Cannabis, hasj og marihuana

Cannabis er det vanligste narkotiske stoffet i Norge. Forskning viser at skadeeffektene er mindre enn tidligere antatt.

Cannabis er verdens mest populære rusmiddel. Hvor farlig er det egentlig? Fører bruk av cannabis til bruk av tyngre narkotiske stoffer? Foto: NTB / Shutterstock.
Cannabis er verdens mest populære rusmiddel. Hvor farlig er det egentlig? Fører bruk av cannabis til bruk av tyngre narkotiske stoffer? Foto: NTB / Shutterstock. Vis mer

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen ikke er oppdatert de siste to årene. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet.

Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Planten Cannabis sativa er utgangspunktet for rusmidlene marihuana og hasj. Det viktigste virkestoffer i planten er THC (tetrahydrocannabinol), men cannabis inneholder også andre aktive substanser. I denne saken gjennomgås cannabis som rusmiddel.

HVA SIER FORSKNINGEN OM MARIHUANA? WASIM ser nærmere på hva forskningen sier og ikke sier. Video: Wasim Zahid Vis mer Vis mer Vis... Vis mer Vis mer

Les også: Tegnene på narkotikamisbruk

Slik er cannabis-rus

Ved røyking av cannabis kommer rusen etter få sekunder og vedvarer i et par timer. Ved inntak av mat tilsatt cannabis kan det ta alt fra 30 minutter til et par timer før rusen når maksimal effekt. Rusen er beskrevet som en følelse av velbehag og glede. Latteranfall er vanlig. Noen kan også oppleve akutt depresjon, angst eller paranoide forestillinger (for eksempel en følelse av å bli forfulgt). Rusen gir også røde øyne og store pupiller. Det er ingen risiko for overdosedødsfall ved bruk av cannabis alene.

Svært vanlig rusmiddel

Cannabis er verdens mest brukte ulovlige rusmiddel. I nyere tid har flere land legalisert eller redusert strafferammen for bruk av marihuana og hasj, men stoffet er fortsatt i stor grad forbudt. Tall fra 2016 viser at det er estimert 192 millioner cannabisbrukere i verden og tallet er økende. Cannabis er mest populært i vest og sentral afrika der 13,2 % av befolkningen bruker rusmiddelet. I vestlige land varierer forekomsten mellom 13 % (Nord-Amerika) og 2,4 % (Sør- og øst Europa). Tallene for Norge er noe usikre, men ifølge en spørreundersøkelse utført mellom 2012 og 2017 har rundt 4 % av den voksne befolkningen bruk cannabis minst en gang det siste året.

POPULÆRT RUSMIDDEL: Cannabis er verdens mest brukte narkotiske stoff. Legalisering i flere amerikanske stater har ført til egne spesialforetninger. Foto: NTB / Shutterstock.
POPULÆRT RUSMIDDEL: Cannabis er verdens mest brukte narkotiske stoff. Legalisering i flere amerikanske stater har ført til egne spesialforetninger. Foto: NTB / Shutterstock. Vis mer

Hvem røyker cannabis?

For å undersøke langtidseffektene av cannabis har forskere kartlagt hvem som røyker cannabis, hva som øker risikoen for misbruk og hvordan bruken av stoffet utvikles over tid. Følgende faktorer kjennetegner cannabis-brukere:

  • Unge voksne: Cannabis er vanligst blant unge voksne (18-25 år). Rusmiddelet er minst brukt av barn i starten av tenårene.
  • Menn: Omtrent dobbelt så mange menn bruker cannabis i forhold til kvinner. Dette på tross av at like mange menn og kvinner prøver stoffet (altså flere menn blir faste brukere).
  • Lav utdanning: Cannabis er litt vanligere blant personer med lav utdanning sammenlignet med dem som har høyere utdanning.
  • Lav inntekt: Både lav inntekt og arbeidsledighet øker risikoen for bruk.
  • Bruk av lovlige rusmidler: Blant dem som røyker sigaretter eller drikker alkohol (særlig større mengder) er cannabisbruk 5–6 ganger hyppigere enn blant avholdsfolk.

Hvordan bruken av cannabis utvikles over tid varierer stort blant ulike personer. Noen begynner tidlig og misbruker stoffet hele livet. Andre røyker mye i ungdomsårene, men slutter så helt uten behov for hjelp eller oppfølging fra helsevesenet. En annen gruppe begynner med lavt forbruk som så gradvis øker over tid. En fjerde gruppe har et lavt, men stabilt forbruk gjennom livet.

Fører cannabis til misbruk av tyngre narkotiske stoffer?

Som nevnt ovenfor vet vi at bruk av cannabis er mye hyppigere blant både de som røyker og de som drikker alkohol. En annen måte å si dette på er at det er svært få mennesker i samfunnet som ikke drikker alkohol, og ikke røyker sigaretter, men likevel bruker cannabis. På samme måte viser statistikk at bruk av tyngre narkotiske stoffer er mye vanligere blant dem som også bruker cannabis.

Denne statistikken har medført at man i lengre tid har pratet om en såkalt «gateway teori» eller på norsk trappetrinnsteorien. Teorien tar utgangspunkt i at årsaken til at tyngre rusmidler blir hyppigere brukt blant cannabis-brukere er fordi cannabis fører til tyngre bruk. Altså hvis bruken av cannabis begrenses så vil også færre gå over til tyngre og mer skadelige rusmidler. Denne teorien har vært en viktig årsak til dagens forbud.

Men nyere forskning støtter ikke en slik trappetrinnsteori. I grundige studier har forskerne forsøkt å se om det kun er en sammenheng mellom all rusmiddelbruk (og ikke at et misbruk fører til et tyngre misbruk). Resultatene viser at det er mer sannsynlig at de samme sosiale faktorene øker risikoen for bruk av alle rusmidler og at nettopp det er årsaken til mønstret i statistikken. Enkelt forklart: Lav inntekt, lav utdanning, et dårlig miljø, traumer og mishandling i oppveksten øker risikoen for bruk av alle rusmidler. Siden disse faktorene er felles for både alkohol, røyk, cannabis og tyngre narkotiske stoffer, og siden forekomsten av tyngre narkotika er lavest, er det svært få som bruker sistnevnte og ikke også de andre rusmidlene.

Cannabis og psykisk sykdom

Psykisk sykdom er mye vanligere blant brukere av cannabis. Årsaken er antakelig både at mange at de tidligere nevnte risikofaktorene for rusmiddelbruk også er risikofaktorer for psykisk sykdom. For eksempel er belastende oppvekst med barnemishandling eller omsorgssvikt.

En annen grunn er at noen med psykiske lidelser benytter seg av alkohol eller illegale rusmidler som en form for selvmedisinering. Slik bruk gir høy risiko for avhengighet, og resultatet er en såkalt ROP-lidelse.

Den tredje og mest fryktede grunnen et at cannabis kan føre til økt risiko for utvikling av en psykisk lidelse. Forskning har vist at pasienter med depresjon eller bipolar lidelse, som nylig har brukt cannabis, har flere symptomer enn de som har avstått fra slik bruk. Cannabisbruk er også mye vanligere hos pasienter som utvikler schizofreni og kan hos enkelte medføre en forbigående psykose. Enkelte forskere mener at bruk av cannabis i tenårene kan føre til utvikling av schizofreni og/eller en tidligere debut av sykdommen.

Fordeler og ulemper ved marihuana

Hjertelege og forfatter Wasim Zahid har gått gjennom flere fordeler og ulemper med cannabis som ikke er omtalt her i sin video. Du finner flere videoer på hans YouTube-kanal.

Kilder:

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring