Hodeskader: Ulike typer og symptomer

Hodeskader kan variere fra lett hjernerystelse til livstruende hodetraume som krever umiddelbar medisinsk behandling. Ulike hodeskader gir ulike symptomer.

HODESKADER: Ulykker ved sportsaktivitet er ikke uvanlig. Hjelm er viktig for å forebygge alvorlig hodeskade. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
HODESKADER: Ulykker ved sportsaktivitet er ikke uvanlig. Hjelm er viktig for å forebygge alvorlig hodeskade. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Hodeskader blir som regel omtalt som hodetraumer blant leger.

Hva skjer i kroppen?

En hodeskade kan være så lett og overflatisk som et hudsår eller en alvorlig livstruende tilstand. Ved større hodetraume skjer det ofte en påvirkning av hjernen. Hvordan og hvor mye hjernen blir påvirket er avhengig av utløsende årsak og alvorlighetsgrad (se nedenfor).

Hva er årsaken til hodetraumer?

Det finnes mange ulike årsaker til hodetraumer (listen er ikke uttømmende):

 • trafikkulykker
 • fallulykker
 • sportsulykker
 • arbeidsulykker
 • slåsskamper
 • skyteskader

De mest vanlige årsaker er trolig trafikkulykker og fallulykker.

LES OGSÅ: Epilepsi: symptomer og behandling

OPPSØK LEGE: Har du fått et hardt slag mot hode, og har symptomer i form av svimmelhet, uvelhet er det all grunn til å oppsøke lege. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
OPPSØK LEGE: Har du fått et hardt slag mot hode, og har symptomer i form av svimmelhet, uvelhet er det all grunn til å oppsøke lege. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Ulike typer hodeskader og symptomene

Symptomer til hodetraumer kan variere og er avhengig hvilke strukturer i hodet er blitt skadet:

Hjernerystelse

En hjernerystelse kjennetegnes av kortvarig bevissthetstap, kvalme og eventuelt brekninger. I tillegg kan det oppstå vansker med å huske hendelsen som har skjedd (= anmnesi). Det oppstår ingen andre nevrologiske utfall.

Hjernekontusjon

En hjernekontusjon kjennetegnes av bevissthetssvekkelse som kan være vedvarende eller økende. Kvalme, brekninger, forvirring og uro kan være ledsagende symptomer. Man finner også nevrologiske utfall som for eksempel en lammelse av en kroppsside, avhengig av hvor i hjernen skaden sitter. Kramper kan forekomme.

Skallebrudd

Ved skallebrudd finner man ofte en hevelse eller blåmerke rundt øyne. I tillegg blør pasienten ofte fra nesen eller øret og/eller det renner fargeløs væske (hjernevæske) fra nesen eller øret. Nevrologiske utfall kan forekomme.

LES OGSÅ: Trigeminusnevralgi - ansiktssmerter og rykninger

Hjerneblødning

Hjerneblødninger omfatter blødninger som oppstår innenfor skallet. Det skilles ut i fra hvor i hodet blødningen oppstår mellom:

 1. Epiduralt hematom: Ved epiduralt hematom oppstår det en blødning mellom skallet og dura mater (= fast hinne av bindevev som dekker hjernens overflate). Pasienten kan våkne etter hodeskaden til et intervall der pasienten er våken for å så miste bevisstheten igjen i løpet av 4 – 6 timer. Det oppstår kvalme, oppkast og hodepine. Pupillene kan bli ulik i størrelse. Pasienten kan få lammelser. Kramper kan forekomme.
 2. Akutt subduralt hematom: Ved subduralt hematom oppstår blødningen mellom hjernehinnene. Pasienten har betydelige nevrologiske utfall og er som regel komatøs (bevisstløs).
 3. Kronisk subduralt hematom: Et kronisk subduralt hematom oppstår ofte etter et lite traume mot hode hos eldre eller hos alkoholikere. Symptomene starter ofte 2- 4 uker etter traumet og øker gradvis. Pasienten kan få hodepine og falltendens. Som regel oppstår det også mentale forandringer samt at pasienten er sløv. Nevrologiske utfall og kramper kan forekomme.
 4. Traumatisk subaraknoidalblødning: En subaraknoidalblødning er en hjernehinneblødning. Pasienten har som regel sterke smerter i bakhodet og kaster opp.
 5. Intracerebral blødning: En intracerebral blødning er en blødning inn i selve hjernevevet som skaper nevrologiske utfall.

LES OGÅ: Ser du lysglimt og prikker i synsfeltet?

GLASGOW COMA SCALE (GCS): Viktig verktøy for helsepersonell for å vurdere bevissthetsnivå og hodeskader. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
GLASGOW COMA SCALE (GCS): Viktig verktøy for helsepersonell for å vurdere bevissthetsnivå og hodeskader. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Glasgow Coma Scale (GCS)

For å bedømme bevissthetsnivået til pasienten og alvorlighetsgraden ved hodetraumer brukes det blant helsepersonell den såkalte Glasgow Coma Scale (også kjent som Glasgow Coma Score, ofte forkortet GCS). Helsepersonell bruker denne for å bedømme pasientens bevegelsesfunksjon, verbal funksjon og øyeåpning.


Den maksimal oppnåelig poeng-skåre i Glasgow Coma Scale er 15 poeng. Etter å ha regnet ut pasientens poeng-skåre brukes det Head-Injury-Severity-Scale (HISS) til å fastslå alvorlighetsgraden av hodeskaden.

Les mer om Glasgow Coma Scale og hva poengene indikerer

ReaksjonPoeng
Øyeåpning

spontan

4

ved tilsnakk

3

ved smerter

2

ingen

1
Best verbalt svarorientert (tid, sted, person)5
forvirret4
enkelte (inadekvate) ord3
uforståelige lyder2
Ingen1
Best bevegelsesfunksjon

utfører målrettet bevegelse på kommando

6

beveger seg bort fra lokalisert smerter

5

trekker seg generelt unna smerter

4

fleksjon (bøyer)

3

ekstensjon (strekker)

2
ingen1

Oppsøke lege?

Hodetraumer kan ha lite symptomer og kan virke uskyldige i starten, men kan fort utvikle seg til en livstruende tilstand.

Det kan også oppstå et tidsrom etter skaden der pasienten er tilsynelatende upåvirket for å så utvikle (alvorlige) symptomer. Det er derfor meget viktig å oppsøke lege straks når det er mistanke om hodeskade.

LES OGSÅ: Årsakene til svimmelhet

Behandling

Ved hodeskader er det viktig med førstehjelp på stedet.

Det viktigste ved hodeskader er at pasienten får raskest mulig riktig diagnostikk og behandling. Derfor bør man ta straks kontakt med lege etter at en hodeskade har oppstått.

Det er legen som må avgjøre om det går an å observere pasienten hjemme (som kan være en mulighet) eller om pasienten bør raskest mulig til sykehuset for å få gjennomført en CT-undersøkelse av hodet for å avdekke underliggende skader og/eller blødninger i hjernen.

Prognose

Prognosen av hodetraumer er avhengig av både skadeomfanget, hvilke strukturer i hjernen som er berørte av skaden og hvor fort pasienten fikk behandling.

Kilder:

legevakthåndboken.no, helsebiblioteket.no, tidsskriftet.no, «MLP Duale Reihe Neurologie», Karl F. Masuhr, Marianne Neumann, Hippokrates forlag, 4. Auflage, 1998

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring