Hva er bivirkninger av Pfizer-vaksinen?

De fleste vil få milde bivirkninger etter koronavaksinen, men de fleste blir kvitt dem etter to til tre dager.

MEST BIVIRKNINGER ETTER ANDRE DOSE: Smerte på stikksted, feber, frysninger og tretthet er vanlige bivirknigner. Foto: 9nong / Alya_Ro / Shutterstock / NTB
MEST BIVIRKNINGER ETTER ANDRE DOSE: Smerte på stikksted, feber, frysninger og tretthet er vanlige bivirknigner. Foto: 9nong / Alya_Ro / Shutterstock / NTB Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

En stor andel av befolkningen i Norge og Europa er nå vaksinert. Comirnaty (BioNTech/Pfizer) er den vaksinen som flest har fått i Norge. Det betyr at vi har masse data om hvilke bivirkninger som er vanlige.

MODERNA: Hva er bivirkninger av Moderna-vaksinen?

Bivirkningene er et resultat av at ditt immunsystem blir aktivert og lager beskyttelse mot koronavirus. Noen kjenner dette godt, andre vil ikke oppleve bivirkninger i det hele tatt.

Vanlige bivirkninger

Legemiddelverket oppgir at disse bivirkningene er vanligst etter koronavaksine med Comirnaty (BioNTech/Pfizer):

  • Mer enn 80 % fikk smerter på stikkstedet.
  • Andre vanlige bivirkninger er trøtthet, hodepine, muskelsmerter, leddsmerter, frysninger og feber. Bivirkningene kan være ubehagelige, men går vanligvis over etter noen dager.
  • Vanlige bivirkninger kommer gjerne første eller andre dag etter vaksinering og varer omtrent 2–3 døgn.
  • De fleste tåler disse forbigående bivirkningene godt, mens andre opplever betydelige plager et par dager etter vaksinering.
  • Noen kan oppleve hovne lymfeknuter, som kan vedvare i 7–10 dager.

Pakningsvedlegget for vaksinen, som du kan lese i Felleskatalogen oppgir også kvalme og oppkast, utslett og kløe på stikksted som vanlige bivirkninger for Pfizervaksinen.

Mensforstyrrelser

Koronavaksinasjon kan påvirke menstruasjonen. Det er økt forekomst av menstruasjonsforstyrrelser hos unge kvinner etter at de ble vaksinert mot korona, viser de første resultatene fra Folkehelseinstituttets befolkningsundersøkelser.

Flere i undersøkelsen rapporterte at menstruasjonen ble mer kraftig enn normalt etter første og andre vaksinedose.

Kvinner som opplever vedvarende menstruasjonsforstyrrelser, bør oppsøke lege for undersøkelse og evt. henvisning til gynekolog for å utelukke andre årsaker til blødningsforstyrrelsene. Les flere råd på FHI.no.

Kraftige menstruasjonsblødninger er nå registrert som en bivirkning med ukjent frekvens i produktomtalene.

Mest bivirkninger etter dose to

Legemiddelverket skriver at flere opplevde bivirkninger (punktlisten over) etter andre dose enn etter første dose.

FHI gjennomførte i mars 2021 en undersøkelse der vaksinerte personer har svart på spørsmål om opplevde bivirkninger etter koronavaksinasjon. Blant 2799 deltakere som hadde fått Pfizer vaksinen rapporterte 28,7 % bivirkninger etter første dose. Etter vaksinasjon med andre dose steg andelen som rapporterte uønskede hendelser/bivirkninger til om lag 50 %.

Oppfriskningsdoser: Hvordan bivirkninger arter seg etter tredje og fjerde dose kan du lese om her:

Forskjell på Pfizer og Moderna

Begge vaksinene har ganske lik profil, begge inneholder en liten bit av arvestoffet (mRNA), ifølge Legemiddelverket.

Bivirkningene er også ganske like med noen unntak. Legemiddelverket skriver at flere opplevde bivirkninger etter andre dose enn etter første dose etter Pfizer-vaksinen. Dette er ikke oppgitt for Moderna (Spikevax). Kvalme og brekninger er klassifisert som vanlig hos Pfizer, men svært vanlig hos Moderna.

Begge vaksinene har rapportert de samme sjeldne og alvorlige bivirkningene, men flere menn under 30 år har fått hjertebetennelse av Moderna .

ANDRE TYPE KORONAVAKSINER: Koronavaksiner og bivirkninger

Sjeldne og alvorlige bivirkninger

Sjeldne bivirkninger vil si bivirkninger som mellom 1 av 1000 og 1 av 10 000 opplever.

Allergisk sjokk

Pakningsvedlegget for vaksinen oppgir at tilfeller av anafylaksi er rapportert, men med foreløpig ukjent frekvens for Comirnatyvaksinen.

Alle vaksiner kan i sjeldne tilfeller fremkalle anafylaktiske reaksjoner, også kalt allergisk sjokk, og derfor skal alltid vaksiner settes av helsepersonell, og du skal ikke forlate legekontor/helsestasjon før det har gått minst 15 minutter. Dette er for at du skal få rask helsehjelp ved en eventuelt akutt reaksjon.

Hjertebetennelse

Det er i Norge meldt om flere tilfeller av perikarditt og myokarditt etter vaksinering med Pfizer, selv om denne bivirkningen oppstår oftere etter vaksinering med Moderna.

Det er i Norge per 16. desember 2021 meldt om 218 tilfeller av perikarditt og 120 tilfeller av myokarditt etter vaksinering. Det er satt 8,9 millioner vaksinedoser i Norge.

Perikarditt er en betennelse i hjerteposen. Myokarditt er en betennelse i hjertemuskelen.

En ny nordisk studie, antyder at myokarditt oftere oppstår etter andre dose enn etter første, og oftere hos yngre menn. Hos de fleste begynner symptomene på hjertebetennelse 1-2 uker etter vaksinasjonen, men hos noen kan det ta lengre tid.

Risikoen ser ut til å være høyere etter to doser med Spikevax (Moderna) enn etter to doser med Comirnaty (BioNTec/Pfizer).

Menn under 30 år anbefales vaksinen fra Pfizer/BioNtech, uavhengig av hvilken mRNA-vaksine de fikk som første dose.

Det er viktig å kontakte lege hvis du opplever brystsmerter, tungpustethet eller uregelmessig puls Steinar Madsen, Legemiddelverket.

– De fleste blir raskt friske, men vi har sett tilfeller der det har oppstått komplikasjoner. Det er viktig å kontakte lege hvis du opplever brystsmerter, tungpustethet eller uregelmessig puls, sier medisinsk fagdirektør, Steinar Madsen i Legemiddelverket.

Hevelse i ansiktet hos de som har tatt kosmetiske fillers

Vaksinasjon med mRNA-vaksine (Moderna og Pfizer/BioNTech) har medført noen få enkeltrapporter om hevelse på, eller i nærhet av, injeksjonsstedet for kosmetiske «fillers».

– Årsaksmekanismen er uklar, og reaksjonene har latt seg behandle med kortikosteroid og/eller antihistamin. mRNA-vaksiner kan fortsatt gis til personer som har kosmetiske «fillers», men de bør oppfordres til å kontakte lege dersom de får hevelser i områdene der «fillers» er injisert, skriver FHI i vaksinasjonsveilederen til helsepersonell.

Andre sjeldne bivirkninger med ukjent frekvens

Pakningsvedlegget oppgir også noen flere sjeldne bivirkninger med ukjent frekvens:

Meld inn bivirkninger!

Legemiddelverket og FHI er avhengig av at helsepersonell og pasienter melder inn bivirkninger.

  • Privatpersoner kan melde mistanke om bivirkninger av vaksine via et elektronisk skjema du finner på helsenorge.no. Skjemaet krever innlogging ved hjelp av en elektronisk ID. Dette sikrer at uvedkommende ikke får tilgang til dine opplysninger.
  • Helsepersonell skal melde mistenkte bivirkninger etter vaksinasjon via melde.no

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring