Fødselsdepresjon

Nedsatt stemningsleie, manglende interesse eller glede, tretthet, skyldfølelse og initiativløshet kan være symptomer ved fødselsdepresjon.

DEPRESJON ETTER FØDSEL: En fødselsdepresjon er en depresjon som inntreffer i forbindelse med fødselen. En depresjon i graviditeten eller etter fødsel, behandles på samme måte som andre depresjoner. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
DEPRESJON ETTER FØDSEL: En fødselsdepresjon er en depresjon som inntreffer i forbindelse med fødselen. En depresjon i graviditeten eller etter fødsel, behandles på samme måte som andre depresjoner. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen ikke er oppdatert de siste to årene. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet.

Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Fødselsdepresjon, også kalt barselsdepresjon, er en tilstand der depresjon opptrer i relasjon til et svangerskap og/eller fødsel. Det er viktig at mødre som lider av fødselsdepresjon oppdages og tilbys hjelp.

Medisinsk betegnelse på fødsel depresjon er postpartum depresjon eller postnatal depresjon. Fødselsdepresjon må ikke forveksles med milde humørforandringer av kortere varighet, såkalt baby blues, som er svært vanlig etter fødsel.

Testene som kan forteller om du er deprimert

SYMPTOMER: Tristhet, manglende opplevelse av glede og interesse over barnet, initiativløshet og søvnforstyrrelser kan være vanlige symptomer. Foto: NTB Scanpix / Shutterstock
SYMPTOMER: Tristhet, manglende opplevelse av glede og interesse over barnet, initiativløshet og søvnforstyrrelser kan være vanlige symptomer. Foto: NTB Scanpix / Shutterstock Vis mer

Forekomst

Det finnes generelt lite og varierende tall om forekomsten av fødselsdepresjon. I følge fakta-arket fra 2007 hos fhi.no antas forekomsten av depresjon hos barselkvinnene å variere mellom 5 – 9 %. (1)

Årsaker til fødselsdepresjon

Årsaker til fødselsdepresjon er fremdeles usikker. (2)
Man antar at følgende faktorer kan spille inn:

 • Tidligere depresjoner og/eller tidligere svangerskapsdepresjoner
 • Genetisk disposisjon
 • Hormonelle endringer
 • Belastende hendelser gjennom livet, stress
 • Lite støtte sosialt
 • Vanskelig parforhold/ekteskap
 • Dårlig selvbilde
 • Økonomiske utfordringer

(1), (2), (3)

Symptomer på fødselsdepresjon

Depresjon kan fremstå med ulike symptomer, men symptomene på fødselsdepresjon er de samme som ved en annen type depresjon (listen er ikke nødvendigvis uttømmende):

Det er først og fremst viktig å tenke på fødselsdepresjon og at tilstanden finnes særlig siden en fødselsdepresjon er assosiert med dårligere helse hos barnet (2).

Diagnostikk

Diagnosen stilles på vanlig måte ved hjelp av anerkjente kartleggingstester som brukes ved mistenkt depresjon.

Behandling

Dersom en depresjon opptrer under svangerskapet eller i forbindelse med en fødsel er ikke-farmakologiske metoder enda viktigere enn ellers og kvinnen bør få ekstra oppfølging fra fastlege og helsestasjon (3).

Ikke-medikamentelle tilnærmingsmåter (listen er ikke nødvendigvis uttømmende):

 • Støttesamtaler
 • Støttetiltak (3), for eksempel i form av: sykmelding av mor slik at far kan overta barselpermisjon
 • Avlastningstiltak
 • Hjemmebesøk
 • Økonomisk støtte
 • Barnehageplass til eldre barn
 • Familiestøtteprogrammer
 • Psykoterapi (for eksempel kognitiv terapi)
 • Henvisning til spesialisthelsetjeneste i tilfeller der tilbudet fra fastlegen og helsestasjon ikke oppleves som tilstrekkelig

LES OGSÅ: Behandling av angst

HJELP OG STØTTE: Familie, venner, helsesøster og fastlege kan være viktige samtalepartnere og bidra til at perioden med depresjon går raskere over.
HJELP OG STØTTE: Familie, venner, helsesøster og fastlege kan være viktige samtalepartnere og bidra til at perioden med depresjon går raskere over. Vis mer

Medikamentell behandling:

Fordeler og ulemper av en medikamentell behandling under svangerskap eller i amme-perioden må alltid veies opp mot hverandre. Under graviditet kan bruk av antidepressiva medfører noen ulemper for barnet. Selv om risikoen for misdannelser ved bruk av de nyere antidepressiva anses generelt som liten (3) har noen studier funnet sammenheng mellom økt risiko for hjerte-kar-misdannelser ved for eksempel bruk av Paroksetin under graviditet (3).

For perioden etter fødselen mangler det datagrunnlaget og dermed kunnskap ved bruk av antidepressiva under ammingen. Det er blitt rapportert påvirkninger av barnet ved bruk av høye doser citalopram hos ammende (3).

Risikovurderingen bør foretas på individuelt grunnlag og i fellesskap med kvinnen og hennes pårørende, gjerne i samråd med en spesialist (3).

Prognose

Det er vanskelig å forutsi hvor lenge en fødselsdepresjon vedvarer siden det er delvis avhengig av alvorlighetsgraden (4).

Mens de fleste kvinner er friske igjen et halvt år etter fødselen vil om lag 25 % fortsatt være deprimert ett år etter fødselen, noen få opptil fire år etter fødselen (4).

Kilder: (1) fhi.no (2) Uptodate.com (3) Nasjonale retninglinjer for depresjon hos voksne) (4) Helsebiblioteket

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring