Akutt nyresvikt

Akutt nyresvikt vil si at nyrene ikke klarer å filtrere blodet og er en svært alvorlig tilstand. Symptomene er diffuse og det finnes flere ulike årsaker til nyresvikt.

AKUTT NYRESVIKT: Man blir raskt veldig syk og trenger sykehusbehandling. På bildet dialysebehandling (Hemodialyse). Foto: NTB Scanpix/Age v. Ken Welsh
AKUTT NYRESVIKT: Man blir raskt veldig syk og trenger sykehusbehandling. På bildet dialysebehandling (Hemodialyse). Foto: NTB Scanpix/Age v. Ken Welsh Vis mer

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen ikke er oppdatert de siste to årene. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet.

Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Akutt nyresvikt har den medisinske betegnelse: akutt nyreinsuffisiens.

Akutt nyresvikt eller nyreskade kjennetegnes ved at nyrenes funksjon raskt blir dårligere, og ikke kommer seg igjen uten behandling.

Nyresvikt kan deles opp i akutt nyresvikt, og kronisk nyresvikt. Denne artikkelen handler om den akutte formen for nyresvikt, her kan du lese om kronisk nyresvikt.

Oversikt: Alle nyresykdommer

Hva skjer i kroppen?

Nyrene er blodårenes renseorgan. Ved akutt nyresvikt vil ikke nyrene klare på normal måte å skille ut avfallsstoffer fra kroppen, regulere saltbalansen og pH-verdien i kroppen. Dette vil kunne ha livstruende konsekvenser. Blodtrykksreguleringen i kroppen kan også bli påvirket.

Normaltfungerende nyrer skiller ut hormonet renin når blodtrykket faller. Renin bidrar til å få et fallende blodtrykk til å stige igjen, ved at renin får kroppens små arterier til å trekke seg sammen, og det gir et økt blodtrykk. Denne viktige reguleringsmekanismen blir forstyrret ved akutt nyresvikt. Produksjon av røde blodlegemer blir også forstyrret ved nyresvikt. Spesielle celler i nyrene produserer nemlig hormonet EPO, som stimulerer beinmargen til å produsere røde blodlegemer.

LES OGSÅ: Diabetes 2 og nyreskade

NYRENES ANATOMI: Blodet renses for avfallstoffer i nyrene. Hvis nyrene mister sin funksjon, vil ikke blodet renses og du blir akutt syk. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock. Tekst: Lommelegen.no
NYRENES ANATOMI: Blodet renses for avfallstoffer i nyrene. Hvis nyrene mister sin funksjon, vil ikke blodet renses og du blir akutt syk. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock. Tekst: Lommelegen.no Vis mer

Utbredelse

En regner med at årlig vil cirka 500 av 1.000.000 mennesker utvikle akutt nyresvikt.

LES OGSÅ: Hva er nyrestein?

Årsakene til nyresvikt

Årsakene kan inndeles i tre hovedgrupper:

  1. Årsaker i nyrene
  2. Årsaker utenfor nyrene (prerenalt)
  3. Årsaker i urinveiene (postrenalt)

1. Årsaker i nyrene:
Årsaker til akutt nyresvikt kan være forgiftninger, medisinbivirkninger, narkotika, nyreskade etter intravenøs kontrast ved røntgenundersøkelser. Årsaker kan også være nyresykdommer som akutt tubulær nekrose, interstitiell nefritt, akutte glomerulonefritter.

2. Årsaker utenfor nyrene:
Årsaker utenfor nyrene er det vanligste, og det forekommer blant annet ved sjokk med stort blodtap og kraftig blodtrykksfall, og som en del av multiorgan-svikt, blodforgiftning (sepsis) og hjertesvikt.

3. Årsaker i urinveiene:
Sperret avløp for urinen kan medføre akutt nyresvikt. Eksempler på tilstander som kan sperre avløp er kreft i bukhulen eller i underlivet, forstørret prostata og prostatakreft, store blødninger i urinledere, blære eller urinrør.

LES OGSÅ: Hemolytisk uremisk sykdom kan gi nyresvikt

NYRENES PLASSERING: Nyrene ligger beskyttet av de nederste ribbeina under leveren og milten. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
NYRENES PLASSERING: Nyrene ligger beskyttet av de nederste ribbeina under leveren og milten. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Symptomer på akutt nyresvikt

Ikke nødvendigvis lette å kjenne igjen, for det er ganske uspesifikke symptomer, som en også kan se ved en rekke andre sykdommer.

  • Mindre urinproduksjon
  • Dårlig appetitt
  • Kvalme og oppkast
  • Vondt i magen
  • Senere i forløpet kan en få påvirkning av hjernefunksjonen, det vil si bli trøtt og omtåket.

LES OGSÅ: Musepest kan ramme nyrene

Differensialdiagnoser

Siden de subjektive symptomene er ganske uspesifikke, som beskrevet over, så er det en svært lang rekke sykdommer som i utgangspunktet kan ha lignende symptomer. Det kan være resultater av blodprøver og urinundersøkelser som hjelper legen til å fastslå at det dreier seg om akutt nyreskade, og ikke andre sykdommer som gi subjektivt ganske like symptomer.

Kronisk nyresvikt vil også gi tildels ganske like subjektive symptomer, men kjennetegnes blant annet ved et langsomt og smygende forløp, i motsetning til den plutselig innsettende forstyrrelsen i nyrefunksjonen ved akutt nyreskade, med tildels dramatisk sykdomsbilde.

LES OGSÅ: Forstørret prostata

Dialyse
Dialysebehandling benyttes også ved forbigående akutt nyresvikt og ved enkelte forgiftninger. Det finnes flere former for dialysebehandling, blant annet hemodialyse og peritoneal dialyse. Dette foregår på sykehus. I hemodialyse ledes pasientens blod gjennom en slange til en dialysemaskin med et filter som filtrerer bort avfallstoffene fra blodet. Det rensede blodet føres så tilbake til kroppen.

Behandling:

Akutt nyreskade / akutt nyresvikt er en svært alvorlig sykdom som alltid skal behandles i sykehus.

Behandlingen vil bestå i å behandle bakenforliggende / utløsende årsak for å forhindre forverring, og å gi symptomatisk behandling. Symptomatisk behandling betyr at en behandler symptomene og konsekvensene av sykdommen, for eksempel forstyrrelser i kroppens pH-verdi. Slik symptomatisk behandling ved akutt nyresvikt består blant annet av kontrollere og regulere salt- og væskebalanse og pH-forstyrrelser. Noen ganger vil dialyse være nødvendig. Ved dialyse overtar en maskin nyrenes funksjon. Dette kan være en midlertidig løsning, hvis pasienten blir frisk igjen, eller for noen kan det bli en permanent løsning.

Nyretransplantasjon kan også bli aktuelt, for eksempel hvis nyrenes funksjon er så varig ødelagt at pasienten ikke kan leve uten dialyse resten av livet.

LES OGSÅ: Urinveisinfeksjoner

Prognose

Akutt nyresvikt forekommer oftest hos personer som har annen bakenforliggende alvorlig sykdom, og en av tre som får akutt nyresvikt som en komplikasjon til sin eksisterende alvorlige sykdom, vil ikke overleve. Men for de fleste andre vil prognosen være god, og flertallet blir helt friske igjen.

LES OGSÅ: Nyrebekkenbetennelse

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring