lommelegen.
ILIOPSOAS: hofteleddsøyere. Foto: Shutterstock / NTB / tekst av Lommelegen. Vis mer

Iliopsoasmuskulaturen er viktig for bøyingen i hoften og er faktisk den viktigste muskelen for å gjøre akkurat denne bevegelsen. Ved lammelse i iliopsoas vil det være nesten umulig å gå fordi man ikke klarer å bøye i hofteleddet – en bevegelse som er helt essensiell både for gåing, men også sykling. Bøying i hofteleddet utgjør en svært viktig bevegelse i sykling, uten denne bevegelsen vil sykling bli vanskelig å gjennomføre.

Iliopsoas er også med på å stabilisere bekkenet og ryggen. (2, 3, 5)

Muskulatur på låret

Muskulaturen på låret er selvsagt helt essensiell når man sykler. Grovt kan man dele lårmuskulaturen inn i musklene på fremsiden av låret og musklene på baksiden.

Fremsiden av låret
En svært viktig muskel for sykling som er lokalisert på fremsiden av låret er quadriceps femoris – også kalt knestrekkeren på norsk. Slik som mange andre muskler består quadriceps femoris egentlig av flere mindre muskler. De fire musklene som utgjør quadriceps femoris, eller knestrekkeren, er:

  • Rectus femoris
  • Vastus intermedius
  • Vastus lateralis
  • Vastus medialis

Som det norske navnet tilsier strekker knestrekkeren nettopp ut kneet, dette er en essensiell bevegelse når man sykler og medfører at beinet blir rettet ut og pedalen skyves ned mot bakken når man sykler.

QUADRICEPS FEMORIS: Knestrekkeren - fremsiden av låret. Illustrasjon: NTB / Scanpix
QUADRICEPS FEMORIS: Knestrekkeren - fremsiden av låret. Illustrasjon: NTB / Scanpix Vis mer

Baksiden av låret
Hamstrings er en kjent samlebetegnelse for muskler lokalisert på baksiden av låret. Disse musklene strekker seg fra hoften til kneet, og fører derfor til bevegelsen strekk i hoften og bøying i kneet. Når man sykler jobber hamstring sammen med leggmuskulaturen for å få løftet opp pedalen. (2, 3, 6, 7, 8)

LES OGSÅ: Ulike treningsmetoder

HAMSTRINGS: Bildet illustrerer hamstringsmuskulaturen. Foto: Hank Grebe / Shutterstock / NTB
HAMSTRINGS: Bildet illustrerer hamstringsmuskulaturen. Foto: Hank Grebe / Shutterstock / NTB Vis mer

Leggmuskulatur

Muskulatur på legg er selvfølgelig også svært viktig for sykling. Det er særlig muskulaturen bak på leggen som spiller en viktig rolle når man sykler. Særlig musklene gastrocnemius, soleus og skinnbeinsmuskelen er viktig ved sykling.

Som nevnt ovenfor spiller leggmuskulaturen sammen med hamstrings særlig en viktig rolle når man løfter opp pedalen. (2, 3, 9)

LES OGSÅ: Derfor får du belastningsskader

GASTROCNEMIUS: Bildet illustrerer muskel gastrocnemius. Foto: SciePro / Shutterstock / NTB
GASTROCNEMIUS: Bildet illustrerer muskel gastrocnemius. Foto: SciePro / Shutterstock / NTB Vis mer

Andre muskler som er viktig når man sykler

Det er mange muskler i beina, og naturligvis er det flere enn musklene nevnt over som utgjør en del av muskelarbeidet når man sykler. I tillegg til musklene i beina er det muskelgrupper andre plasser på kroppen som kan bli aktivisert unders sykling – litt avhengig av hvordan man sykler.

Eksempelvis når man hviler overkroppen på styret mens man sykler vil tricepsmuskulaturen i armene være i bruk. Kjører man i svært ulendt terreng, eller må trekke opp styret i en bakke, bruker man muskulaturen i armene, kanskje særlig bicepsmuskulaturen.

I tillegg krever sykling balanse og stabilitet, dette medfører at muskulatur blant annet i ryggen og magen til en viss grad brukes under sykling. (2)

LES OGSÅ: Vanlige sykkelskader

Kilder

1) Forskning.no, Barrierebryter på to hjul 2) Trainingpeaks, The primary muscles used for cycling and how to train them 3) Dahl H.A, Rinvik E (2012). Menneskets funksjonelle anatomi. Oslo: Cappelen Damm AS 4) Store medisinske leksikon, Setemuskler 5) Store medisinske leksikon, Iliopsoas 6) Olympiatoppen, Bein 7) Store medisinske leksikon, Quadriceps 8) Store medisinske leksikon, Hamstrings 9) Store medisinske leksikon, Gastrocnemius

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring