Hva er årsakene til impotens?

Erektil dysfunksjon kan skyldes flere årsaker.

FYSISKE OG PSYKISKE ÅRSAKER: Ereksjonssvikt kan handle om både sykdommer, aldersforandringer eller ha psykiske forklaringer. Illustrasjonsfoto: Dean Drobot / Shutterstock / NTB
FYSISKE OG PSYKISKE ÅRSAKER: Ereksjonssvikt kan handle om både sykdommer, aldersforandringer eller ha psykiske forklaringer. Illustrasjonsfoto: Dean Drobot / Shutterstock / NTB Vis mer

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen ikke er oppdatert de siste to årene. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet.

Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Kalles erektil dysfunkssjon

Impotens blir i medisinen kalt erektil dysfunksjon. Dette defineres som en vedvarende manglende evne til å få, eller opprettholde en ereksjon som er tilstrekkelig til å gjennomføre tilfredsstillende seksuell aktivitet.

LES MER: Hva er erektil dysfunksjon? Også kalt impotens

Årsaker til erektil dysfunksjon

Det forskes mye på erektil dysfunksjon over hele verden, og vi lærer stadig mer om hva som kan føre til ereksjonsproblemer hos menn. Listen over mulige årsaker blir stadig lenger, men grovt sett deles de inn i to grupper, organiske og psykogene.

I tillegg til disse to hovedgruppene er det også et økende antall menn som får ereksjonssvikt som en bivirkning av medisiner de tar for andre sykdommer.

Blodårer

Ereksjonssvikt defineres som organisk hvis den er et resultat av en sykdom eller tilstand. Dette er den vanligste typen ED hos menn over førti, og det er spesielt to årsaker som peker seg ut, tette blodårer og diabetes.

Etter hvert som vi blir eldre vil blodårene våre gradvis bli trangere og stivere på grunn av fettavleiringer, spesielt i arteriene som er de blodårene som frakter blod fra hjertet og ut i kroppen. Når dette skjer, og i hvor stor grad, varierer veldig fra person til person basert på alt fra kosthold, via mengden fysisk aktivitet, til genetikk og arv.

Denne prosessen i blodårene er gjerne bedre kjent under navnet åreforkalkning eller aterosklerose, og er den ledende årsaken til sykdommer som høyt blodtrykk, hjerteinfarkt og hjerneslag.

I de senere år har også sammenhengen mellom potensproblemer og åreforkalkninger blitt klarere og har fått økt oppmerksomhet. Blant annet ser man at rundt 70 prosent av menn med høyt blodtrykk, etter hvert også vil utvikle ereksjonssvikt av varierende grad.

Videre viser det seg at menn som utvikler ED, har en betydelig høyere risiko for å få hjerteinfarkt senere i livet. Mekanismene bak ereksjonsproblemer og hjerteinfarkt er altså de samme, men på grunn av at blodårene som frakter blod til penis er smalere enn de som forsyner selve hjertet, så vil man ofte merke det først på potensen.

Erektil dysfunksjon kan derfor være et forvarsel for mer alvorlig sykdom, og alle menn som utvikler vedvarende potenssvikt bør sjekke dette hos lege Sturla Pilskog, urolog

Erektil dysfunksjon kan derfor være et forvarsel for mer alvorlig sykdom, og alle menn som utvikler vedvarende potenssvikt bør sjekke dette hos lege. En skikkelig utredning av blodtrykk og kolesterolnivå vil i slike tilfeller kunne forhindre et potensielt dødelig hjerteinfarkt eller hjerneinfarkt senere i livet.

Diabetes

På andreplass på listen over organiske årsaker til erektil dysfunksjon, finner vi diabetes. En mann med diabetes har rundt 75 prosent sjanse for å utvikle erektil dysfunksjon. I tillegg debuterer problemene 10-15 år tidligere enn hos menn uten denne sykdommer.

Det er i hovedsak to mekanismer som ligger bak den økte forekomsten av ED hos denne gruppen. Den ene er at diabetes fører til økt forekomst av fettavleiringer i blodårene, med det samme resultat som beskrevet over.

Diabetes angriper i tillegg nervesystemet vårt og kan redusere funksjonen blant annet til de nervene som styrer den kompliserte ereksjonsfunksjonen. Det er også vist at menn med diabetes produserer mindre mengder nitrogenoksid, et stoff som er ansvarlig for å få svamplegemene i penis til å utvide seg.

Sammen fører disse faktorene til at erektil dysfunksjon er et svært vanlig problem for menn med diabetes, og studier tyder også på at disse mennene utvikler mer alvorlig ereksjonssvikt og at det påvirker livskvaliteten i enda større grad enn for menn med ED men ikke diabetes.

Andre organiske årsaker

I tillegg til åreforkalkninger og diabetes, er det en rekke sykdommer og tilstander som kan gi potensproblemer. Listen under er ikke fullstendig.

Psykologiske årsaker til erektil dysfunksjon

Mekanismene bak det å få en ereksjon er et komplisert samspill mellom mange av kroppens systemer, slik som blodomløpet, nerve- og hormonsystemet, og ikke minst hjernen. Det er hjernen som starter og styrer alle de fysiske endringene i kroppen som ender opp med at penis blir erigert, og psykiske sperrer eller problemer kan derfor lett påvirke er ereksjonsevnen hos en mann.

Slike mentale sperrer kan være alt fra en lett prestasjonsangst, til mer langvarige og alvorlige tilstander som angst og depresjoner. En generelt stressende livssituasjon, øker også sjansen for potenssvikt, det samme gjelder familie- og samlivsproblemer.

Sexolog Haakon Aars: Om psykologiske årsaker til ereksjonssvikt

Impotens som bivirkning

Det skrives ut medisiner som aldri før, og i de aller fleste tilfellene med god grunn. Men enhver medisin vil ha mulige bivirkninger og høyt på listen over de vanligste, finner vi erektil dysfunksjon. Alt fra medisiner mot magesår, høyt blodtrykk og epilepsi, kan for noen gi ereksjonsproblemer.

Blodtrykksmedisiner har lenge hatt et spesielt dårlig rykte når det gjelder potensproblemer, og man har da gjerne først og fremst pekt på betablokkere. I den senere tid har studier imidlertid vist at det er de vanndrivende blodtrykksmedisinene som er virker å ha størst sjanse for å gi bivirkninger som påvirker potensen.

En annen viktig gruppe medisiner som er viktige i denne sammenhengen, er de som brukes mot angst og depresjoner. Spesielt ser det ut til at SSRI-preparater, antidepressiva, gir en relativt stor risiko for å gi ereksjonssvikt. Bruken av denne typer medisiner har økt kraftig de siste årene, og økningen har spesielt kommet blant hos ungdom og unge voksne.

Kilder:

1. Male sexual dysfunction – EAU Guidelines 2. Erektil dysfunksjon hos norske menn over 40 år. Tidsskr Nor Lægeforen 2001, 121: 28-32. 3. Obesity and Erectile Dysfunction: From Bench to Clinical Implication. World J Mens Health. 2019 May; 37(2): 138–147. 4. Acute Effects of Nicotine on Physiological and Subjective Sexual Arousal in Nonsmoking Men: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. J Sex Med. 2008 Jan; 5(1): 110–121. 5. Viagra Reseptfri (sildenafil) som første reseptfri medisin med veiledning. Statens Legemiddelverk, aug 2019. 6. Pilskog, S. (2019). Penis – En Håndbok (1. utg.). Oslo: Kagge forlag. 7. The Princeton III Consensus recommendations for the management of erectile dysfunction and cardiovascular disease. Mayo Clin Proc. 2012 Aug;87(8):766-78. 8. Erektil dysfunksjon. Norsk legemiddelhåndbok, mars 2021

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring