Alvorlig psykisk syke er mest utsatt for rusavhengighet

Ny studie viser at forekomsten av ruslidelser er opp til ti ganger høyere blant pasienter med alvorlige psykiske lidelser.

Personer med schizofreni, bipolar lidelse eller alvorlig depressiv lidelse har større sjanse for få ruslidelser sammenlignet med  den generelle befolkningen.  Foto: Scanpix
Personer med schizofreni, bipolar lidelse eller alvorlig depressiv lidelse har større sjanse for få ruslidelser sammenlignet med den generelle befolkningen. Foto: Scanpix Vis mer

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen ikke er oppdatert de siste to årene. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet.

Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Personer med schizofreni, bipolar lidelse eller alvorlig depressiv lidelse, har ti ganger høyere forekomst av ruslidelser enn den generelle befolkningen i Norge.

Det viser en ny studie ved Folkehelseinstituttet.

Med ruslidelser menes det skadelig bruk eller avhengighet av alkohol eller andre typer rusmidler.

– Et viktig funn i studien var at unge i tidlig fase av schizofreni er særlig utsatt for også å ha en ruslidelse, i hovedsak av illegale rusmidler. Samtidig rusbruk kompliserer behandlingen og gir dårligere prognose i denne pasientgruppen, og man bør vurdere ytterligere forebyggende tiltak for å redusere bruk av illegale rusmidler blant ungdom, sier forsker og psykiater Ragnar Nesvåg,

Det er Nesvåg og hans kollegaer som står bak undersøkelsen.

LES OGSÅ: – De fleste vil oppleve angst

Første gang et slikt studie har blitt gjort i Norge

Særlig alkoholrelaterte lidelser økte med alderen blant menn med bipolar lidelse.

Studien omfatter alle pasienter født mellom 1950 og 1989 som var registrert med schizofreni, bipolar eller alvorlig depressiv lidelse minst to ganger i Norsk pasientregister, i perioden 2009-2013. Dette registeret inneholder opplysninger om alle pasienter som har fått behandling i sykehus, på poliklinikker eller hos privatpraktiserende spesialister (spesialisthelsetjenesten).

– Fra utenlandske studier vet vi at det er høyere forekomst av ruslidelser blant personer med schizofreni, bipolar lidelse og alvorlig depresjon, men det er ikke tidligere gjort en slik omfattende undersøkelse i Norge det vi kjenner til. I en befolkning på over 2,6 millioner innbyggere født mellom 1950 og 1989, hadde rundt 9000 schizofreni, 15 000 bipolar lidelse og 87 000 alvorlig depressiv lidelse, opplyser Nesvåg.

LES OGSÅ: Nordmenn drikker ikke mindre enn før

Så mange blir rusavhengige i Norge

Mellom ti og 20 prosent av befolkningen får en ruslidelse i løpet av livet, ifølge Folkehelserapporten 2014.

Det er først og fremst misbruk eller avhengighet av alkohol som er den hyppigst forekommende ruslidelsen i Norge. Det er også kjent at pasienter med ruslidelser oftere har andre psykiske lidelser og kroppslige sykdommer.

Både arv og miljø er viktige risikofaktorer når det gjelder ruslidelser.

Det er generelt flere unge menn med ruslidelser enn kvinner, men kjønnsforskjellene ser ut til å minke. Det er også høyere forekomst av alkoholavhengighet i storbyene, sammenlignet med småbyer og landsbygda.

LES OGSÅ: Føtalt alkoholsyndrom

Her er noen av funnene forskerne gjorde

  • Blant pasienter med schizofreni, hadde 25 prosent også en ruslidelse: cirka fem prosent alkohol, 15 prosent annen rus og fem prosent begge deler.
  • Blant pasienter med bipolar lidelse, hadde 20 prosent også en ruslidelse: åtte prosent alkohol, åtte prosent annen rus og fire prosent begge deler
  • Blant pasienter med alvorlig depressiv lidelse, hadde ti prosent også en ruslidelse: fire prosent alkohol, fire prosent annen rus og to prosent begge deler.

  • Forekomst av alkohollidelser var særlig høy blant middelaldrende menn med bipolar lidelse, mens forekomsten av andre ruslidelser enn alkohol var særlig høy blant unge kvinner og menn med schizofreni.

LES OGSÅ: Er et daglig alkoholinntak skadelig?

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring