Tidlige symptomer på Parkinsons sykdom

Ved Parkinsons sykdom kan symptomene være beskjedne og lite uttalte i starten. Men det er flere symptomer som kan komme tidlig i sykdomsforløpet, og skjelving i en hånd er et slik symptom.

SKJELVINGER: Ensidige skjelvinger, gjerne i en hånd, som oppstår når man skal utføre en oppgave, kan være et tidlig symptom på Parkinsons sykdom. Foto: sruilk / Shutterstock / NTB
SKJELVINGER: Ensidige skjelvinger, gjerne i en hånd, som oppstår når man skal utføre en oppgave, kan være et tidlig symptom på Parkinsons sykdom. Foto: sruilk / Shutterstock / NTB Vis mer
Publisert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Kort: Dette er Parkinsons sykdom

Parkinsons sykdom er en såkalt nevrodegenerativ sykdom. Nevrodegenerativ betyr at cellene i hjernen, ryggmargen eller nervene ute i kroppen, ødelegges. Ved Parkinsons sykdom er det nervecellene i hjernen som rammes.

Sykdommen er kronisk og progredierende, noe som betyr at tilstanden ikke vil gå over og at den vil gradvis utvikle seg.

Nervecellene som rammes i hjernen produserer dopamin. Dopamin er et stoff som blant annet hjelper oss med kroppens bevegelser. (1, 2)

Du kan lese mer om Parkinsons sykdom i denne artikkelen:

Hvordan starter Parkinson sykdom?

Parkinsons sykdom er som nevnt en progredierende sykdom. Dette betyr at i en tidlig fase av sykdommen er symptomene ofte mer beskjedne, og ikke fult så uttalte. Etter som sykdommen med tiden vil ramme flere og flere celler i hjernen, og det blir mindre og mindre dopamin, vil også symptomene bli mer og mer uttalte.

Tidlige symptomer på Parkinsons sykdom kan være:

Ensidig skjelving i hånd

Det å ha skjelvinger i bare en hånd er et tidlig tegn på Parkinsons sykdom. Skjelving oppstår oftest i en hånd eller i fingrene, gjerne ensidig. Skjelvingen slutten når man gjør noe aktivt med hånden, men er til stede i hvile. Andre deler av kroppen kan også bli affisert av skjelvinger, selv om dette er mer sjeldent.

Stive bevegelser/stive muskler:

Stive muskler og stive bevegelser kan oppstå både i armer og bein. Ofte er også dette ensidig, og det er gjerne på samme siden som skjelvingen.

Forstoppelse:

Parkinsons sykdom kan gi såkalte autonome forstyrrelser, som påvirker mange av kroppens basale funksjoner, deriblant mage-tarm systemet. Andre funksjoner kan også bli forstyrret, særlig når sykdommen utvikler seg videre, slik som lavt blodtrykk og svetting.

Saktere bevegelser:

Sakte bevegelser kan påvirke både armer og bein. Når man går kan det gå saktere og skrittene kan være kortere. Det å gjøre oppgaver med hendene kan også gå tregere og ta lengre tid.

Mindre håndskrift: Reduksjon i størrelsen på håndskriften kan være et symptom på Parkinsons sykdom.

Reduksjon i armsving:

Det å svinge på armene når man går er helt vanlig. Ved Parkinson sykdom kan særlig armen på den ene siden svinge mindre.

Det finnes i tillegg andre symptomer på Parkinsons sykdom som hos noen kommer senere i forløpet, mens hos andre kan de komme tidligere. Noen slik symptomer er nedsatt ansiktsmimikk, endret holdning, fremoverlent gange og endret stemme. Det vil variere hvor mye symptomer man har i starten ved Parkinsons sykdom, som nevnt vil symptomene ofte kunne være både beskjedne og sparsomme. (1, 2, 3)

Hvem kan få Parkinsons sykdom?

Alle kan i utgangspunktet får Parkinsons sykdom, men tilstanden øker med alder, og er altså vanligere jo eldre man blir. Menn er mer utsatt for å få sykdommen enn kvinner. I tillegg spiller gener en rolle, noe du kan lese om under. (1, 2)

STIVE MUSKLER: Stive muskler, stive bevegelser og fremoverlent gange kan være symptomer på Parkinsons sykdom. Foto: Photographee.eu / Shutterstock / NTB
STIVE MUSKLER: Stive muskler, stive bevegelser og fremoverlent gange kan være symptomer på Parkinsons sykdom. Foto: Photographee.eu / Shutterstock / NTB Vis mer

Hvorfor får noen Parkinsons sykdom?

Akkurat hvorfor noen får Parkinsons sykdom, og andre ikke, vet vi ikke. Vi vet at gener og arv spiller en rolle og kan disponerer for sykdommen. I tillegg er det enkelte toksiner som kan øke sannsynligheten noe for å få sykdommen. (1, 2)

Er Parkinsons sykdom arvelig?

Parkinsons sykdom er ikke direkte arvelig. Med dette mener man at det er ikke slik at hvis en av foreldrene dine har det så har du 50 % eller 25 % for å selv få det.

Men gener og arv spiller en rolle, så hvis man har familiemedlemmer som har Parkinsons sykdom så er man noe mer disponert for å få sykdommen. Men dette betyr langt ifra at man får det. (1, 2)

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring