Når utløsningen aldri kommer

Forsinket eller manglende utløsning et problem som opp til 5 prosent av alle menn har i kortere eller lengre perioder.

BLIR «ALDRI» FERDIG: Forsinket utlløsning kan påvirke samlivet negativt. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
BLIR «ALDRI» FERDIG: Forsinket utlløsning kan påvirke samlivet negativt. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen ikke er oppdatert de siste to årene. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet.

Publisert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Ulike problemer med utløsningen

Det finnes tre hovedtyper av utløsningsproblemer hos menn.

  • Den mest vanlige er prematur ejakulasjon, hvor mannen kommer for tidlig.
  • Deretter har vi retrograd ejakulasjon som er når sæden ikke kommer ut på vanlig måte, men i stedet går opp i blæren. Dette ses som oftest som en bivirkning ved enkelte medisiner og etter forskjellige operasjoner.
  • Det minst kjente problemet er de gangene mannen bruker svært lang tid på å komme, eller i noen tilfeller ikke greier å få utløsning i det hele tatt. Dette kalles forsinket ejakulasjon.

Ikke uvanlig

En grei men litt unøyaktig definisjon på forsinket eller manglende ejakulasjon er at mannen bruker over 30 minutter på å oppnå orgasme og utløsning. Siden dette er en tilstand som man vet lite om, er det også vanskelig å si hvor vanlig det er. Studier spriker en del og oppgir at alt fra en til fire prosent av alle menn har dette problemet. I en større studie fra USA oppga så mange som 7,78 prosent at de hadde store problemer med å oppnå utløsning. Disse tallene gjelder kun for menn som har problemet over lang tid. De fleste menn vil i enkelte situasjoner og i kortere perioder oppleve dette ute at det trenger å tyde på at noe er galt.

Definisjon

Som nevnt over så er en mye brukt definisjon at det tar over 30 minutter med seksuell aktivitet før mannen får utløsning. Blant de som forsker på dette er det imidlertid en del uenighet om hvordan man mer nøyaktig kan definere tilstanden. Det eksisterer derfor flere ulike definisjoner, men for de fleste tilfeller er 30 minutters regelen den mest praktiske å bruke.

Forsinket utløsning kan også deles inn i ulike undertyper:

  • Medfødt: Når problemet har vært til stedet helt siden mannen puberteten og startet sin seksuelle modning.
  • Ervervet: Hvis tilstanden utvikler seg senere i livet, etter at mannen tidligere har hatt normal utløsning.
  • Generell: Når mannen opplever forsinket utløsning mer eller mindre hver gang, uavhengig av situasjon, sexpartner eller type seksuell aktivitet.
  • Situasjonsbetinget: Her oppstår problemet kun i gitte situasjoner.

Ved utredning av forsinket utløsning er det viktig å kartlegge hvilken, eller hvilke, av disse kategoriene som passer for den enkelte mann.

Årsaker

Mekanismene bak en manns orgasme og utløsning er kompliserte og avhengig av et nøyaktig samarbeid mellom penis og hjernen. Fra stimuleringen av penis starter, og til utløsningen kommer, er det mange forskjellige organer og strukturer som må fungere best mulig. Flere sentre i hjernen er involvert, det samme gjelder ulike nervebaner, muskelgrupper og organer som prostata, blæren og testiklene. Det er altså mange steder der noe kan gå galt og dermed gi seksuelle problemer av en eller flere typer.

Når det gjelder forsinket utløsning deler man årsakene inn i to hovedgrupper, psykogen eller fysisk. I tillegg har vi de tilfellene der problemet oppstår som en bivirkning av en medisin mannen bruker.

Psykogene årsaker

Seksualitet er en fysisk aktivitet basert på følelser, det er derfor ikke overraskende at psykologiske faktorer kan spille en stor rolle i ulike seksuelle problemer. De vanligste mentale tilstander som kan ligge bak forsinket utløsning er depresjon og angst. I tillegg kan generelt dårlig selvbilde, prestasjonsangst og samlivsproblemer gi seg utslag i utløsninsproblemer. Hos en mindre gruppe kan årsakene bygge på religiøse eller kulturelle tabuer, og hos andre igjen at virkelighetens seksualitet ligger langt fra mannens seksuelle fantasier.

ÅRSAK I HJERNEN: Psykogene faktorer er svært vanlig årsak. Illustrasjon: NTB Scanpix/Shutterstock
ÅRSAK I HJERNEN: Psykogene faktorer er svært vanlig årsak. Illustrasjon: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Fysiske årsaker

Det finnes mange sykdommer og tilstander som potensielt kan påvirke en manns orgasme og utløsning. Skader på nerver i bekkenet og ryggraden er en årsak og oppstår gjerne etter ulykker eller større operasjoner. Siden hjernen spiller en viktig rolle for normal utløsning, vil også en skade her kunne føre til forsinket utløsning. Det kan for eksempel oppstå etter et hjerneslag eller hjerneblødning. Hos enkelte finner man årsaken i hormonsystemet, spesielt hos menn med lavt testosteron (hypogonadisme) eller lavt stoffskifte (hypotyroidisme). Forsinket utløsning kan også være et resultat av en kraftig infeksjon i urinveiene eller kjønnsorganene. Operasjoner på prostata, spesielt der det dreier seg om prostatakreft og hele prostata fjernes, kan påvirke nerver og muskler som er viktige for utløsningen. Noen menn har medfødte misdannelser i kjønnsorganene eller urinveiene, og i noen få tilfeller il dette være bakgrunnen for senere seksuelle problemer som blant annet forsinket utløsning.

MEDISINER: Noen medisiner kan gi bivirkninger - som forsinket utløsning. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
MEDISINER: Noen medisiner kan gi bivirkninger - som forsinket utløsning. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Bivirkninger som årsak

En rekke medisiner kan påvirke mannens seksualfunksjon. Når det gjelder forsinket utløsning er det spesielt medikamenter som påvirker sentralnervesystemet som kan føre til dette. Antidepressiva, epilepsimedisiner og antipsykotika har alle dette som en mulig bivirkning. Enkelte medisiner mot høyt blodtrykk er også vist å kunne ha slike bivirkninger, det samme gjelder vanndrivende medikamenter.

Et stoff som utpeker seg spesielt, er alkohol. Det er nok mange menn som vil kjenne seg igjen i dette. Alkohol er et bedøvende stoff som virker på hjernen og har man drukket nok så hjelper det ikke at lysten og muligheten for seksuell aktivitet er til stede, orgasmen vil la vente på seg. At dette skjer en gang iblant, gir ingen varig sjanse for forsinket utløsning. Ved langvarig høyt alkoholforbruk vil det imidlertid være muligheter for å utvikle dette som et kronisk problem.

Ofte selvforsterkende

Forsinket utløsning, på samme måte som potensproblemer, har en tendens til å forsterke seg selv hvis man ikke tar tak i det. Opplever en mann dette en eller flere ganger så vil gjerne tankene begynne å kverne og neste gang man er i en seksuell situasjon, så vil man være så redd for at det skal skje at det gjør nettopp det. Hjernen vår har en fascinerende evne til å lure seg selv.

Utredning

Opplever man forsinket utløsning over lengre tid, vil det være lurt å ta det opp med lege. Langvarige seksuelle problemer som dette kan føre til en del komplikasjoner for den det gjelder. Redusert seksuell nytelse, prestasjonsangst og stress vil for eksempel kunne gjøre det vanskelig å gå inn i et forhold med en partner, på samme måte som det kan påvirke og i verste fall ødelegge, et eksisterende forhold. For å unngå slikt bør det tas opp med lege så snart man selv begynner å oppleve det som et problem.

EN SAMTALE HOS LEGEN: Kan kartlegge årsak til problemet. Foto: NTB Scanpix
EN SAMTALE HOS LEGEN: Kan kartlegge årsak til problemet. Foto: NTB Scanpix Vis mer

Å finne årsaken til forsinket utløsning følger i stor grad prinsippene for enhver medisinsk utredning. Det første, og ofte viktigste, er en god og ærlig samtale mellom deg og legen. Her kartlegges hvor lenge du har hatt problemet, hvor ofte det skjer og i hvilke situasjoner du opplever det. For eksempel er en viktig opplysning om det skjer både når man onanerer og når man har sex med en partner. Normal utløsning ved onani, men ikke ved samleie, tyder sterkt på en psykologisk årsak.

Gjennom en slik samtale vil legen også kunne gå gjennom eventuelle medisiner du står på og om noen av disse kan være årsaken. Det er også viktig å finne ut om det samtidig er andre seksuelle problemer til stede, som for eksempel impotens.

En fysisk undersøkelse vil også høre med. Dette for å sjekke penis og testikler for sykdommer eller tilstander som kan påvirke evnen til utløsning. Blant annet kan man teste for nedsatt følelse i penis og penishodet.

Blodprøver vil også være aktuelt, spesielt for å se etter skjevheter i hormonsystemet. En urinprøve kan avdekke eventuelle urinveisinfeksjoner. En slik prøve kan også vise funn som tyder på diabetes, dette er en av sykdommene som kan påvirke nervene i penis og penishodet.

Videre utredning

Får legen mistanke om at det kan ligge en sykdom eller skade bak problemet, vil han eller hun ofte henvise deg til videre utredning hos leger som er spesialiser på de ulike tilstandene som kan være årsaken til forsinket utløsning. Før det kan de være aktuelt med ulike røntgen undersøkelser og ultralyd, for eksempel for å se etter tilstander i buken eller bekkenet som kan gi en forklaring.

Behandling

Å behandle forsinket utløsning handler om å finne den bakenforliggende årsaken, og så behandle denne. Der det mest sannsynlig er lettere psykogene årsaker, som prestasjonsangst, som ligger bak, kan det ofte holde med en vanlig legesamtale der man utelukker at det ligger noe alvorlig bak. I mange tilfeller vil en slik avklaring være nok til at problemet løser seg av seg selv. Eventuelt kan noen ha nytte av en henvisning til kvalifisert sexolog eller annet helsepersonell med spesiell erfaring på området.

Ved mer alvorlige psykiske årsaker, som depresjoner og angstproblematikk, vil utredning og behandling hos psykiater eller psykolog være en fornuftig vei å gå.

Er det fysiske årsaker som ligger bak, for eksempel diabetes eller nerveskader, må man henvises til spesialister i disse tilstandene. Ofte vil riktig behandling av sykdommen som er årsaken, føre til at problemet reduseres eller forsvinner.

Kan medisiner hjelpe?

Det finnes ingen medisiner som spesifikt er rettet mot forsinket utløsning. Det er gjort studier på ulike medisiner mot Parkinson, angst og allergier, og det er enkelte tegn på at de kan virke i noen få tilfeller. Dette er imidlertid en svært usikker behandling, der risikoen for bivirkninger i mange tilfeller er større enn sjansen for at det skal virke.

Kilder:

1) Delayed Ejaculation: Pathophysiology, Diagnosis, and Treatment. World Journal of Men’s Health. Januar 2018 2) The pathophysiology of delayed ejaculation. Translational Andrology and Urology. August 2016 3) The drug treatment of Delayed ejaculation. Translational Andrology and Urology. August 2016 4) How is delayed ejaculation defined and treated in North America? Andrology. May 2015

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring