Hvordan diagnostiseres demens?

Diagnosen demens krever grundig utredning, og gjøres ofte sammen med fastlegen.

PÅRØRENDE: Det er ofte sårt å være pårørende til en nær med demens. Som pårørende kan man selv ha behov for støtte og opplæring om demens. Foto: LightField Studios / Shutterstock / NTB
PÅRØRENDE: Det er ofte sårt å være pårørende til en nær med demens. Som pårørende kan man selv ha behov for støtte og opplæring om demens. Foto: LightField Studios / Shutterstock / NTB Vis mer

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen ikke er oppdatert de siste to årene. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet.

Publisert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Hva er demens?

Demens er fellesbetegnelsen på en rekke hjernesykdommer som påvirker hukommelse, tenkning og evnen til å utføre dagligdagse aktiviteter. Demens utvikler seg sakte, og påvirker med tiden evnen til å klare seg selv. I noen faser kan utviklingen gå raskere.

I Norge er det over 100 000 mennesker som lever med demens. Overvekt, diabetes, redusert hørsel, depresjon, hodeskader og høyt inntak av alkohol øker risikoen, men man knytter også arv til utviklingen av demens. Alzheimers sykdom er den vanligste årsaken til demens (60-70 %), men det finnes flere typer demens (2).

Det er ofte de pårørende som merker de første tegnene på demens. Demens kan være sårt og vanskelig for alle involverte. Det er likevel lurt å søke hjelp så tidlig som mulig for å utelukke andre årsaker til symptomene (for eksempel depresjon, hjerneslag, infeksjon, medisinbivirkninger), og for å kunne få best mulig oppfølging om det skulle vise seg å være demens.

Hva innebærer en demensutredning?

Ved mistanke om demens, starter utredningen hos fastlegen. Han eller hun kan gjøre utredningen, og kan få hjelp av et «hukommelsesteam» fra kommunen hvis pasienten samtykker til det.

Bor vedkommende på sykehjem, kan sykehjemslegen ofte kunne gjøre demensutredning der. I noen tilfeller henviser fastlegen til spesialisthelsetjenesten, for eksempel ved mistanke om demens hos yngre (3).

Fysisk undersøkelse

For å utelukke andre årsaker til symptomene, vil legen starte med å gjøre en kroppslig undersøkelse. Han eller hun vil blant annet lytte på hjerte og lunger, se etter tegn til infeksjon og dehydrering, teste nervesystemet, syn og hørsel. Legen vil også stille spørsmål om alkoholvaner og ernæring (1).

Blodprøver

Blodprøver tar man for å se etter andre sykdommer som kan trenge behandling, for eksempel lavt stoffskifte eller mangelsykdommer (1).

Medisingjennomgang

Legen vil se på hvilke medisiner man bruker, og om doseringen av disse er riktig. Noen legemidler kan ha bivirkninger i form av delirium (akutt forvirring) og kognitiv svikt (1).

Bildeundersøkelse av hodet med CT eller MR

Ved bildeundersøkelse av hodet ser man etter sykdommer eller skader i hjernen. Eksempler er hjerneinfarkt, tumor, blødninger, eller hjernesvinn (atrofi), som kan være til stede ved demens (1).

Intervju med pårørende

Pårørende er ofte de som har lagt merke til endringer hos pasienten, og vil ofte være viktige støttespillere i en demensutredning. Pårørende kan i utgangspunktet kun bli involvert i utredningen om pasienten ønsker det.

Mentale funksjoner

Kartlegging av mentale (kognitive) funksjoner betyr at man blant annet tester hukommelse, konsentrasjon, logisk tenkning og språk. Vurderingen foregår som regel ved samtale med pasienten og pårørende, og ved å gjøre tester som typisk blir brukt i demensutredning som «Mini mental status evaluering» og «Klokketest» (1,4).

STØTTE: Pårørende kan være en god støtte i demensutredning, både for pasienten og i utredningen legen skal gjøre. Foto: Chaay_Tee / Shutterstock / NTB
STØTTE: Pårørende kan være en god støtte i demensutredning, både for pasienten og i utredningen legen skal gjøre. Foto: Chaay_Tee / Shutterstock / NTB Vis mer

Vurdering av psykisk helse

Siden depresjon er en lidelse som på mange måter kan ligne på demens, blir det gjort en vurdering av om dette kan være årsak til symptomene (1).

LES OGSÅ: Symptomer på depresjon

Vurdering av førerkort og omsorgsansvar

Ved mistanke om demens, er legen pliktig til å gjøre en vurdering av om pasienten oppfyller helsekravene til førerkort. Om pasienten har mindreårige barn eller dyr, skal legen gjøre en vurdering av evnen til å ta vare på disse (1).

Diagnosen demens

Når utredningen er gjort, vil legen se på resultatet og vurdere om det oppfyller diagnosekriteriene for demens. Kriteriene går blant annet ut på om man finner svikt i hukommelse (særlig evnen til å huske nyere hendelser), om svikten påvirker hvordan pasienten gjør dagligdagse oppgaver, om det er svikt i funksjoner som planlegging, tenkning, dømmekraft eller følelsesrelaterte funksjoner. Tilstanden må ha vart i minst seks måneder (3).

Kilder:

  1. Helsedirektoratet, Nasjonal faglig retningslinje for demens
  2. FHI, Demens
  3. Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, Utredning av demens
  4. Store medisinske leksikon, Kognitive funksjoner

Kilder er sist hentet 13.10.21

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring