Røykeslutt og medisiner

Det er godt kjent at røyking er skadelig for helsen, men det kan det være vanskelig å stumpe røyken. Medikamenter i form av nikotinlegemidler eller Champix (vareniklin) kan være til hjelp for noen.

RØYKESTOPP: Det kan være svært vanskelig å stumpe røyken, heldigvis finnes det mulighet for å få hjelp. Foto: Pcess609 / NTB /Shutterstock (innfelt: Point Fr / NTB)
RØYKESTOPP: Det kan være svært vanskelig å stumpe røyken, heldigvis finnes det mulighet for å få hjelp. Foto: Pcess609 / NTB /Shutterstock (innfelt: Point Fr / NTB) Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Røykeslutt kan være veldig vanskelig, heldigvis finnes det hjelp i form av medisiner. Enkelte av disse legemidlene kan man kjøpe reseptfritt på apoteket og dagligvarebutikken, mens andre må man få resept på fra lege.

LES OGSÅ: De beste metodene for røykeslutt

Hvorfor er det så vanskelig å slutte med røyking?

Røyk inneholder nikotin som er et svært vanedannende stoff som gjør det vanskelig å slutte å røyke. Siden kroppen blir avhengig av nikotin er det normalt å oppleve ubehagelige abstinenser i forbindelse med røykeslutt, noe som gjør det vanskelig å slutte med røyking.

Det finnes heldigvis medisiner som kan hjelpe slik at røykestoppen blir litt enklere, men medisiner alene vil ikke gjøre hele jobben, motivasjon for røykestopp er selvfølgelig helt essensielt for å lykkes. Forskning viser også at flere lykkes med røykestopp hvis de får rådgivning og støtte fra eksempelvis fastlege. (1, 2)

Legemidler og røykeslutt

Legemidler som brukes ved røykeslutt kan deles inn i to grupper, de som inneholder nikotin som man kan kjøpe reseptfritt på apotek og i dagligvarebutikk, og medisiner som ikke inneholder nikotin. Medisiner uten nikotin krever resept fra lege.

Begge typene legemidler demper abstinensene man opplever i forbindelse med røykeslutt. Både nikotinlegemidler og Champix – som man får på resept, er effektive. Den aller beste effekten oppnås når legemidlene kombineres med støttende samtaler. (4)

LES MER OM: Plager ved røykeslutt: Abstinens, hoste, vektøkning

Nikotinlegemidler

Legemidler som inneholder nikotin får man kjøpt uten resept. Nikotinlegemidler finnes i mange ulike former, der ulike typer kan kombineres ved behov. Man bør få veiledning i riktig bruk av nikotinlegemidler, ved rett bruk er det ofte få bivirkninger.

Nikotinlegemidlene kommer som plaster, munnspray, tyggis, inhalator, sugetabletter og munnpulver. Preparatene fungerer litt forskjellig og kan brukes ved ulike behov, nikotinplaster gir for eksempel jevnt tilførsel av nikotin, mens spray og tyggis kan brukes når man opplever et akutt røyksug.

NIKOTINPLASTER: Nikotinlegemidler finnes i mange ulike former, blant annet som plaster som gir en jevn tilførsel av nikotin over lengre tid. Foto: Andrey_Popov / NTB
NIKOTINPLASTER: Nikotinlegemidler finnes i mange ulike former, blant annet som plaster som gir en jevn tilførsel av nikotin over lengre tid. Foto: Andrey_Popov / NTB Vis mer

Kan alle bruke nikotinlegemidler?

Selv om nikotinlegemidler selges reseptfritt fortsatt lurt å snakke med legen om røykeslutt og bruk av nikotinlegemidler. Både fordi det er viktig å bruke legemidlene riktig og fordi støttende samtaler sammen med legemidler gir best effekt, men også fordi ikke alle bør bruke nikotinlegemidler uten å rådføre seg med lege.

Gravide bør helst unngå nikotin. Hvis man er gravid er det viktig å snakke med legen om røykeslutt, på denne måten kan legen gi riktige og viktig råd, og vurdere risikoen ved røyking i svangerskapet opp mot risikoen av nikotinlegemidler.

Hvis man har hjerte-kar sykdom er det viktig å forsøke å slutte med røyking. Røyking gir betennelse og åreforkalkning i blodårene. Dette medfører at blodårene våre blir trangere, som gir økt risiko for tilstander slik som hjerteinfarkt og hjerneslag. Selv om man er hjerte-kar syk kan man bruke nikotinlegemidler, men det er ekstra viktig at man følges nøye opp av lege. De som er hjerte-kar syk bør derfor alltid rådføre seg med,- og følges opp av lege ved bruk av nikotinlegemidler. (1, 5)

CHAMPIX: Fastlegen kan skrive resept på legemiddelet. Kan gjøre det letter å slutte. Foto: NTB Scanpix
CHAMPIX: Fastlegen kan skrive resept på legemiddelet. Kan gjøre det letter å slutte. Foto: NTB Scanpix Vis mer

Legemidler med resept

Tidligere har det vært to legemidler som man har kunnet fått på resept for røykeslutt i Norge, Champix (Vareniklin) og Zyban (Bupropion). Per i dag er det bare Champix som har vært tilgjengelig, men også denne medisinen er ikke mulig å få tak i nå.

OBS: Tilbakekalling og salgsstopp medfører langvarig mangel på Champix tabletter. Nye forsyninger kan ventes Q4 i 2023. Les mer hos Legemiddelverket.

Legemidlene kommer i form av tabletter, og har grundig og godt dokumentert effekt. Sammenlignet med placebo (medisin som ikke inneholder stoff som virker), gir Champix mer enn dobbelt sjanse for å bli røykfri. Studier viser videre at Champix virker aller best hvis man samtidig har god oppfølging fra eksempelvis fastlege.

I motsetning til de reseptfrie legemidlene inneholder Champix ikke nikotin. Champix virker på den måten at den blokkerer bindingsstedet for nikotin i hjernen. Studier viser at Champix har den beste effekten på røykeslutt av alle ovennevnte legemidler. (4, 5)

Slik som alle legemidler kan også Champix gi bivirkninger. De vanligste bivirkningene er blant annet kvalme, hodepine, tretthet, hoste, mageplager og søvnvansker. Hvis man er plaget med bivirkninger kan dosen reduseres.

E-SIGARETTER: Enkelte bruker e-sigaretter til røykeslutt, per dags dato er e-sigaretter med nikotin ikke lovlig å selge i Norge. Foto: Oleg GawriloFF / NTB
E-SIGARETTER: Enkelte bruker e-sigaretter til røykeslutt, per dags dato er e-sigaretter med nikotin ikke lovlig å selge i Norge. Foto: Oleg GawriloFF / NTB Vis mer

Elektroniske sigaretter

Det er noen som bruker elektroniske sigaretter til røykeslutt. Per dags dato er ikke elektroniske sigaretter med nikotin lovlig å selge i Norge.

Det foreligger ingen kunnskap om langtidseffektene av e-sigaretter, det er også få studier per nå som viser helsekonsekvensene ved bruk av e-sigaretter. Forskningen som foreligger kan tyde på at risikoen ved bruk av e-sigaretter er mindre enn helserisikoen ved vanlig røyking. Enkelte studier kan tyde på at e-sigaretter kan hjelpe i forbindelse med røykeslutt, men det er per nå ikke god nok vitenskapelig dokumentasjon på hvor effektive e-sigaretter er ved røykeslutt.

E-sigaretter med nikotin vil tilføre kroppen nikotin, og dermed ha samme skadelige virkninger fra nikotin som andre nikotinholdige produkter. Enkelte studier tyder på at luftveiene også vil kunne bli irriterte ved bruk av e-sigarett.

Passiv røyking er, slik som ved tobakksrøyk, også et problem med e-sigaretter. E-sigaretter med nikotin gir ifra seg damp som inneholder så store mengder nikotin at personer i nærheten kan få i seg uheldige mengder via passiv røyking. Nikotin er særlig ugunstig for barn, de med hjerte- og karsykdom og gravide. (7, 8)

LES OGSÅ: Røykere kan gi barna KOLS

Andre hjelpemidler

Som nevnt tidligere er støttende samtaler en viktig del av behandlingen for røykeslutt, og flere lykkes med røykeslutt hvis de får profesjonell hjelp. For eksempel er fastlegen en god og viktig støttespiller i forbindelse med røykeslutt.

I tillegg finnes det blant annet en app fra helsenorge som heter "Slutta". Denne appen gir blant annet råd og tips til å slutte med røyk (og snus), motivasjonsbeskjeder, statistikk på hvor lenge man har klart å være røykfri og på hvor mye penger man har spart på røykeslutt. (1, 4, 9)

LES MER OM: Slik kan du få hjelp til røykeslutt

STUMP RØYKEN: Hvis man klarer å stoppe å røyke vil man oppnå mange helsegevinster. Foto: Hayati Kayhan / NTB
STUMP RØYKEN: Hvis man klarer å stoppe å røyke vil man oppnå mange helsegevinster. Foto: Hayati Kayhan / NTB Vis mer

Fordelene med å stumpe røyken

Det er godt kjent at røykeslutt gir mange helsegevinster da røyking medfører blant annet økt risiko for å utvikle flere typer kreft, KOLS og hjerte-kar lidelser. De som røyker lever i gjennomsnitt 16 år kortere, og 50 % av røykere dør av røykerelaterte sykdommer.

Når man slutter å røyker får man noen helsegevinster nærmest umiddelbart, mens andre helsegevinster kommer etter måneder og år. Helsenorge har laget en oversikt over fordelene med å slutte å røyke, nedenfor nevnes noen av helsegevinstene som kommer raskt etter røykeslutt. De første helsegevinstene av røykeslutt kommer faktisk så raskt som 20 minutter etter man har sluttet.

  • Etter 20 minutter uten røyk har blodtrykket og pulsen falt og normalisert seg.
  • Mange fryser på hender og føtter grunnet røyking, etter 20 minutter begynner dette å normalisere seg.
  • 8 timer etter man har sluttet å røyke vil nivået av karbonmonoksid (CO) – også kalt kullos, i blodet reduseres. Karbonmonoksid er en gass som finnes i tobakksrøyk, når det inhaleres inn via lungene, vil gassen binde seg til de røde blodcellene, på plassen der oksygen egentlig skal være. Dette medfører at de røde blodcellene ikke får tatt opp oksygen, og oksygentilførselen til cellene i kroppen reduseres. 8 timer etter røykeslutt er nivået av karbonmonoksid redusert, slik at oksygennivået i blodet blir mer normalt og kroppens celler tilføres mer oksygen.
  • 24 og 72 timer etter røykeslutt er risikoen for hjerteinfarkt redusert og lungene sin funksjon er i bedring.

Røykeslutt har også positiv effekt på helsen som kommer uker, måneder og år etter røykeslutt. Eksempler på dette er at 10 år etter røykeslutt har man halvert risikoen for å få lungekreft. Og 5 år etter røykeslutt har man redusert risiko for en rekke andre kreftformer. (3)

LES MER OM: Dette skjer med kroppen når du slutter å røyke

Kilder

Denne saken ble opprinnelig skrevet av Eyolf Klæboe Faleide, 11. September 2008, men er i 2017 oppdatert i sin helhet og utvidet av Nina Bryhn, lege og Elisabeth Lofthus, sykepleier. Teksten er så oppdatert i sin helhet i 2021 av Anneli Moholt, lege. Kilder ved oppdatering:
1) Helsebiblioteket, Røykeslutt. 2) Helsenorge.no, Tips for å slutte å røyke. 3) Helsenorge.no, Positive effekter ved røykeslutt. 4) Helsedirektoratet, Bruk av legemidler til røykeslutt. 5) Helsenorge.no, Røykeslutt – legemidler ved røykeslutt. 6) Felleskatalogen, Champix 7) Helsenorge.no, E-sigaretter, røykeslutt og helse. 8) Folkehelseinstituttet, E-cigarette use is not risk-free 9) Helsenorge.no, Hjelp til snus- og røykeslutt.

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring