Hyperventilering: Dette rådet er utgått på dato

Pasienter blir ofte bedt om å puste i en pose når de hyperventilerer, men dette kan i noen tilfeller gjøre vondt verre, noe mange helsepersonell kanskje ikke er klar over.

BEHANDLING VED HYPERVENTILASJON: Ved symptomer på hyperventilasjon blir pasienten ofte bedt om å puste i en pose, men dette kan i noen tilfeller gjøre vondt verre. Foto: Pixel-Shot / Shutterstock / NTB scanpix
BEHANDLING VED HYPERVENTILASJON: Ved symptomer på hyperventilasjon blir pasienten ofte bedt om å puste i en pose, men dette kan i noen tilfeller gjøre vondt verre. Foto: Pixel-Shot / Shutterstock / NTB scanpix Vis mer

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen ikke er oppdatert de siste to årene. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet.

Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Hva er hyperventilasjon

Hyperventilasjon er når man puster dypt og raskt. Dette pustemønsteret er avvikende fra vårt normale pustemønster og fører til at innholdet av både karbondioksid, pH-nivået – surhetsgraden i blodet, og oksygennivået i blodet vil kunne forandres.

Hyperventilasjon er ofte forbundet med en psykisk utløsende årsak, slik som angst og panikklidelser. Men symptomene som er til stede ved hyperventilasjon ses også ved mange andre tilstander, der flere av tilstandene potensielt kan være livstruende.

Tradisjonelt har man bedt pasienter med hyperventilasjon om å puste i en pose, men flere av tilstandene som kan forveksles med hyperventilasjon utløst av angst, kan forverres alvorlig hvis man puster i en pose. (1, 2, 3)

LES OGSÅ: Blodets anatomi

ÅNDENØD: Følelsen av å ikke få tilstrekkelig med luft er et vanlig symptom ved hyperventilasjon utløst angst, men det er også et symptom som sees ved flere andre tilstander. Foto: Maridav / Shutterstock / NTB scanpix
ÅNDENØD: Følelsen av å ikke få tilstrekkelig med luft er et vanlig symptom ved hyperventilasjon utløst angst, men det er også et symptom som sees ved flere andre tilstander. Foto: Maridav / Shutterstock / NTB scanpix Vis mer

Hva kan det være?

Noen sykdommer og tilstander som kan gi symptomer som ved hyperventilasjon er:

  • Hyperventilasjonssyndrom
  • Hjerteinfarkt og hjertekrampe
  • Infeksjoner
  • Hjertesvikt
  • Nevrologiske sykdommer
  • Blodpropp i lungene
  • Punktert lunge
  • Sykdommer i luftveiene: Slik som forverring av KOLS og astma, eller obstruksjon av luftveiene av andre årsaker.
  • Forstyrrelse i kroppens syre-base-balanse, særlig tilstander der det blir overskudd av syre, kan ligne på hyperventilasjonssyndrom. Det er flere tilstander som kan føre til slike forstyrrelser.
  • Endokrine og metabolske tilstander. Endokrine sykdommer er hormonsykdommer. Metabolske tilstander er tilstander som forstyrrer kroppens metabolisme – altså kroppens stoffskifte. Flere tilstander innenfor disse gruppene kan presenterer seg på lignende vis som hyperventilasjonssyndrom. (2, 3)

Derfor bør man ikke puste i papirpose

Tradisjonelt har man rådet pasienter til å puste i en pose ved hyperventilasjon som man tror er utløst av angst. Når man hyperventilerer vil dette kunne, som nevnt over, endre blodets innhold av karbondioksid fordi man puster ut for mye karbondioksid. Tanken bak å puste i en pose er at pasienten puster inn igjen karbondioksid slik at tapet av karbondioksid i kroppen ikke blir for stort, noe som vil føre til at pasienten opplever bedring av symptomene.

Problemet er når symptomene er forårsaket av fysisk sykdom.

Problemet med denne behandlingen oppstår når pasienten presenterer symptomer på hyperventilasjon, men egentlig har en annen bakenforliggende sykdom enn angst. Som nevnt over er det flere alvorlige tilstander som kan gi symptomer som ligner på hyperventilasjon, der iblant hjerte-kar sykdommer og respiratoriske tilstander – slik som astma og kols. Dette er pasienter som ikke skal puste i en pose da dette kan føre til hypoksi – utilstrekkelig tilførsel av oksygen, som kan forverre den underliggende tilstanden.

Andre tilstander, slik som metabolsk acidose, som er en forstyrrelse i kroppens syre-basebalanse, kan også forverres ved å puste i en pose fordi acidosen – surheten i blodet, forverres når pasienten puster inn karbondioksid, og man hindrer kroppens eget forsøk på selv kompensere respiratorisk for acidosen. (2, 3, 4)

LES MER OM: Hjertebank: Hva kan være årsaken

TRYGGE OG BEROLIGE: En viktig del av den akutte behandlingen ved hyperventilasjon utløst avangst er å trygge, berolige og trøste pasienten. Foto: OneStockPhoto / Shutterstock / NTB scanpix
TRYGGE OG BEROLIGE: En viktig del av den akutte behandlingen ved hyperventilasjon utløst avangst er å trygge, berolige og trøste pasienten. Foto: OneStockPhoto / Shutterstock / NTB scanpix Vis mer

Hva bør man gjøre ved hyperventilasjon

Først og fremst er det viktig å finne ut av hva som er årsaken til symptomene på hyperventilasjonen. Det er som nevnt mange sykdommer og tilstander som kan gi et lignende bilde, og flere av disse kan være livstruende og det er da avgjørende å gi riktig behandling.

Studier viser til at ved akutt behandling av hyperventilasjon utløst av angst er det anbefalt at man trygger og trøster den som får anfallet. Det å forklare hvorfor man får de symptomene man får, samt å forsøke å fjerne stressende faktorer er også viktig. Riktig pusteteknikk vil også kunne hjelpe under et anfall. I enkelte tilfeller, der øvrige tiltak ikke fører frem, vil en liten dose med beroligende midler kunne bli aktuelt. (2, 3, 4)

LES OGSÅ: Hyperventilasjonssyndrom

Kilder

1) Store medisinske leksikon, hyperventilasjon

2) Schwartzstein R.M, Richards J, Edlow J.A, Roy-Byrne P.P. Hyperventilation syndrom in adults (2014). UpToDate

3) Gardner WN. The pathophysiology of hyperventilation disorders. Chest 1996; 109:516.

4) Callaham M. Hypoxic hazards of traditional paper bag rebreathing in hyperventilating patients. Ann Emerg Med 1989; 18:622.

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring