Tidlige tegn på demens

Det er ikke normalt å være så glemsk at det påvirker daglige rutiner og sosialt liv. Her er ulike varseltegn som kan tyde på demens.

TIDLIGE TEGN PÅ DEMENS: Ofte er det pårørende som legger merke til tidlige tegn på demens, og tar med vedkommende til lege. Foto: NTB / Scanpix / Shutterstock.
TIDLIGE TEGN PÅ DEMENS: Ofte er det pårørende som legger merke til tidlige tegn på demens, og tar med vedkommende til lege. Foto: NTB / Scanpix / Shutterstock. Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Det finnes flere forskjellige typer demens, sykdommen kan derfor presentere seg på ulike måter. Alzheimers sykdom er den vanligste formen, her kommer symptomene snikende over lengre tid. Korttidshukommelsen blir gradvis dårligere og den som er rammet får gjerne vansker med å finne ord under tale. Økende engstelse og mistenksomhet er også vanlig. Vaskulær demens skyldes skader på blodårer i hjernen, her kan symptomene komme mer plutselig. Andre typer demens inkluderer lewy-legeme demens og frontotemporal demens.

LES OGSÅ: Demens: Ulike typer og symptomer

Funksjonstap er ikke normalt

Mange eldre og pårørende tenker at ved høy alder er det normalt å bli «litt surrete». Grensen for når fastlegen bør kontaktes er ikke alltid like klar. En veiledende regel er at det ikke er normalt å ha hukommelsestap som er så alvorlig at det forstyrrer daglige rutiner og sosialt liv. Diskuter gjerne problemstillingen med fastlegen ved bekymring eller usikkerhet. Demens påvirker hukommelsen, følelser, tenkeevne og evne til å trekke slutninger og forstå omgivelsene. Diagnosen bør stilles så tidlig som mulig; det bedrer mulighetene for behandling og omsorg.

Tegn som kan indikere sykdom:

Symptomer på demens kommer ofte snikende og kan være vanskelig å oppdage. Særlig vanskelig er det for personen som selv er rammet, fordi sykdommen kan påvirke evne til rasjonell tenkning, planlegging og hukommelse. Derfor er det ofte pårørende som bringer et familiemedlem med slike symptomer til legen.

Her er ulike typer varseltegn og symptomer som kan tyde på demens:

1. Hukommelsestap:

Nedsatt hukommelse er det hyppigste tidlige symptomet ved Alzheimers sykdom.

Den første delen av hukommelsen som rammes er såkalt episodisk minne av nylige hendelser. Det betyr evne til å huske egne opplevelser, - ting man har hørt eller sett, for alt fra et par minutter siden til noen dager. For eksempel hva du spiste til frokost, eller hvem du pratet med på telefonen i går.

Evnen til å huske ting umiddelbart, for eksempel et telefonnummer du straks skal skrive ned, er ofte bevart til senere i sykdomsforløpet. Minner fra mange år tilbake, og informasjon i form av faktaopplysninger (semantisk minne), er vanligvis det siste av hukommelsen som rammes.

LES OGSÅ: Normal glemsomhet eller tegn på sykdom?

2. Vanskeligheter med kjente oppgaver

Et annet tidlig tegn er at hverdagens oppgaver blir gradvis mer utfordrende og vanskelige;

  • Hvordan baker man brød?
  • Hvilke knapper skrur på komfyren?
  • Hvordan koker man kaffe?
  • Hvordan skifter man sengetøy?

Aktiviteter som tidligere har blitt utført rutinemessing kan plutselig bli svært utfordrende. Evnen til for eksempel å lage middag er noe de fleste av oss tar for gitt, men oppgaven krever oversikt over mange ulike prosesser på en gang og evnen til å skifte oppmerksomheten mellom disse. Mange har liten innsikt i egen sykdom og kan bortforklare funksjonstap i endrede interesser eller ønsker. I noen tilfeller forteller ikke den rammede at de ikke lenger klarer å lage middag, - men forteller heller at det ikke lenger er noen arbeidskrevende retter som frister.

Det finnes mange forskjellige hjelpemidler for personer med demens, les mer om disse i egen artikkel: Demens: Hjelpemidler som kan gjøre hverdagen enklere og sikrere

DAGLIGE FUNKSJONER: Ved demens kan hverdagens oppgaver, slik som å kle på seg, bli utfordrende. Foto: NTB / Scanpix / Shutterstock.
DAGLIGE FUNKSJONER: Ved demens kan hverdagens oppgaver, slik som å kle på seg, bli utfordrende. Foto: NTB / Scanpix / Shutterstock. Vis mer

3. Språkproblemer

Demens kan medføre økende språkproblemer. Personen kan ha problemer med å finne riktig ord og ha lange pauser under tale. Enkelte ord kan byttes ut med andre, og personen kan være vanskelig å forstå, både i skrift og tale. Dette kan være et tidlig tegn ved frontotemporal demens, mens språkproblemer ofte kommer senere ved Alzheimers sykdom. Redusert evne til å tolke språk, humor, sarkasme og instruksjoner er også vanlig.

4. Desorientering

Desorientering av tid og sted kan være et alvorlig og skremmende symptom. Personen kan miste evnen til å vite dato og tid på døgnet, hvor de bor og hvor de befinner seg i øyeblikket. Enkelte blir vandrende gatelangs og finner ikke veien hjem. Et tidlig symptom kan medføre en sterkt redusert evne til å finne frem på nye steder. Det kan også medføre at personen ikke lenger skjønner sammenhenger, og dermed for eksempel gjentatte ganger legger mat i skapet og klær i kjøleskapet. Eiendeler med stor økonomisk eller sentimental verdi kan bli borte.

5. Dårlig dømmekraft

Personer som har demens person kan miste evnen til å bedømme omgivelsene korrekt, det kan medføre problemer med å kle seg etter forholdene, økonomisk impulsivitet (gi bort penger eller kjøpe ting ukritisk) og få problemer med å skjønne omgivelsenes signaler. Særlig frontotemporal demens kjennetegnes av en endring av personlighet. En tidligere rolig, høflig og kjærlig person kan i økende grad fremstå aggressiv, mistenksom og vulgær. Årsaken er at sykdommen rammer den delen av hjernen ansvarlig for personlighet og overordnet kontroll av valg og handlinger. Følgende spørsmål kan avdekke slike endringer:

  • Har person sagt eller gjort noe upassende offentlig?
  • Er store verdier eller pengebeløp forsvunnet?
  • Er personen mindre kjærlig enn tidligere mot partner, barn, barnebarn eller kjæledyr?
  • Har det vært en stor endring i matvaner eller smakspreferanse?
  • Har personen mistet eller totalt endret sin sans for humor?

Slike endringer i oppførsel kan være svært krevende for pårørende.

6. Endring i humør og personlighet

Følelsesmessige endringer som humørsvingninger, depresjon, angst og sinne kan være tidlige tegn på demens. Også tap av tidligere personlighetstrekk kan fremkomme. Personen fremstår da som initiativløs og passiv. Apati og tiltaksløshet kan presenteres som stort søvnbehov eller mange timer foran fjernsynsapparatet. En viktig differensialdiagnose ved slike symptomer er depresjon hos eldre. Disse sykdommene og tilstandene henger sammen. En person som opplever at verden blir uforståelig, vil kunne utvikle depresjon og apati, og språkproblemer og desorientering vil påvirke dømmekraften.

LES OGSÅ: Slik behandles Alzheimer

Ta kontakt med fastlege

Har du eller et familiemedlem har slike symptomer over lengre tid, er det fornuftig å søke lege. Demens bør oppdages så tidlig som mulig for å avdekke eventuelle andre årsaker, starte behandling eller tilrettelegge forholdene optimalt for pasienten. Hvis legen deler din eller deres bekymring vil det utføres en demensutredning.

Les mer om dette i Lommelegens egen artikkel: Hvilke tester kan avdekke Alzheimers og demens?

Kilder:

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring