Søvnløshet, insomni

Søvnløshet er den vanligste søvnforstyrrelsen og kan medføre mange oppvåkninger om natten, urolig søvn og vansker med innsovning.

SØVNLØSHET: Søvnløshet kan medføre vansker med innsovning, oppvåkninger på natten og dårlig søvnkvalitet. Foto: Sam Wordley / NTB
SØVNLØSHET: Søvnløshet kan medføre vansker med innsovning, oppvåkninger på natten og dårlig søvnkvalitet. Foto: Sam Wordley / NTB Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Hva er søvnløshet?

Søvnløshet, også kalt insomni, er en tilstand der man opplever en eller flere typer søvnproblem minst 3 netter i uken.

Søvnløshet kan medføre forskjellige typer søvnvansker. Noen opplever en type søvnproblem, mens andre kan ha flere søvnproblemer på en gang. Hovedtypene av søvnproblem ved søvnløshet er:

 • Vanskelighet med å få sammenhengende søvn. Dette betyr at man våkner opp på natten, og kan da være våken over 30 minutter, søvnen blir derfor oppstykket. Særlig eldre kan ha problemer med dette.
 • Vansker med å sovne. Det tar gjerne over 30 minutter fra man legger seg til man sovner.
 • Tidlig oppvåkning om morgenen der man ikke klarer å sovne igjen.
 • Dårlig kvalitet på søvnen.

Akutt og kronisk

Søvnvansker kan være både akutte og kroniske. Kroniske, langvarige søvnproblemer har vart i over 3 måneder, mens akutte søvnvansker har vart under 3 måneder.
(1, 2, 3, 4)

Andre navn:

Søvnvansker omtales også som insomni.

Sliter du med å sove? Her er 8 viktige prinsipper for god søvn. Video: Lommelegen.no Vis mer

Årsak

Det er mange årsaker som kan føre til at man får søvnløshet. Årsakene kan være alt fra sykdom til stress, og noen ganger er det ikke en klar årsak bak problemene.

Ved en akutt krise i livet kan man oppleve akutte søvnvansker, når krisen er håndtert vil ofte søvnproblemene opphøre. Kronisk søvnløshet har ikke alltid en klart utløsende faktor, og søvnvanskene kan være kroniske, over år, uten at man finner en klar årsak.

Noen av årsakene som kan medføre søvnløshet er:

 • Sykdom: Eksempler på sykdommer og tilstander som kan gi søvnvansker er stoffskiftesykdommer, smerter, nattlig kløe, hjerte-lunge sykdommer.
 • Bivirkninger fra medisiner.
 • Stress og bekymringer.
 • Depresjon og angst.
 • Personlige kriser.
 • Eldre, her definert som de over 65 år, har økt sannsynlighet for søvnproblemer. Dette fordi "kroppens klokke" endrer seg med alderen.
 • Jetlag etter flyreiser. (1, 2, 3, 4)a

Utbredelse

Man tror at 10 til 15 % lider av kronisk søvnløshet. Mens 1 av 3 voksne har søvnproblemer innimellom. Forekomsten øker med alderen, og særlig fra midten av 40 årene. (1, 3)

Symptomer

Symptombildet ved søvnløshet kan variere, men som nevnt tidligere opplever man en eller flere av følgende symptomer:

 • Urolig nattesøvn.
 • Dårlig kvalitet på søvnen.
 • Innsovningsvansker.
 • Tidlig oppvåkning på morgen.

Ledsagende symptomer som er et resultat av lite eller dårlig kvalitet på søvnen er også vanlig. Disse symptomene kommer gjerne til uttrykk på dagtid, og kan blant annet være:

 • Dårlig humør/humørsvingninger.
 • Redusert konsentrasjon.
 • Ikke uthvilt.
 • Tretthet.
 • Redusert sosial eller kognitiv funksjon.
 • Bekymring rundt søvn.
 • Fysisk ubehag. (1, 2, 3, 4)

LES OGSÅ: For lite søvn? Slik påvirker det kroppen din

Forløp

Søvnløshet kan være både akutt, da med varighet under 3 måneder, eller kronisk. Ved kronisk søvnløshet varer søvnløsheten over 3 måneder. De som lider av søvnløshet kan ha gode netter der man får tilstrekkelig med søvn og god kvalitet på søvnen. Men ved søvnløshet skal man ha minst 3 netter i uken med dårlig søvn. (1, 3, 4)

LES OGSÅ: Hvor mange timer søvn trenger du?

Kan det være en annen diagnose?

SØVNPROBLEMER: Vansker med å sove på natten, og mangel på sammenhengende søvn er symptomer på søvnløshet. Foto: Sergey Mironov / NTB
SØVNPROBLEMER: Vansker med å sove på natten, og mangel på sammenhengende søvn er symptomer på søvnløshet. Foto: Sergey Mironov / NTB Vis mer

Som nevnt tidligere er det flere andre tilstander om kan gi søvnløshet. Dette kan være både kroppslige sykdommer, slik som sykdom i stoffskiftet, eller psykiske tilstander.

Oppsøke lege

Ved vedvarende søvnproblemer, og/eller mistanke om bakenforliggende årsak til søvnløshet, er det viktig at man oppsøker lege. (1, 4)

Diagnostisering

Symptomene beskrevet ovenfor gir bakgrunn for diagnosen søvnløshet. Søvnløsheten må påvirke den daglige funksjonen for at diagnosen skal kunne stilles.

Søvndagbok er ofte en del av utredning, der registrerer man søvnen og aspekter rundt søvnen, ofte i to uker.

Det er også vanlig at legen gjør ytterligere utredning, undersøkelser og tester med tanke på bakenforliggende årsak til søvnproblemene. (1, 2, 3, 4)

Behandling

Behandlingen mot søvnløshet kan deles inn i ikke-medikamentell behandling og behandling med legemidler.

Sovemedisiner har lenge vært en vanlig behandling ved søvnløshet, men nyere kunnskap tyder på at ikke-medikamentell behandling, slik som kognitiv atferdsterapi, er mer effektivt.

Legemidler kan være aktuelt i korte perioder, og har da ofte god effekt. Men flere av medisinene som brukes mot søvnproblemer er vanedannende og kan ved lengre tids bruk gi flere negative effekter.

Ikke-medikamentell behandling:

Behandling av søvnproblemer uten medisiner kan virke til å ofte fungere bedre enn medisiner. Men en slik behandling krever innsats og dedikasjon av pasienten, og gode råd og veiledning fra lege.

En viktig del av ikke-medikamentell behandling av søvnproblemer er:

 • Søvnhygiene: Søvnhygiene er en rekke enkle tiltak som skal sikre bedre søvn og døgnrytme. Du kan lese mer om søvnhygiene i denne artikkelen.
 • Kognitiv atferdsterapi: Kognitiv atferdsterapi går ut på at man hjelper pasienten til å se og forstå sammenhengen mellom tanker og følelser, og hvordan dette påvirker handlinger og hvordan man fungerer. Ved søvnløshet vil dette i stor grad handle om hvordan negative tanker og uhensiktsmessig atferd kan være med å opprettholde problemene rundt søvn. Kognitiv atferdsterapi er en del av kognitiv terapi.
 • Avslapningsteknikker og meditasjon.

Medisiner:

Sovemedisiner kan ha god effekt i en begrenset periode på søvnvansker. Men mange av legemidlene som brukes mot søvnløshet kan være svært vanedannende, de må derfor brukes med forsiktighet, i tillegg vil de ikke behandle årsaken til søvnløsheten.

Effekten til sovemedisiner vil medføre at man sovner raskere inn, man våkner mindre på natten og sover noe lengre. Eksempler på sovemedisiner er Zopiklon og Zolpidem. Tidligere har det også vært vanlig å forskrive benzodiazepiner mot søvnløshet, men sovemedisinene virker til å både være tryggere i bruk og ha mindre bivirkninger.

Sovemedisiner som er vanedannende mister ofte sin effekt etter at man har brukt dem en stund. De kan også gi problemer med søvnen når man slutter å bruke dem. Flere av medisinene mot søvnproblemer kan påvirke kjøreevnen dagen etter, og kan i tillegg gi ytterligere bivirkninger slik som søvnighet på dagtid, hodepine, tett nese og svimmelhet.

Melatonin: Medisiner som inneholder Melatonin er relativ nye sovemedisiner i Norge. I Norge er indikasjonen for bruk av medisiner med Melatonin korttidsbehandling mot søvnvansker for de over 55 år, og som behandling mot kortvarig jetlag hos voksne.

På apoteket kan man få kjøpt reseptfrie medisiner mot søvnvansker. Disse har ofte svak dokumentasjon på effekt. (1, 2, 3, 4, 5, 6)a

Prognose

Med god og strukturert behandling kan mange få hjelp med søvnløsheten.

LES MER OM: Behandling av langvarige søvnproblemer uten medisiner

Kilder

1) Helsenorge.no, Søvnløshet – insomni
2) Helsebiblioteket.no, Søvnvansker (insomni)
3) Helse Bergen, Insomni
4) Norsk legemiddelhåndbok, Insomni
5) Felleskatalogen, Melatonin
6) Felleskatalogen, Circadin

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring