Migrene og menstruasjon

Det er en kjent sak at flere kvinner enn menn har migrene. Hos mange kvinner med migrene har hodepinen en sammenheng med menstruasjonen.

MIGRENE NÅR MAN HAR MENSEN: Når man får mensen faller østrogennivået. Det er dette som utløser migrene hos mange. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
MIGRENE NÅR MAN HAR MENSEN: Når man får mensen faller østrogennivået. Det er dette som utløser migrene hos mange. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen ikke er oppdatert de siste to årene. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet.

Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Migrene som har relasjon til menstruasjon kalles menstruell migrene.

Inndeling av migrene

Migrene finnes overordnet sett i to klassiske former, nemlig med og uten såkalt aura der sistnevnte beskriver blant annet kortvarige synforstyrrelser som opptrer gjerne forut hodepinen, men kan omfatte også andre nevrologiske forstyrrelser.

I henhold til den internasjonale klassifikasjonen for hodepinesykdommer (The International Classification of Headache Disorders) finnes det fire typer migrene som er relatert til menstruasjonen:

1. Ekte menstruasjonsmigrene med aura

I denne gruppen kommer dem som får migreneanfall med aura kun i forbindelse med menstruasjonen.

Et tilleggskriterium er at det regnes at det bør ikke gå mer enn +/- 2 dager fra 1. menstruasjonsdag før migrenen oppstår. Et annet tilleggskriterium er at migrenen må oppstå ved minst 2 ut av 3 menstruasjoner.

2. Ekte menstruasjonsmigrene uten aura

I denne gruppen kommer dem som får migreneanfall uten aura kun i forbindelse med menstruasjonen. Et tilleggskriterium er at det regnes at det bør ikke gå mer enn +/- 2 dager fra 1. menstruasjonsdag før migrenen oppstår. Et annet tilleggskriterium er at migrenen må oppstå ved minst 2 ut av 3 menstruasjoner.

3. Menstruasjonsrelatert migrene med aura og uten aura

I denne gruppen kommer dem som får migreneanfall i forbindelse med menstruasjon, men som også kan få migrene i andre sammenhenger. Også her gjelder kriteriet at det ikke bør gå mer enn +/- 2 dager fra 1. menstruasjonsdag før migrenen oppstår samt at migrenen må oppstå ved minst 2 ut av 3 menstruasjoner.

Forskjellen på hodepine og migrene

Årsaker

Samspillet mellom migrene og hormonsvingninger er sammensatt. Man har klart å finne en sammenheng mellom østrogen-nivå og migreneanfall; når østrogenet faller etter å ha vært høyt i noen dager, kan migrenen fremkalles.

Man tror at østrogen kan påvirke flere av de transmittersystemene (budbringersystemene) vi har i hjernen ved å ha innflytelse på produksjonen, nedbryting og gjenopptak av de stoffene budbringersystemene bruker samt de stedene stoffene pleier å feste seg til. Det antas at fall i østrogennivå endrer konsentrasjonen av noen stoffer i budbringersystemet som gir økt risiko for migrene.

Utover det ble det funnet en sammenheng mellom magnesium i hjernen og menstruell migrene der det ble konkludert med at magnesiummangel vurderes som risikofaktor for å få menstruell migrene (1).

Dette trigger migrene

Symptomer:

Krav til symptomene er de samme som ved vanlig migrene. Den eneste forskjellen er den ovenfor beskrevne sammenheng med menstruasjonen.

Utover det ble det funnet i en studie (2) at migreneanfall som oppstod i sammenheng med menstruasjon varte ofte lengre samtidig som kvinnene hyppigere var ordentlig kvalme sammenlignet med «vanlig» migrene.

LES OGSÅ: Klasehodepine

Graviditet og migrene

Gravide som på forhånd hadde mentruasjonsrelatert migrene opplever gjerne en bedring under graviditeten. Dette er fordi disse har et høyt og stabilt østrogennivå uten plutselige fall i nivået. Dessverre kommer migrenen gjerne tilbake etter fødselen.

Prevensjonsmidler og migrene

  • Kombinasjonspiller frigjør østrogen i tre uker mens den fjerde uken (pillefri, eventuelt med sukkerpiller) fører til et fall i østrogenet. Dette kan da føre til migrene i denne siste uken.
  • Minipiller inneholder ikke østrogen og fører derfor ikke til samme fall i østrogen-nivå.
  • Både p-sprøyten og hormon-spiralen virker på samme måte som minipillen (utskiller gestagener) og skal derfor ikke utløse migrene.

Å stille diagnosen

Det første du bør gjøre er å føre en hodepinedagbok som på en oversiktlig måte kan vise sammenhengen mellom migrenen og menstruasjonen. Dagboken tar du med til legen din slik at dere sammen kan finne ut hva som trigger hodepinen din og hvilken behandling som er best for deg.

MEDISIN: Det finnes flere medisiner som du kan ta i forkant av mensen som vil mildne forløpet. P-piller eller p-plaster vil også redusere plagene. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
MEDISIN: Det finnes flere medisiner som du kan ta i forkant av mensen som vil mildne forløpet. P-piller eller p-plaster vil også redusere plagene. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Akutt behandling

Menstruasjonsutløst migrene skal behandles på samme måte som «vanlig» migrene. Også her gjelder at behandlingen er mest effektiv dersom den gis tidligst mulig i forløpet.

LES OGSÅ: Dette hjelper ved migrene

Profylaktisk behandling

Dersom anfallene er hyppige og varer lenge kan menstruasjonsrelatert migrene behandles profylaktisk på lik linje som «vanlig» migrene. (2)

Det finnes korttidsprofylakse for menstruasjonsmigrene og menstruasjonsrelatert migrene for de kvinner som har regelmessig menstruasjon. (1) Korttidsprofylakse finnes i en ikke-hormonell variant og i en hormonell variant.

Siden den ikke-hormonelle varianten har mindre risiko for sykdommer som for eksempel blodpropp og hjerneslag samtidig som det ikke er funnet forskjell i effekt mellom ikke-hormonell og hormonell korttidsprofylakse er det anbefalt å prøve den ikke-hormonelle varianten først. (3)

1. Ikke-hormonell korttidsprofylakse

  • NSAIDs. Til denne gruppen legemidler hører virkestoffet naproksen (for eksempel Naproxen®; Napren-E®) Det er blitt funnet at naproksen minker smerteintensiteten og minker antall dager med hodepine. Behandlingen bør starte 5 – 7 dager før menstruasjonen er ventet og pågår i 5- 7 dager. (1)
  • Triptaner. Virkestoffene sumatriptan (f. eks. Imigran®), naratriptan (f. eks. Naramig®) og zolmitriptan (f. eks. Zomig®) hører til i denne gruppe legemiddel. Alle triptaner har effekt mot menstruell migrene dersom man begynner behandlingen 2 dager før menstruasjonen og fortsetter i 7 dager. (3) Ulempen med triptanene er at langtidseffekten av slik bruk ikke er kartlagt i studier samt at medikamentene er betydelig dyrere enn NSAIDs. (1)
  • Magnesium. 360 mg Magnesium gitt fra tidspunktet eggløsningen er og frem til menstruasjonen starter skal ha vist en reduksjon av plagene (1) (3) (både intensitet og antall hodepinedager), men studien omfattet få kvinner (1). Vær obs på at langvarig bruk av magnesium kan føre til diaré.

2. Hormonell korttidsprofylakse

Her er målet å unngå de store svingninger i hormonkonsentrasjoner.

I følge en studie (2) opplevde kvinner som led av ekte menstruell migrene, men som brukte en type prevensjon som førte til at de sluttet helt å få menstruasjonsblødninger, hyppigere en bedring enn den kvinner som fortsatt blødde under prevensjon.

  • Tabletter: Det er blitt påvist at østrogen gitt i form av tabletter gir ustabile hormonkonsentrasjoner og behandlingen ble vurdert å ikke være effektiv. (1)
  • P-plaster: Derimot kan behandling med p-plaster satt på tre dager før forventet menstruasjon og som sitter i 7 – 8 dager være effektiv for å forebygge denne typen migrene. (1)
  • P-piller: Dersom du bruker vanlige p-piller og får migreneanfall i den pillefrie periode kan det prøves å ta aktive p-piller over 3- 6 menstruasjonssykler for å oppnå mindre perioder med blødning. (1) Dette kan særlig være aktuelt for kvinner som sliter med at menstruasjonen kommer uregelmessig og som ikke har effekt av andre profylaktiske metoder. Husk dog at langtidseffekten av denne behandlingen ikke er kartlagt enda. (1)

Husk også at ikke alle skal bruke p-piller, snakk med legen dersom du vurderer å ta denne metoden i bruk.

Kilder:

Revisjon og utvidelse 19.12.2018 av Friederieke Rieger, lege.
Kilder ved revisjon: 1) www.ichd-3.org/?s=menstrual+migraine&lang=en 2) tidsskriftet.no/2008/11/oversiktsartikkel/menstruell-migrene 3) tidsskriftet.no/2016/01/legelivet/menstruell-migrene 3) relis.arnett.no/Utredning_Ekstern.aspx?Relis=4&S=5592
Basert på kortere, o
pprinnelig skrevet av Siri Helene Hauge, lege 14.03.2005

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring