Sykelig tretthet - hva kan være årsaken?

Er alt et ork? Går du fort tom for energi, og har du en nærmest uimotståelig trang til å legge deg ned for å hvile midt på lyse dagen? Sykelig tretthet kan ha mange ulike årsaker.

SVÆRT VANLIG: Tretthet er et svært vanlig symptom i befolkningen. Sykelig tretthet kan skyldes alt fra stressende livshendelser til mer alvorlige, underliggende sykdommer. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
SVÆRT VANLIG: Tretthet er et svært vanlig symptom i befolkningen. Sykelig tretthet kan skyldes alt fra stressende livshendelser til mer alvorlige, underliggende sykdommer. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Tretthet, fatigue, utmattelse, slitenhet, slapphet er alle ord som brukes om hverandre - "kjært barn" har mange navn. Begrepene kan beskrive en følelse av manglende energi, nedsatt fysisk og/eller psykisk kapasitet, uttalt søvnighet, og forsinket gjenvinnelse av krefter ved hvile og søvn.

LES OGSÅ: Søvnforstyrrelser.

Begrepet tretthet er vagt med tanke på hva folk mener med det, og plagene kan variere i karakter, og kan komme sammen med symptomer fra andre steder i kroppen. Tretthet er ikke et spesifikt symptom for en bestemt sykdom, men er et symptom som kan sees ved mange ulike medisinske tilstander.

Tretthet kan foreligge alene og gå over ved nok hvile, for eksempel etter midlertidige forstyrrede søvnrutiner, stress hjemme eller på jobb, eller andre årsaker som ikke skyldes en underliggende medisinsk diagnose.

Sykelig tretthet kan også komme som følge av en underliggende medisinsk tilstand, og man snakker da om "sekundær tretthet". Dersom tretthetsplagene ikke er akutt oppståtte, men har vart en stund, og i hvert fall ved en varighet over seks måneder, øker sjansen betydelig for at det kan skyldes en underliggende medisinsk tilstand. Ved kronisk tretthet kan man identifisere en underliggende årsak i rundt to tredjedeler av tilfellene. (1) (2)

Forekomst

Tretthet er et svært vanlig symptom i befolkningen, og er også en hyppig grunn til at folk søker lege. Tretthet er hovedårsaken til at man oppsøker fastlegen i mellom 5 og 10 prosent av tilfellene, og er et viktig symptom i en enda større andel. Kvinner og menn beskriver plagene sine noe ulikt - menn vil typisk uttrykke at de føler seg slitne, mens kvinner i større grad uttrykker at de er engstelige eller deprimerte. (1)

LES OGSÅ: Angst og depresjon - hva er forskjellen?

Mulige årsaker til tretthet

Tretthet er et vanlig symptom, og har ikke alltid en påvisbar underliggende medisinsk årsak. Det finnes dog mange medisinske tilstander som kan ha tretthet som et av sine symptomer. Videre ser vi nærmere på noen viktige årsaker. Listen er ikke uttømmende.

INFEKSJONER: Vanlige infeksjoner som influensa og lungebetennelse er vanligvis forbundet med utmattelse. Trettheten kan ofte henge igjen i en god stund etterpå. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
INFEKSJONER: Vanlige infeksjoner som influensa og lungebetennelse er vanligvis forbundet med utmattelse. Trettheten kan ofte henge igjen i en god stund etterpå. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Akutt (kortvarig) tretthet og tretthet som følge av livspåkjenninger

Akutt oppstått tretthet kan ofte ha sammenheng med en akutt oppstått medisinsk tilstand, for eksempel en vanlig infeksjonssykdom som influensa eller lungebetennelse, som kommer i tillegg til de andre symptomene. Tretthet som har kommet sammen med en nylig oppstått medisinsk tilstand vil ofte ikke trenge nærmere utredning.

LES OGSÅ: Kriser.

Hendelser i livet, sosiale vanskeligheter og ytre påvirkninger kan absolutt spille inn med tanke på tretthet. Vinteren er lang og mørk i Norge, og mangel på sollys kan være en bidragende faktor. En vanskelig familiesituasjon, uhåndterlig arbeidspress, og manglende innflytelse på egen situasjon, stjeler energi og glede, også fra aktiviteter som vanligvis er lystbetonte. (1) (2)

LES OGSÅ: Vinterdepresjon.

Årsaker til mer langvarig tretthet

Når trettheten varer lengre er sjansen større for at det skyldes en underliggende medisinsk tilstand - dette kan dreie seg om fysisk eller psykisk sykdom, bruk av medikamenter eller misbruk av rusmidler. Ulike årsaker til mer langvarig sykelig tretthet kan inkludere:

Hjerte- og lungesykdommer:

Sykdommer som rammer hjertet og/eller lungene kan påvirke oksygenforsyningen til kroppens organer, og kan således også medføre sykelig tretthet. Dette inkluderer tilstander som hjertesvikt (som igjen kan ha ulike årsaker), kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), søvnapné, med flere.

Hormonrelaterte sykdommer:

Sykdommer som rammer de såkalte endokrine organene, organer som står for produksjonen av noen av de mange hormonene i hormonsystemet, kan ha tretthet som et viktig symptom.

Lavt stoffskifte (hypotyreose). De første tegnene på lavt stoffskifte er ofte trøtthet og manglende initiativ. Lavt stoffskifte er spesielt vanlig hos kvinner. Andre symptomer er nedstemthet, frossenhet, tørr og tykk hud, hevelse i ansiktet og på hendene, manglende seksuallyst og vektøkning. Du kan få undersøkt stoffskiftet med en blodprøve.

Diabetes type 1 og type 2. Vage symptomer, ofte med tretthet, tørste, sultfølelse og vekttap er vanlige symptomer og tegn på begynnende diabetes type 2. Diabetes type 1 debuterer ofte relativt akutt med tretthet og nedsatt allmenntilstand, mye vannlating, tørste og vekttap. En blodprøve kan gi svar på om du har diabetes.

Hypertyreose (høyt stoffskifte), sykdom i binyrer, nyrer eller lever, samt fedme, er andre mulige årsaker.

Infeksjonssykdommer:

En bakterie- eller en virusinfeksjon vil som regel føre til litt eller mye tretthet når infeksjonen herjer. Trettheten kan henge igjen i kroppen, noen ganger i flere uker etter at selve infeksjonen er over. Influensa og lungebetennelse gir ofte trøtthet i tiden etterpå. Mononukleose (kyssesyke), tuberkulose og HIV er eksempler på mulige infeksiøse årsaker til langvarig tretthet.

Sykdommer i blod eller beinmarg

Anemi (blodmangel). Andre betegnelser er hemoglobinmangel, eller lav blodprosent. I blodet har vi røde blodceller, og i dem finnes stoffet hemoglobin. Hemoglobinet binder oksygenet og bringer det rundt i kroppen med blodet. For lite hemoglobin kan bety at for lite oksygen kommer ut til organene. Vi blir da trøtte, får hodepine, blir svimle, slitne i musklene og får nedsatt yteevne, både fysisk og psykisk. Anemi har alltid en årsak, men noen, særlig kvinner, har en tendens til å ligge lavt i hemoglobinnivå, særlig hvis de har store menstruasjonsblødninger. Hemoglobinnivået måles med en enkel blodprøve. Selve årsaken til blodmangelen undersøkes med forskjellige prøver - jernmangel er den viktigste enkeltårsaken. Andre sykdommer i blod eller beinmarg kan også medføre tretthet.

Revmatologiske sykdommer:

Flere revmatologiske sykdommer er sterkt assosiert med tretthet, for eksempel fibromyalgi, leddgikt (revmatatoid artritt), systemisk lupus erytematosus (SLE), polymyalgia rheumatica og Sjögrens syndrom. Kronisk tretthetssyndrom (CFS/ME) er, som navnet tilsier, assosiert med kroniske tretthetsplager, men kun en liten andel av de med kroniske tretthetsplager kvalifiserer for å få denne diagnosen.

Psykiske sykdommer:

Depresjon. Depresjon er en sykdom, og innebærer mer enn at man "bare trenger å ta seg sammen". Diagnostikk og behandling hos lege kan være til stor hjelp. Tretthet og tiltaksløshet er viktige symptomer ved depresjon, og hos noen kan dette være det som er aller mest framtredende. Sorgreaksjoner, angst og somatiseringslidelser er andre mulige årsaker til tretthet.

LES OGSÅ: Ulike typer depresjon.

Nevrologiske sykdommer:

Flere nevrologiske sykdommer kan ha tretthet som symptom. Multippel sklerose (MS), myasthenia gravis, hjernerystelse og traumatiske hjerneskader er noen potensielle årsaker.

Kreftsykdommer:

Slapphet og tretthet kan være et tidlig symptom ved kreft, og sees ved mange kreftformer. Vedvarende tretthet kan også være et senere problem hos mange kreftoverlevere.

Medikamenter og rusmidler:

Svært mange medikamenter har tretthet som mulig bivirkning, også medisiner som ikke er merket med varseltrekant. Eksempler på dette er medikamenter til behandling av psykiske lidelser (som antidepressiva), p-piller, vanndrivende medikamenter og andre blodtrykksmedisiner. Les pakningsvedlegget for mer informasjon om mulige bivirkninger av dine medisiner. Misbruk av de fleste rusmidler kan også ofte føre til tretthet.
(1) (2)

Diagnostikk og behandling

Sykelig tretthet med en varighet på over én måned er ofte assosiert med en underliggende årsak, og denne årsaken kan ved kronisk tretthet identifiseres i de fleste tilfellene.

Utredningen av en pasient med sykelig tretthet over en viss tid må være bred, og inkluderer blant annet en kroppslig undersøkelse av pasienten, i tillegg til en rekke blodprøver som kan inkludere måling av blodcellenivåer, betennelsesmarkører som CRP, nivåer av salter i blodet, blodsukkeret, lever- og nyreprøver, hormonprøver, med flere.

UTREDNING: Langvarig, sykelig tretthet må utredes videre. Noen ganger, spesielt ved mistanke om underliggende kreft, vil bildediagnostikk (røntgenundersøkelser) bli nødvendig. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
UTREDNING: Langvarig, sykelig tretthet må utredes videre. Noen ganger, spesielt ved mistanke om underliggende kreft, vil bildediagnostikk (røntgenundersøkelser) bli nødvendig. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

I noen tilfeller, blant annet avhengig av alder, kjønn og øvrige symptomer, vil det være aktuelt med utredning med tanke på kreft, som kan inkludere spesifikke blodprøver og røntgenundersøkelser (bildediagnostikk).

Psykiske plager og stressende livshendelser er blant de mest sannsynlige årsakene til sykelig tretthet, og depresjon og angst er også viktig å fange opp. De vanligste kroppslige årsakene til sykelig tretthet er infeksjoner, eller tilstander i fordøyelsessystemet. Hos barn bør man spesielt tenke på blodsykdommer, cøliaki og revmatiske sykdommer.

Behandlingen av sykelig tretthet vil rette seg mot den eventuelle underliggende tilstanden som påvises. Dersom man ikke finner en klar årsak til trettheten, kan behandling med antidepressiva for eksempel forsøkes. Hvis du føler deg uforklarlig trett, og trettheten ikke gir seg, bør du bestille time hos legen din for nærmere utredning. (1) (2)

Kilder

1) UpToDate, Approach to the adult patient with fatigue

2) Mayo Clinic, Fatigue

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring