Hvor vanlig er impotens?

Over halvparten av norske menn vil i løpet av livet utvikle potensproblemer.

MANGE SLITER MED IMPOTENS: Over halvparten av alle menn vil oppleve ereksjonssvikt. Illustrasjon: fluidworkshop / Shutterstock / NTB
MANGE SLITER MED IMPOTENS: Over halvparten av alle menn vil oppleve ereksjonssvikt. Illustrasjon: fluidworkshop / Shutterstock / NTB Vis mer

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen ikke er oppdatert de siste to årene. Utviklingen innen medisin går raskt, og informasjonen kan derfor være foreldet.

Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Hvor mange har problemer med impotens? Svaret er: Svært mange! Over halvparten av norske menn vil i løpet av livet utvikle potensproblemer. Det kan føre til betydelig redusert livskvalitet. For noen er det også det første tegnet på mer alvorlig sykdom. Heldigvis finnes det i dag effektiv behandling.

Impotens kalles i medisinen for erektil dysfunksjon og defineres som vedvarende manglende evne til å få eller opprettholde en ereksjon som er tilstrekkelig til å gjennomføre tilfredsstillende seksuell aktivitet.

LES OGSÅ: Spørsmålene menn ikke tør stille legen

Utbredelse

Det er etter hvert gjort svært mange studier som har forsøkt å finne ut hvor utbredt erektil dysfunksjon er, og det er stort sprik mellom resultatene. En gruppe forskere forsøkte i 2019 å samle alle disse resultatene, fant at forekomsten av erektil dysfunksjon varierte fra 3 til 76 prosent i de ulike studiene!

Det er altså vanskelig å gi noen sikre tall om hvor stor sannsynlighet det er for at en mann vil utvikle ereksjonsproblemer i løpet av livet. Som beskrevet over, vil det også variere mye ut ifra om man har tilleggssykdommer som diabetes eller hjerte- og karsykdommer.

Impotens og alder

En norsk undersøkelse fra 2001 (2) viser følgende forekomst av moderat til komplett ereksjonssvikt blant menn over førti år:

Alder Andel som opplever ereksjonssvikt
40-49 år8 %
50-59 år21 %
60-69 år48 %
> 70 år65 %

(2)

Økt forekomst hos unge menn

Det er en utbredt oppfattelse av at potensproblemer er noe som først og fremst rammer menn i de øvre aldersgrupper. Men selv om forekomsten absolutt øker med alderen, har nyere forskning vist at også for de yngre aldersgruppene er erektil dysfunksjon et relativt vanlig problem.

Forskjellige studier har vist at mellom 10 og 40 prosent av unge menn i alderen 18 – 30 år, har problemer med ereksjonen. For de fleste av disse vil årsaken være psykologisk, fro eksempel stress, prestasjonsangst eller depresjoner, men hos omtrent en femtedel ligger det en fysisk årsak bak.

Kilder:

1. Male sexual dysfunction – EAU Guidelines 2. Erektil dysfunksjon hos norske menn over 40 år. Tidsskr Nor Lægeforen 2001, 121: 28-32. 3. Obesity and Erectile Dysfunction: From Bench to Clinical Implication. World J Mens Health. 2019 May; 37(2): 138–147. 4. Acute Effects of Nicotine on Physiological and Subjective Sexual Arousal in Nonsmoking Men: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. J Sex Med. 2008 Jan; 5(1): 110–121. 5. Viagra Reseptfri (sildenafil) som første reseptfri medisin med veiledning. Statens Legemiddelverk, aug 2019. 6. Pilskog, S. (2019). Penis – En Håndbok (1. utg.). Oslo: Kagge forlag. 7. The Princeton III Consensus recommendations for the management of erectile dysfunction and cardiovascular disease. Mayo Clin Proc. 2012 Aug;87(8):766-78. 8. Erektil dysfunksjon. Norsk legemiddelhåndbok, mars 2021

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring