Revmatolog svarer:

Hva er revmatoid faktor (RF) og hva forteller blodprøven?

RF kan ikke alene brukes for diagnose, forteller revmatolog. Anti-CCP er en annen nyttig test hvis man mistenker leddgikt.

DIAGNOSE AV REVMATISME: Blodprøver brukes i utredningen av for eksempel leddgikt, men kan ikke alene gi noen svar på hva som feiler deg. Foto: angellodeco / Shutterstock / NTB
DIAGNOSE AV REVMATISME: Blodprøver brukes i utredningen av for eksempel leddgikt, men kan ikke alene gi noen svar på hva som feiler deg. Foto: angellodeco / Shutterstock / NTB Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Revmatoid faktor (RF) er et antistoff. Antistoffer produseres av immunforsvarets B-celler, og er en viktig del av kroppens forsvar mot bakterier og virus.

Øker ved autoimmun sykdom

Iblant produserer imidlertid kroppen antistoffer som ikke er rettet mot spesielle bakterier og virus, men som kan angripe kroppens egne celler og vev. Disse antistoffene kan måles i blod og kan være tegn på en autoimmun sykdom.

Kan være tegn på revmatiske sykdommer

Revmatoid faktor (RF) er et av de tidligste antistoffer som ble identifisert, og da primært som en markør på leddgikt (revmatoid artritt).

RF er imidlertid ikke en spesielt spesifikk prøve, det vil si at hvis man påviser den i blod, betyr ikke det at man nødvendigvis har sykdommen leddgikt.

RF VERDIER:

REFERANSEOMRÅDEENHET
<20 kU/LNormal
20-40 kU/LLett forhøyet verdi
>41 kU/LForhøyet verdi

Kilde: Furst.no

Hvis RF er under 20 blir den ofte omtalt som at RF er negativ, og verdier høyere enn 20 som positiv.

Lett forhøyede verdier betyr veldig lite i seg selv og kan finnes hos mange helt friske.

Høye verdier kan være tegn på leddgikt, men også andre revmatiske sykdommer som Sjøgren, MCTD, lupus med flere.

Infeksjoner kan også gi høy RF

Betyr alltid høy RF at man har en revmatisk sykdom? Nei, ikke nødvendigvis.

Man kan også få forhøyet RF etter ulike infeksjonssykdommer. Hvis du har tatt en blodprøve som viser forhøyet verdi er det derfor vanlig å kontrollere med en ny blodprøve funnet noen måneder etter at man først påviser det. Det skjer da relativt hyppig at RF-verdien har sunket eller at prøven har blitt negativ igjen.

Ikke alle med leddgikt har forhøyet RF

Men betyr normal RF at man ikke har revmatisk sykdom? Så enkelt er det ikke. Det er også noen pasienter som har leddgikt uten at man finner antistoffer i blodprøven.

Rundt 70 % av pasienter med revmatoid artritt har forhøyet RF. Det betyr at 30 % har normal RF.

Det er dermed mulig å ha revmatisk sykdom, selv om RF er normal. Blodprøven alene kan ikke gi en diagnose.

Anti-CCP: Mer nøyaktig test for leddgikt

I dag har man en mer spesifikk test for revmatoid artritt (leddgikt). Testen heter anti-CCP, som nå er en viktigere prøve i diagnostikk av denne sykdommen.

Høye nivåer av anti-CCP hos pasienter med leddsmerter er forbundet med stor risiko for å utvikle leddgikt.

Det hører imidlertid fortsatt med å analysere RF hos pasienter hvor man mistenker ulik revmatisk sykdom.

Ikke nok med en blodprøve for diagnose

Man kan aldri stille noen revmatisk diagnose basert på blodprøver eller antistoffer alene, disse diagnosene stilles på bakgrunn av et sammensatt bilde av symptomer, hva legen finner ved undersøkelse og blodprøvesvar.

Dersom man har vedvarende leddsmerter og fått påvist forhøyet RF bør man i de fleste tilfeller bli undersøkt av en revmatolog, for å undersøke om man kan ha leddgikt eller andre revmatiske sykdommer.

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring