E-sigaretter - et bedre alternativ til røyking?

Er e-sigaretter effektive med tanke på røykeslutt, og hvor helseskadelige er de?SS

POPULÆRT: Bruken av e-sigaretter har økt veldig de siste årene, og et opphør av forbudet mot salg av nikotinholdige e-sigaretter ble vedtatt av Stortinget i 2016. Foto: Shutterstock.
POPULÆRT: Bruken av e-sigaretter har økt veldig de siste årene, og et opphør av forbudet mot salg av nikotinholdige e-sigaretter ble vedtatt av Stortinget i 2016. Foto: Shutterstock. Vis mer

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen ikke er oppdatert de siste to årene. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet.

Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Hva er e-sigaretter?

Elektroniske sigaretter, også kalt e-sigaretter, er batteridrevne apparater som varmer opp en væske ved hjelp av et varmeelement, og danner en damp (en gass bestående av små dråper), som så inhaleres. Denne dampen kan utseendemessig ligne på tobakksrøyk, og de tidlige e-sigarettene ble også laget med mål om å ligne mest mulig på vanlige tobakkholdige sigaretter.

E-sigaretter inneholder dog ikke tobakk, men en såkalt «e-væske», eller «e-juice», og det er denne som varmes opp inne i e-sigaretten. E-væsken kan inneholde nikotin, men slike produkt er foreløpig forbudt i Norge. E-væsken inneholder også andre kjemikalier og smakstilsetninger, hvorav noen av disse kan ha en mulig helseskadelig eller kreftfremkallende virkning. De vanligste stoffene utenom vann er propylenglykol, glyserol, og ulike smaksstoffer. Det engelske begrepet «vaping», eller «damping» på norsk, brukes ofte om det å bruke e-sigaretter.

LES OGSÅ: Hva er kreft?

Er det lovlig?

E-sigaretter kom på de amerikanske og europeiske markedene i 2006, med varierende grad av offentlig regulering. E-sigaretter brukes ofte i stedet for tobakkholdige sigaretter for å forsøke slutte røyke. Inntil videre er e-sigaretter med nikotin forbudte å selge i Norge, men Stortinget vedtok i 2016 å oppheve forbudet mot salget av e-sigaretter med nikotin, og disse endringene vil mest sannsynlig tre i kraft i løpet av 2020.

Hvor mange bruker e-sigaretter?

I Norge oppgir 1% at de bruker e-sigaretter daglig. De fleste brukerne i Norge er voksne, og dette er gjeldende for de fleste europeiske land, mens flere yngre bruker e-sigaretter i USA. Amerikanske tall viser en kraftig økning i bruken av e-sigaretter det siste tiåret. Bruken av e-sigaretter er høyest hos de som også røyker tobakkholdige sigaretter. (1) (2) (3)

Pågående sykdomsutbrudd i USA

I 2019 ble det i USA registrert hundrevis av tilfeller av en akutt, alvorlig luftveissykdom som viste seg å oppstå i forbindelse med bruk av e-sigaretter. Sykdommen rammet ikke en stor prosentandel av brukerne, men var alvorlig i karakter, og mange av de rammede var tenåringer og unge voksne. Symptomene tilkommer gradvis, med tungpust, av og til brystsmerter, og andre mulige symptomer som hoste, feber og sykdomsfølelse, som gradvis øker på til sykehusinnleggelse ofte blir nødvendig. Symptomene ved tilstanden kan ligne på en lungebetennelse, men siden det ikke dreier seg om en infeksjon, men heller en skade av lungene som følge av inhalasjon av visse stoffer, hjelper ikke behandling med antibiotika. I skrivende stund i november 2019, har det vært registrert over 2000 tilfeller av sykdommen, med nesten 50 dødsfall.

Samtlige av de rammede kunne rapportere om bruk av e-sigaretter. Prøver tatt fra luftveiene til de syke viste seg å inneholde fortykningsmiddelet vitamin E-acetat, noe som samsvarte med innholdet i e-væskene som hadde blitt brukt. THC (tetrahydrocannabinol)-relaterte stoffer ble også påvist i prøvene hos de fleste pasientene. Selv om vitamin E-acetat ble påvist i alle prøvene, er flere studier nødvendige for å kartlegge om dette tilsetningsstoffet alene er den aktuelle årsaken til sykdomsutbruddet.

Amerikanske CDC (Centers for Disease Control and Prevention) anbefaler at vitamin E-acetat ikke tilsettes e-væsker inntil videre. CDC anbefaler også på generell basis at ungdom, gravide, og voksne som ikke bruker tobakksprodukter, ikke begynner med e-sigaretter, og at man i det store og det hele bør tenke seg om to ganger før man begynner å bruke e-sigaretter, inntil vi vet mer om de mulige negative helseeffektene. (5)

Er e-sigaretter effektive med tanke på røykeslutt?

Det har vært gjort en del studier på dette området, men mer forskning behøves, og eventuelle risikoer med bruk av e-sigaretter er også foreløpig uklare. Flere enkeltstudier har funnet at e-sigaretter kan være hjelpsomme for å slutte røyke, men resultatene har vært blandende med tanke på om e-sigaretter er mer effektive enn andre metoder. For eksempel viste et engelsk studie publisert i 2019 med 886 røykere, at e-sigaretter var mer effektivt for å slutte røyke i forhold til andre nikotinerstatninger, men av de som klarte slutte var det i e-sigarett-gruppen en stor andel (rundt 80%), som fortsatt brukte e-sigaretter ved studiens slutt. Andre studier har også vist en positiv effekt, mens flere andre studier på sin side har vist at e-sigaretter ikke er mer effektive enn andre røykesluttmetoder. Helsedirektoratet anbefaler at man ved ønske om røykeslutt forsøker å kombinere ulike typer hjelp, som for eksempel samtalestøtte, legemidler ment til røykeslutt, samt andre hjelpemidler, som bruk av Slutta-appen. (1) (2) (3)

SE OGSÅ: Røykeslutt (artikkelsamling).

Nikotin

Nikotinet i nikotinholdige e-sigaretter vil kunne ha de samme mulig helseskadelige effektene som nikotinet i tobakkholdige sigaretter og andre nikotinholdige produkter. Nikotin har blant annet effekter på hjerte- og karsystemet, lungeutviklingen hos fostre og senere i livet, flere negative effekter hos gravide, og effekter på hjernen. De som er hjertesyke fra før av, er sannsynligvis mer utsatte for skadelige effekter av nikotin. Gravide og fostre, barn og ungdom er også særlig følsomme for nikotin. (1) (2)

STORT UTVALG: E-sigaretter og e-væske finnes i mange former - ikke alt er nødvendigvis av like god kvalitet. Foto: Shutterstock
STORT UTVALG: E-sigaretter og e-væske finnes i mange former - ikke alt er nødvendigvis av like god kvalitet. Foto: Shutterstock Vis mer

Unngår de farligste stoffene fra tobakk

Nikotin er ikke det farligste stoffet i tobakk, og siden man med bruk av e-sigaretter ikke forbrenner tobakk, får man ikke i seg de samme kreftfremkallende stoffene som finnes i tobakksrøyk. Noen studier har vist at bruk av e-sigaretter kan gi irriterte luftveier, og dette kan komme av stoffer som for eksempel propylenglykol eller akrolein.

Kreftfremkallende stoffer i e-sigaretter?

I noen e-sigaretter er det påvist ulike metaller og flere kreftfremkallende stoffer, men konsentrasjonen av disse stoffene er for det meste svært lave, og den reelle kreftrisikoen er kanskje ikke av særlig betydning. Det behøves likevel mer forskning på området, og variasjonen i stoffene som inngår i e-væsken varierer mye. For eksempel publiserte forskere på Harvard i USA i 2015 at majoriteten av e-sigarettene på markedet da inneholdt smakssstoffet diacetyl. Dette stoffet kan ved inhalasjon føre til tilstanden bronchiolitis obliterans, eller «popcornlunge» - med arrdannelse i de små luftveiene i lungene. Tilstanden er alvorlig, irreversibel, og medfører symptomer som hoste og tungpust, og kan ligne på KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom), I tillegg til det pågående utbrudd i USA med akutt, alvorlig luftveissykdom relatert til bruk av e-sigaretter som omtalt lengre opp i artikkelen (4).

Dobbeltbruk av tobakkholdige sigaretter og e-sigaretter

For de røykerne som ikke klarer å slutte, antar man at en fullstendig overgang til e-sigaretter kan være betydelig bedre for helsen enn å røyke tobakkholdige sigaretter. Mange av de som bruker e-sigaretter røyker dog også tobakkholdige sigaretter. Selv små mengder røyking er helseskadelig, og det er usikkert om bruk av e-sigaretter samtidig med vanlig røyking kan redusere helserisikoen, på tross av at man da sannsynligvis røyker mindre tobakkholdige sigaretter. (1) (2)

Andre farer

E-sigaretter og e-væske selges i mange former, på mange ulike steder - ikke alt er av god kvalitet, og det finnes flere eksempler på at det faktiske innholdet i e-væsken ikke har stemt overens med innholdsfortegnelsen, og også tekniske feil som har ført til lekkasje av e-væske, samt andre feil. Konsentrasjonen av nikotin vil være svært høy i en nikotinholdig e-væske, og nikotin er i slike konsentrasjoner å regne som giftig. Man må være spesielt oppmerksom på å holde e-sigaretter og e-væske unna barn. (1) (2)

Gravide, ammende, barn og andre nikotinfølsomme

Nikotinholdige produkter, som nikotinholdige e-sigaretter, skal kun brukes i samråd med lege, og man skal være spesielt forsiktig om man er følsom for nikotin, som ved hjerte- eller karsykdom. Hos gravide fører nikotin blant annet til at blodårene i morkaken trekker seg sammen, noe som reduserer tilførselen av oksygen og næring til fosteret. Hjertesyke, gravide, ammende og barn oppfordres til å unngå nikotinholdige produkter. (1) (2)

LES OGSÅ: Røyking i svangerskapet.

Passiv damping

Dampen som kommer ut av e-sigaretten er en sky bestående av små dråper.

Denne dampen er antatt å være adskillig mindre helseskadelig enn passiv røyking fra tobakkholdige sigaretter, men den inneholder nok nikotin til å kunne påvirke personer i nærheten, noe som kan være spesielt uheldig for de nevnte nikotinfølsomme gruppene. Dampen kan også medføre ubehag i luftveiene hos noen, som for eksempel astmatikere. (1) (2)

MULIG INNGANGSPORT: Man er bekymret for at bruk av e-sigaretter hos unge kan føre til flere røykere. Foto: Shutterstock.
MULIG INNGANGSPORT: Man er bekymret for at bruk av e-sigaretter hos unge kan føre til flere røykere. Foto: Shutterstock. Vis mer

Mulig inngangsport til nikotinavhengighet

Folkehelseinstituttet ser på e-sigaretter som en potensiell inngangsport til nikotinavhengighet, og på denne måten at e-sigarettbruk kan føre til økt bruk av tobakkholdige sigaretter og snus, noe som er negativt for folkehelsen. Derfor er det viktig å sørge for at ungdom ikke begynner bruke e-sigaretter, både med tanke på nikotinavhengighet, og også fordi man enda ikke helt kjenner de negative helseeffektene ved bruk av e-sigaretter. (1) (2)

Kilder

1) Helsenorge, E-sigaretter, røykeslutt og helse 2) Folkehelseinstituttet, Helserisiko ved bruk av e-sigaretter 3) UpToDate, Vaping and e-cigarettes 4) Harvard School of Public Health, Chemicals linked with severe respiratory disease found in common e-cigarette flavors 5) Centers for Disease Control and Prevention, Outbreak of Lung Injury Associated with the Use of E-Cigarette, or Vaping, Products

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring