Hva er erektil dysfunksjon? Også kalt impotens

Ereksjonssvikt rammer svært mange menn.

RISIKO FOR IMPOTENS: Alder og andre sykdommer kan gi økt sannsynlighet for impotens. Foto: AtlasStudio / Shutterstock / NTB
RISIKO FOR IMPOTENS: Alder og andre sykdommer kan gi økt sannsynlighet for impotens. Foto: AtlasStudio / Shutterstock / NTB Vis mer

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen ikke er oppdatert de siste to årene. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet.

Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Over halvparten av norske menn vil i løpet av livet utvikle potensproblemer, og for mange av disse vil det føre til betydelig redusert livskvalitet. For noen er det også det første tegnet på mer alvorlig sykdom. Heldigvis finnes det i dag effektiv behandling, så sant man tørr å ta de topp med lege.

Andre navn:

Erektil dysfunksjon forkortes ED. Det kalles også impotens, ereksjonssvikt og potensproblemer. På engelsk kalles det impotence og erectile dysfunction.

Definisjonen av erektil dysfunksjon (ED) har endret seg en god del over de siste tiårene. Frem til begynnelsen av 1990-tallet brukte man stort sett betegnelsen impotens, et begrep som strakk seg helt tilbake til 1662 da det ble definert som manglende seksuell kraft. I de påfølgende to hundre årene endret betydningen av ordet seg flere ganger, og det var store forskjeller i hva man lå i ordet i ulike deler av verden.

Det at de var så mange ulike og vage definisjoner, gjorde det vanskelig å gjennomføre god og nøyaktig forskning på tilstanden, og i 1992 ble det derfor holdt et stort internasjonalt møte som kom frem til dagens definisjon. Det var også enighet om å gå bort i fra ordet impotens, og i stedet bruke det mer nøyaktige, om noe mer kronglete, navnet erektil dysfunksjon.

Hva er erektil dysfunksjon?

Etter 1992 er derfor den offisielle definisjonen på erektil dysfunksjon en vedvarende manglende evne til å få, eller opprettholde, en ereksjon som er tilstrekkelig til å gjennomføre tilfredsstillende seksuell aktivitet.

Årsaker

Det forskes mye på erektil dysfunksjon over hele verden, og vi lærer stadig mer om hva som kan føre til ereksjonsproblemer hos menn. Listen over mulige årsaker blir stadig lenger, men grovt sett deles de inn i to grupper, organiske og psykogene.

De organiske årsakene er de vanligste hos menn over førti, og det er spesielt to årsaker som peker seg ut, tette blodårer og diabetes.

I tillegg til disse to hovedgruppene er det også et økende antall menn som får ereksjonssvikt som en bivirkning av medisiner de tar for andre sykdommer.

LES MER:

Ikke bare eldre menn - øker hos yngre menn

Det er etter hvert gjort svært mange studier som har forsøkt å finne ut hvor utbredt erektil dysfunksjon er, og det er stort sprik mellom resultatene. En gruppe forskere forsøkte i 2019 å samle alle disse resultatene, fant at forekomsten av ED varierte fra 3 til 76 prosent i de ulike studiene!

Men en norsk undersøkelse fra 2001 gir svar. Det viser seg også at den utbredte oppfattelse av at potensproblemer er noe som først og fremst rammer menn i de øvre aldersgrupper. Men selv om forekomsten absolutt øker med alderen, har nyere forskning vist at også for de yngre aldersgruppene er erektil dysfunksjon et relativt vanlig problem.

LES MER:

Diagnose og utredning

Opplever man en eller annen type ereksjonssvikt over lengre tid, bør man ta det opp lege. Hva som defineres som lengre tid kan diskuteres, men et sted mellom 3 og 6 måneder er en grei regel. Spesielt gjelder dette hos menn som er ferdig med sin første ungdom.

LES MER:

Behandling

Vi har kommet langt de siste årene når det gjelder å behandle erektil dysfunksjon. Dette gjelder både direkte gjennom ulike medikamenter som bedrer potensen, men vel så mye på grunn av at man har greid å kartlegge sammenhengene mellom ereksjonssvikt og andre sykdommer. Til sammen gjør dette at de fleste menn med ED, vil kunne få hjelp til å få tilbake et tilfredsstillende seksualliv.

Det er også mange ting man kan gjøre selv for å legge forholdene for en velfungerende ereksjon så godt som mulig til rette.

LES MER OM DETTE:

Prognose

De aller fleste menn vil oppleve at ereksjonen svikter en eller flere ganger i løpet av livet, og det er først når det over lengre tid skjer som en regel og ikke som et unntak, at man trenger å begynne å tenke på reell erektil dysfunksjon. For de menn som ender opp med en slik ereksjonssvikt, så er utsiktene nå betydelig bedre enn det de var for kun få år siden. Prognosen vil naturlig nok avhenge mye av hva som forårsaker potensproblemene, men uavhengig av bakenforliggende årsak, så finnes det i nå mange behandlingsalternativer. Dette har gjort at de aller fleste menn med erektil dysfunksjon i dag, vil kunne finne en behandling som fører til at de kan nyte et rikt og fullverdig seksualliv.

Kilder:

1. Male sexual dysfunction – EAU Guidelines 2. Erektil dysfunksjon hos norske menn over 40 år. Tidsskr Nor Lægeforen 2001, 121: 28-32. 3. Obesity and Erectile Dysfunction: From Bench to Clinical Implication. World J Mens Health. 2019 May; 37(2): 138–147. 4. Acute Effects of Nicotine on Physiological and Subjective Sexual Arousal in Nonsmoking Men: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. J Sex Med. 2008 Jan; 5(1): 110–121. 5. Viagra Reseptfri (sildenafil) som første reseptfri medisin med veiledning. Statens Legemiddelverk, aug 2019. 6. Pilskog, S. (2019). Penis – En Håndbok (1. utg.). Oslo: Kagge forlag. 7. The Princeton III Consensus recommendations for the management of erectile dysfunction and cardiovascular disease. Mayo Clin Proc. 2012 Aug;87(8):766-78. 8. Erektil dysfunksjon. Norsk legemiddelhåndbok, mars 2021

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring