HIV og AIDS: Smitte, utvikling av sykdommen, test og behandling

HIV er et virus som angriper immunsystemet. AIDS er et senere, og mer alvorlig stadium av HIV-infeksjon.

VIDEO OM HIV: Legespesialist Åse Haugstvedt fra Olafia-klinikken forteller om HIV. Men med dagens medisiner kan de aller fleste leve et fullverdig og langt liv selv om viruset blir værende i kroppen resten av livet. Video: Lommelegen.no Vis mer

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen ikke er oppdatert de siste to årene. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet.

Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

og detHiv er en forkortelse for humant immunsvikt-virus (engelsk: human immunodeficiency virus). AIDS, eller Aquired Immunedeficiency Syndrome, er et senere stadium av HIV infeksjon.

Når en person blir smittet av HIV, blir det vanskeligere for kroppen å bekjempe både uskyldige og alvorlige infeksjoner og andre sykdommer. Viruset ødelegger en type hvite blodlegemer som kalles T-hjelpeceller, såkalte CD-4 celler. Leger bruker derfor antall CD 4 celler i blodet som en markør for hvor i sykdomsstadiet en person er. Hvis man har under 200 CD4 celler per milliter blod, regner man at personen har AIDS. Det er ingen kur for HIV-infeksjon, men man kan leve et normalt liv med antiviral behandling.

LES OGSÅ: Symptomer på ulike kjønnssykdommer

Dette skjer i kroppen når du er HIV-smittet

Når man er smittet med Hiv-viruset, er det kroppens immunforsvar som angripes. De hvite blodcellene blir infsert, det er lymfocyttene som rammes.

Når lymfocyttene ikke fungerer, gjør det kroppen mottakelig for infeksjoner som vanligvis ikke pleier å gi sykdom når kroppens immunsystem fungerer normalt. Dette kalles opportunistiske infeksjoner. Det finnes mange opportunistiske bakterier, virus, sopp og parasitter. Pasienter med alvorlig utvikling av aids er mest utsatt. (1=)

LES OGSÅ: Frykter du at du har fått HIV? Svært vanlig spørsmål til Lommelegen.

HIV og aids globalt

Det er rundt 38 millioner mennesker som har HIV/AIDS på verdensbasis, Ifølge WHO. Dessverre fikk i 2018 kun 62% av menneskene med HIV på verdensbasis behandling. I tillegg regner man med at nesten 50% av de som er HIV-positive ikke vet at de er smittet. I de utviklingslandene som er hardt rammet er hiv-epidemien en humanitær katastrofe.

HIV og aids i Norge

Det er beregnet at det per 2018 er anslagsvis 4500-5000 personer som lever med hivinfeksjon i Norge. (8) I 2019 ble 171 nye tilfeller meldt til MSIS.

Ifølge FHI er dette fordelingen på smittede, med data fra meldte tilfeller 2014-2018:

 • 53% av meldte tilfeller de siste årene er hetroseksuelle, og av disse er 2/3 smittet før ankomst Norge.
 • 33% er homoseksuelle.
 • 9% er smittet ved sprøytebruk
 • 1,5% er barn som har blitt smittet av mor
 • Mellom 2015-2018 har ingen blitt smittet via blodoverføring.

Fra 2015 har det vært nedgang i meldte tilfeller hos menn som har sex med menn. Totalt har meldte hiv-tilfeller i Norge falt med 30 % i perioden 2008 til 2017. Årsaken er forebyggingstiltak som rask igangsatt og effektiv behandling av alle nydiagnostiserte, samt at risikoutsatt kan få forebyggende medisiner (legemiddelprofylakse). Meldte tilfeller blant nyankomne asylsøkere har også falt siste årene. (8)

LES OGSÅ: Kjønnssykdommene du kan få i utlandet

Slik smitter HIV

Smitte forekommer via seksuell kontakt og blodkontakt. Sæd og blod er de mest smittsomme kroppsvæskene.

 • Seksuell kontakt, det vil si samleie (anal, vaginal) eller annen seksuell kontakt der slimhinner er i kontakt med hverandre.
 • Hvis man er smittet av en annen seksuelt overført sykdom øker risikoen for smitte, særlig ved ubeskyttet analt samleie.
 • Vaginalt, ubeskyttet samleie har en lavere risiko for smitte. Man finner også viruset i spytt, tårer, avføring og urin, men smitte via disse kroppsvæskene er veldig uvanlig.
 • Sprøytedeling og stikkuhell eller overføring av blodprodukter fra en smittet person kan føre til smitte.
 • I tillegg kan en infisert mor smitte sitt barn via svangerskap, fødesel og amming.

Smitterisiko

Risikoen for smitteoverføring er, ifølge fhi:

 • Vaginalt samleie, uten kondom: Risikoen for å bli smittet er 0,1% eller lavere.
 • Risikoen er noe høyere ved ubeskyttet analt samleie hvor den smittede er ubehandlet eller dersom en av partnerne har en annen seksuelt overført infeksjon.
 • Stikkuhell (for eksempel at en helsearbeider stikker seg på en brukt spørytespiss) er beregnet til ca. 0,3%
 • Ved fellesbruk av sprøyter ca. 1%
 • Risikoen for at mor overfører sykdommen til barn ved svangerskap, fødsel og amming er 30-50% (uten antiviral behandling av barnet eller moren).
 • Hivsmittede som bruker antivirale medisiner som foreskrevet, har lavt innhold av virus i blodet. Det har vist seg i praksis at de som følger sitt behandlingsopplegg korrekt ikke smitter sine seksualpartnere. Kondom er likevel anbefalt for å forebygge andre seksuelt overførbare infeksjoner.

Når er man smittsom?

Når man har blitt smittet, kan man overføre smitten så snart som 1-2 uker etter at man selv har blitt smittet. Man er mest smittsom tidlig i sitt eget smitteforløp og senere når man har utviklet et svekket immunforsvar.

Inkubasjonstid

Inkubasjonstid er ca 2-4 uker etter primær smitte. Mange er uten symptomer flere år etter at de er smittet.

LES OGSÅ: Slik smitter IKKE hiv

Symptomer på HIV

50-70% av de som er smittet kan oppleve en influensalignende sykdom innen 2-4 uker etter HIV-infeksjon og noen mennesker føler seg ikke syke i det hele tatt. (8)Les mer om de forskjellige symptomer ved HIV.

HIV-TEST: Det finnes både spytt og blodprøver man kan ta for å påvise HIV. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
HIV-TEST: Det finnes både spytt og blodprøver man kan ta for å påvise HIV. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Testing

Det anbefales at alle som er seksuelt aktive uten kondom, eller som injiserer narkotika, deler sprøyer, eller på andre måter er utsatt for HIV risiko, tar en prøve for å se om de er smittet. Selv om mange gruer seg for en test, er det alltid lurt å teste seg hvis man har hatt ubeskyttet sex, og man lurer på om man kan ha blitt smittet. Testing er gratis og du kan bli testet hos fastlege, og ved flere klinikker hvor du ikke trenger henvisning fra lege. Man kan ofte få prøven gratis og også anonymt, eller hos sin fastlege. Les mer her: HIVNORGE - her kan du teste deg

Man kan ta testen via spyttprøve eller blodprøver. Hvis man er negativ for HIV smitte, kan man ta forholdsregler slik at man reduserer sin fremtidige risiko for smitte. Hvis man er positiv vil tidlig behandling føre til et normalt livsløp med minimale bivirkninger fra smitten. Det er også en fordel for ens partnere at man vet sin smittestatus.

LES OGSÅ: Slik tester du deg for kjønnssykdommer

Kan det være noe annet?

Andre sykdommer som kan ha lignende symptomer kalles diffrensialdiagnose. Differensialdiagnose for HIV inkluderer:

Prognose

Fordi så mange nå kan leve lenge med HIV smitte, er det vanlig at man utvikler andre aldersrelaterte sykdommer i tillegg til HIV smitte. Det er viktig at man holder seg i fysisk og psykisk god form og at man også prøver å unngå andre seksuelt overførte sykdommer. Det er dessverre vanlig å ha flere andre infeksjoner når man er HIV positiv. Man bør testes for hepatitt B og hepatitt C, og tuberkulose. Hvis man er HIV negative bør man ta en hepatitt B vaksine, særlig hvis man er blant risikogruppene for HIV smitte.

Hvis man etterhvert utvikler et svakere immunsystem og CD 4 nivået går ned til under 350, er det andre medisiner man kan få i tillegg til vanlig antiviral behandling.
Disse medisinene hjelper med å holde såkalt opportunistiske infeksjoner borte. Opportunistiske infeksjoner og sykdommer er vanlige når CD 4 nivået går under 350. Man regner at en person har aktiv AIDS når CD 4 nivået er under 200, eller når man får en eller flere opportunistiske sykdommer eller infeksjoner.

LES OGSÅ: Syfilis, stadier og symptomer

Behandling av HIV-smittede

Hvis man får positiv test skal man henvises til spesialist i infeksjonsmedisin.

Behandlingen er antivirale medisiner. Antiretroviral terapi, såkalt ART, er en kombinasjonsterapi med medisiner som reduserer HIVs evne til å reprodusere seg selv. Målet med behandlingen er et ikke-målbart nivå av viruspartikler i blodet. De ulike antivirale medisinene virker på forskjellige måter ved å nekte viruset inngang i cellen, forhindre replikasjon og og forhindre at viruset kan sette inn sine egne gener i vertscellens DNA.

Det er ofte bivirkninger av disse medisinene, men det er viktig å ta dem som foreskrevet for å holde viruset under kontroll.

Det er viktig at hivsmittede informeres om rettigheter og plikter, og får regelmessige samtaler om sex, samliv og smitterisiko samt hjelp til å slutte røyke og redusere alkohol og annet rusforbruk. (8)

LES OGSÅ: Sår på penis? Dette kan være årsaker

Tegn på utvikling av AIDS

De vanligste tegnene på utvikling av AIDS er en type lungebetennelse, pneumocystose, dramatisk nedgang i vekt, såkalt kakeksi, og soppinfeksjon i spiserøret. I tillegg ser man ofte gjentatte luftveisinfeksjoner. Når man har utviklet AIDS kan man få sykdommer som Kaposis sarkom, livmorshalskreft og analkreft, lymfom, øyekreft, nattsvette, diare, andre infeksjoner og nevrologiske og psykiatriske symptomer. Bakterie, virus, parasitt og soppinfeksjoner er vanlige i alle organer, inkludert hjernen.

Prognose

De nye antivirale medisinene har forbedret prognosen mye for de med HIV-infeksjon. Man kan leve lenge med sykdommen og ha et normalt liv - så lange man følger anbefalingene om behandling. Hivinfeksjon har gått fra å være en dødelig sykdom, til å bli en kronisk sykdom med livslangt behandlingsbehov. (8)

Hvis man ikke får behandling vil flertallet av de som er smittet av hiv få aids, men det kan ta mange år. Etter ti år vil omtrent halvparten av de ubehandlede utvikle alvorlige immunsviktproblemer. En fullt utviklet aids har meget høy dødelighet.(9)

Kjønnssykdommene med størst utbredelse av i Norge:

Klikk på linken for å lese om utbredelse, symptomer, smittemåte, diagnose og behandling.

Kilder:

1) WMD, 2) MS, 3) FHI, 4) AIDS.gov, 5) avert.org, 6) WHO 7)

Oppdatering 04.05.2020 av Elisabeth Lofthus, sykepleier. Kilder: 8) FHI 9) SML 10) SML:Oppurtunistisk infeksjon

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring