Polio (poliomyelitt)

Polio er en smittsom virussykdom som kan medføre alvorlige lammelser. Polio var inntil 1950-tallet en alminnelig sykdom, men etter vaksine ble innført er den nå nesten utryddet.

POLIOMYELITT: Tidligere fryktet global og smittsom sykdom med lammelser som verste konsekvens. Nå finnes den kun igjen i tre land i verden. Foto: NTB Scanpix / Shutterstock
POLIOMYELITT: Tidligere fryktet global og smittsom sykdom med lammelser som verste konsekvens. Nå finnes den kun igjen i tre land i verden. Foto: NTB Scanpix / Shutterstock Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Polio er en svært smittsom virussykdom der en liten andel av de smittede utvikler alvorlige og varige nevrologiske skader som lammelser. Det finnes en effektiv vaksine mot polio som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet, og sykdommen er i dag nesten å regne som utryddet i industrialiserte land.

Men bare nesten. WHO uttrykker bekymring for ny global spredning.

Hva er polio?

Polio, også kalt poliomyelitt eller barnelammelse, er en virussykdom som forårsakes av polioviruset og hovedsakelig rammer unge. Det finnes tre typer poliovirus (type 1, 2 og 3), og type 1 er den mest vanlige: 70-90% av tilfeller forårsakes av dette viruset.

Viruset er særlig beryktet fordi det hos en liten andel av smittede invaderer nervesystemet og ødelegger nerveceller i ryggmargen som kan gi varige lammelser.

Smitte

Polio er veldig smittsomt, men de fleste som smittes blir ikke syke. Viruset kommer inn i kroppen gjennom munnen ved å spise mat som er tilberedt av urene hender, eller ved hoste, og formerer seg i tarmen og kan derfra spre seg videre til andre organer, først og fremst sentralnervesystemet.

Inkubasjonstiden (tiden fra smitte til symptomer) er 1-2 uker.

Den siste gangen noen ble smittet av polio i Norge var i 1969. Det lever fremdeles mennesker i Norge som ble rammet av poliomyelitt for lenge siden.

Symptomer

Poliosmitte gir i omtrent 90% av tilfeller ingen eller svært lette symptomer. Mindre enn 1% utvikler de beryktede lammelsene, mens de øvrige har symptomer i form av feber, muskelsmerter og kvalme i 1-2 uker. 5-10% av de som smittes utvikler hjernehinnebetennelse.

Av de som utvikler lammelser går omtrent halvparten tilbake i løpet av noen uker eller måneder, men en del kan få varige nevrologiske skader, og opptil 10% utvikler alvorlige lammelser i pustemuskulaturen.

LES OGSÅ: Problemer med å puste, hva kan være årsaken?

Diagnostikk

Polio må mistenkes ved typiske symptomer (som progredierende lammelser hos en ung person), og spesielt om vedkommende er uvaksinert og kommer fra eller har vært i et land der polio finnes.

Polioviruset kan påvises med spesifikke prøver tatt av avføring i inntil 6 uker etter symptomene startet.

POLIOVAKSINE GIS ALLE BARN: Vaksine mot poliomyelitt inngår i vaksinasjonsprogrammet. Foto: NTB Scanpix / Shutterstock
POLIOVAKSINE GIS ALLE BARN: Vaksine mot poliomyelitt inngår i vaksinasjonsprogrammet. Foto: NTB Scanpix / Shutterstock Vis mer

Behandling og vaksine

Ved et mistenkt eller bekreftet tilfelle av polio skal det straks iverksettes en rekke tiltak, blant annet skal pasienten umiddelbart innlegges på sykehus, samt må nødvendige smittetiltak iverksettes, som isolering og vaksinasjon av uvaksinerte nærkontakter.

Det finnes ingen behandling mot poliomyelitt, men det er viktig å starte tidlig med fysioterapi for å bevare mest mulig av funksjonen. Poliovaksinen er heldigvis svært effektiv, og er en del av det norske barnevaksinasjonsprogrammet - alle barn blir vaksinert ved 3, 5 og 12 måneders alder, i tillegg til en oppfriskningsvaksine i skolealderen. Etter denne oppfriskningsvaksinen er barnet 99% beskyttet mot polio.

Etter 10 år bør man fornye vaksinen dersom man drar til områder hvor polio finnes.

Historisk perspektiv

Polio er en gammel sykdom, antagelig flere tusen år gammel. Fra slutten av 1800-tallet kjenner vi til polioepidemier i Europa og Amerika. Særlig vanlig var polio i Nord-Amerika og nordlige deler av Europa, inkludert Norge. På det verste kunne det være rundt 1500 årlige tilfeller av lammelser som følge av polio i Norge, med utbrudd i lokalsamfunn på våren og sommeren. På 1950-tallet startet en effektiv vaksinering, og sykdommen er nå å regne som utryddet i industrialiserte land, men finnes fortsatt i noen land i verden.

En god del nordmenn lever fortsatt i dag med lammelser etter gjennomgått sykdom før vaksineringen startet, og noen lever med senskader etter polio ervervet i andre land.

Kilder:

Denne artikkelen ble revidert og oppdatert i sine helhet av lege Rune Erlandsen, 30.07.2018. Kilder til revisjon var fhi.no.

Revisjon 25.07.2021 (global situasjon) v. Elisabeth Lofthus, sykepleier. Kilde: Fhi.no

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring