Hva er forskjellen mellom fibromyalgi og ME?

To helt forskjellige tilstander og to ulike diagnoser. Men noen av symptomene kan overlappe.

UTMATTELSE: Utmattelse, som ofte ikke blir bedre ved hvile, kan være et symptom både ved ME og fibromyalgi. Foto: fizkes / NTB
UTMATTELSE: Utmattelse, som ofte ikke blir bedre ved hvile, kan være et symptom både ved ME og fibromyalgi. Foto: fizkes / NTB Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Et populært googlesøk er «forskjellen på fibromyalgi og ME». Vi vet ikke hvorfor så mange lurer på dette, det kan handle om at noen av symptomene går igjen i begge diagnosene.

Likevel - det er helt klart større forskjeller enn likheter når det gjelder disse to sykdommene.

Slik er de første symptomene ved fibromyalgi, og slik utvikler sykdommen seg. Mange vet ikke at fibromyalgi har flere følgesymptomer, ikke bare smerter. Video: Lommelegen.no Vis mer

ME og fibromyalgi

ME står for myalgisk encefalomyelitt/encefalopati og omtales også som CSF,- som på engelsk står for chronic fatigue syndrom, på norsk oversatt til kronisk utmattelsessyndrom. I denne artikkelen vil sykdommen bli omtalt som ME. ME er en svært kompleks sykdom som rammer kroppen, og kan derfor gi mange ulike symptomer fra mange ulike organsystemer. ME er kronisk og kan medfører store funksjonsnedsettelser. Verdens helseorganisasjon, WHO, definerer ME som en nevrologisk sykdom.

Fibromyalgi er en kronisk smertetilstand med utbredte smerter i kroppen, særlig i muskler, bindevev, sener og senefeste. Smertene er et fremtredende symptom, men det foreligger ofte ledsagende symptomer fra andre organsystemer. (1, 2, 3)

Symptomer ved ME

Symptomene ved ME kan variere veldig fra person til person. ME er en tilstand som kan gi symptomer fra hele kroppen, og derfor kan det foreligge mange ulike symptomer. Men felles for ME er en betydelig og langvarig utmattelse. Noen av symptomer som går igjen ved ME er:

  • Uttalt utmattelse/fatigue. Utmattelsen er både fysisk og mental, og kan være meget invalidiserende.
  • Utmattelsen forsvinner ikke til tross for mye søvn og hvile. Den forverres av ulike anstrengelser, dette kan være stress, fysisk, sosial eller mentale anstrengelser.
  • Ved en påkjenning trenger man lang restitusjonstid, og ofte blir symptomene verre.
  • Kognitiv påvirkning slik som redusert konsentrasjonsevne, problemer med å finne ord og svekket hukommelse, er noen av de kognitive symptomene.
  • Smerter: Smerter i store deler av kroppen som kan være uttalte. Ofte er det smerter i ledd og muskler. Men også hodepine er vanlig forekommende.
  • Søvnforstyrrelser.
  • Sykdomsfølelse.
  • Blodtrykksfall, svimmelhet, nedsatt balanse, hjertebank, symptomer fra mage-tarm systemet.

Det er viktig å understreke at ME er en kompleks sykdom og dette er bare noen av symptomene som kan være tilstede. (1, 3, 4)

LES OGSÅ: Behandling for ME

SMERTER I KROPPEN: Smerter og stivhet i kroppen kan være et symptom både ved fibromyalgi og ME. Foto: Prostock-studio / NTB
SMERTER I KROPPEN: Smerter og stivhet i kroppen kan være et symptom både ved fibromyalgi og ME. Foto: Prostock-studio / NTB Vis mer

Symptomer ved fibromyalgi

Kroniske smerter i kroppen er et uttalt symptom ved fibromyalgi. Dette kan være smerter fra muskulatur, ledd, bindevev, sener og senefeste. Smertene kan variere, både i lokalisasjon og intensivitet, man kan også oppleve stivhet i ledd. Andre vanlige symptomer som kan oppstå ved fibromyalgi er blant annet:

Overlappende symptomer

Slik det kommer fram i teksten over er det altså flere symptomer som kan være tilstede både ved ME og fibromyalgi. Selv om det er flere symptomer som overlapper, og det er mulig for pasienter å ha begge diagnosene, er det viktig å være klar over at det er to ulike tilstander og tilstandene behandles ulikt.

ME er en sykdom som kan oppstå i alle aldre, også hos barn. Fibromyalgi er en tilstand som hovedsakelig oppstår hos voksne og sjeldent hos barn.

LES MER OM: Hva er fatigue?

Diagnose

Per nå finnes det dessverre ingen klar diagnostisk test, som for eksempel en blodprøve, som man kan ta for å bekrefte eller utelukke at man har ME eller fibromyalgi. Diagnosen ved både ME og fibromyalgi settes ved å se på symptomene, sykehistorien og utelukke at det ikke er andre årsaker som gir plagene. Både ved ME og fibromyalgi er det ulike kriterier som brukes for å sette diagnosen.

Du kan lese mer om diagnostisering av fibromyalgi i denne artikkelen. (1, 2, 3, 4, 5)

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring