Symptomer på krystallsyken

Krystallsyken er ikke farlig, men det kan være svært ubehagelig. Årsaker ligger i ørets balanseorgan. Heldigvis vil man bli kvitt plagene raskt med riktig behandling.

KRYSTALLSYKE: Vanlig årsak til akutt svimmelhet. Tegn er svimmelhet, ustøhet, og kvalme. Dreining av hodet kan fremkalle symptomer. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
KRYSTALLSYKE: Vanlig årsak til akutt svimmelhet. Tegn er svimmelhet, ustøhet, og kvalme. Dreining av hodet kan fremkalle symptomer. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Du vil fra 1. mai 2023 ikke finne noe nytt innhold på Lommelegen. Vi jobber med å avvikle siten. Inntil videre kan du fortsatt lese alt innholdet som før. Lommelegens rådgivningstjeneste ble lagt ned fra 1. mai 2023 og det er ikke lenger mulig å sende inn helsespørsmål til Lommelegen.

Har du spørsmål om personvern? Send en mail til pvo@aller.com. Andre spørsmål kan sendes til kundeservice@aller.no..

PS: Artiklene på Lommelegen er laget for å gi deg generell kunnskap og skal ikke erstatte medisinske råd eller behandling hos helsepersonell. Oppsøk lege hvis du trenger medisinsk hjelp.

Krystallsyken kalles også BPPV: Benign paroksysmal posisjonsvertigo.

Hva er krystallsyken?

Krystallsyken er en lidelse som skyldes forandringer i balanseorganet i innerøret. Tilstanden opptrer ofte som akutt svimmelhet. Diagnosen er ikke farlig, men kan være svært ubehagelig.

Hvorfor har vi krystaller i øret?

I det indre øret har vi krystaller. I hvert øre sitter tre bueganger som er fylt med væske. I en del av balanseorganet som heter utriculus finnes krystaller. Krystallene er ørsmå "steiner" (otolitter) som er kalsiumkarbonatkrystaller. Ved krystallsyken løsner krystallene fra urticulus og faller ut i en eller felere av buegangene. Når krystallene beveger seg i buegangene oppfattes dette av hjernen som svimmelhet.

Vi kan sammenligne det med et svømmebasseng. Når man beveger seg vil vannet skape bevegelser som gjør at en reseptor som sitter i hver enkelt buegang (cupula) kan sende informasjon til hjernestammen om hvordan hodet beveger seg i forhold til gravitasjonen. Flyten av væsken er altså avhengig av kroppsstillingen. På denne måten får hjernen informasjon om hvor kroppen og hodet befinner seg. Dette er nødvendig for balansen din.

Hva skjer i kroppen ved krystallsyken?

Ved krystallsyke har noen av krystallene løsnet fra sin faste plass i balanseorganet, som heter utriculus, og flyter fritt i væsken. Dette vil irriterer balanseorganet når du beveger på hodet og utløse akutt svimmelhet. Dette er ofte stillingsbetinget – det vil si at spesielle stillinger og bevegelse av hodet kan utløse svimmelhetsanfall.

Hva er årsaken?

Årsaken er ofte ukjent, men det kan være aldersbetinget eller skyldes hodeskader. Andre, mer sjeldne årsaker er tannbehandling og idrett. En studie (med få pasienter) i 2006 konkluderte med at emosjonell stress har potensialet til å kunne spille en rolle i utvikling av krystallsyken. I 2016 ble det publisert en studie som konkluderte med at pasienter med angstlidelse muligens kan ha en økt risiko for å få BPPV, særlig dersom det dreier seg om kvinner eller pasienter som har kjente hjerne-kar-sykdommer. (4, 5, 6, 8, 9)

KRYSTALLER I FRI FLYT: Årsaken til krystallsyken finner vi i det indre ørets balanseganger. Illustrasjon: Fotomontasje av illustrasjoner fra NTB Scanpix/Shutterstock. Tekst v. Lommelegen.
KRYSTALLER I FRI FLYT: Årsaken til krystallsyken finner vi i det indre ørets balanseganger. Illustrasjon: Fotomontasje av illustrasjoner fra NTB Scanpix/Shutterstock. Tekst v. Lommelegen. Vis mer

Kan det smitte?

Nei, krystallsyken er ikke en infeksjonssykdom, og kan ikke smitte.

Behandling: Pasienter blir raskere friske med riktig behandling, samt hjemmetrening. Her ser du helsepersonell som øver på manøver for krystallsyken. Foto: TROND SOLBERG / VG / NTB Scanpix
Behandling: Pasienter blir raskere friske med riktig behandling, samt hjemmetrening. Her ser du helsepersonell som øver på manøver for krystallsyken. Foto: TROND SOLBERG / VG / NTB Scanpix Vis mer

Hvor vanlig er krystallsyken?

Krystallsyken er den vanligste årsaken til plutselig innsettende svimmelhet.

 • Den forekommer i alle aldersgrupper, men forekomsten øker med alderen (2, 4)
 • Det forekommer sjeldent hos barn (1, 5)
 • 65 % av pasienten med krystallsyken er kvinner (6)

– Vi regner med at omkring 80 000 nordmenn opplever sykdommen i løpet av et år. Den er sjelden det forekommer hos barn, sier Frederik Kragerud Goplen, overlege ved Haukeland Universitetssykehus, og forfatter av boken «Svimmelhet – diagnostikk og behandling».

Symptomer på krystallsyken

 • Akutt svimmelhet med følelse av rotasjon (1, 2)
 • Ustøhet – behov for å holde seg fast (1, 4)
 • Anfall fremprovoseres av hodebevegelser eller stillingsforandring
 • Svimmelhet følges ofte av ufrivillige rytmiske øyebevegelser
 • Kvalme og oppkast kan forekomme
 • Anfallene varer noen få sekunder (1, 2)

Les mer om: Svimmelhet

Når bør man oppsøke lege?

Ved symptomer som nevnt ovenfor er det svært viktig at man tar kontakt med lege for å få stilt diagnosen riktig siden svimmelhet kan være tegn til en bakenforliggende akutt og alvorlig sykdom.

SYMPTOMER: Plutselig følelse av svimmelhet og at man mister balansen er vanlige tegn. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
SYMPTOMER: Plutselig følelse av svimmelhet og at man mister balansen er vanlige tegn. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Hvordan settes diagnosen?

Diagnosen stilles klinisk. Legen vil se etter nystagmus (ufrivillige øyebevegelser) og utføre Dix-Hallpike manøveren. (1, 5)

Ved enkelte sykehus i Norge vil man kunne utrede krystallsyken ved hjelp av en rotasjonsstol. Du sitter da sikret med belte i en stol som kan roteres omkring to akser. Under behandlingen utløses ufrivillige øyebevegelser (nystagmus). Stolen vil bli rotert på ulike måter og du får på deg en maske som måler nystagmus. Noen blir litt svimmel under denne undersøkelsen. (9)

Noen ganger vil legen også rekvirere MR eller CT av hodet for å utelukke tumor. (1, 5)

Kan det være noe annet?

Det finnes flere sykdommer som kan gi lignende symptomer. Andre sykdommer som kan gi lignende symptomer (differensialdiagnoser) er:

(1, 3, 5)

Behandling av krystallsyken

Sykdommen har en tendens til å bli bra av seg selv, men symptomene gir seg raskere etter behandling med såkalte reposisjonsmanøvre. Disse manøvrene får steinene til å falle ut av buegangene i det indre øret. Tilbakefall er vanlig, men kan behandles på samme måte.

– Behandling starter så snart diagnosen er stilt. Alle varianter av krystallsyke kan behandles med øvelser du kan gjøre hjemme, men behandlingen tar lengre tid og er mer krevende for pasienten. Det er sjelden nødvendig med kirurgiske inngrep, sier Goplen.

Målet for behandlingen er å forkorte sykdomsforløpet og forebygge utvikling av kronisk svimmelhet.

Epleys manøver

Epleys manøver er en behandling som din fastlege vanligvis kan utføre med godt resultat. Ved Epley-manøveret sitter pasienten med hodet vendt 45 grader mot den syke siden. Deretter legger pasienten seg og lar nakken henge utenfor kanten av undersøkelsesbenken mens legen vrier hodet langsomt to påfølgende ganger 90 grader mot den friske siden. Pasienten kan så sette seg opp igjen, mens nakken bør være lett bøyd. (2, 6)

Dersom manøveret ikke fører til symptombedring kan det gjentas. I kompliserte tilfeller og/eller ved atypiske symptomer kan legen henvise videre til en øre-nese-hals spesialist. (2)

Øvelser man kan gjøre selv

Det finnes en hjemmeøvelse «ad modum Brandt-Daroff» som du kan gjøre selv etter at legen har stilt diagnosen BPPV. Hjemmeøvelsen anbefales vanligvis til pasienter som ikke har effekt av Epley-manøveret. (6)

For gjennomføringen skal pasienten sette seg på sengekanten med ansiktet rett frem for å så legge seg ned sidelengs på den syke siden. Stillingen bør så holdes i 30 sekunder, noe som kan være vanskelig siden den vil utløse kortvarig svimmelhet. Pasienten skal så settes seg opp igjen, vente i 30 sekunder for å så legge seg ned sidelengs på den motsatte siden. Øvelsen anbefales daglig (6).

Kan man kjøre bil?

I utgangspunktet har alle sjåfører et eget ansvar til å vurdere om de er skikket til å kjøre bil. Et generelt krav formuleres i førerkortveilederen på helsedirektoratets nettsider som følgende:

«Helsekrav er ikke oppfylt når nevrologisk sykdom, skade eller operative inngrep gir endret funksjon av sentrale eller perifere nervesystem med svekket balanse, svekket koordinasjon, svekkede psykomotoriske funksjoner, svekkete kognitive funksjoner eller visuell neglekt og svekkelsen gir økt trafikksikkerhetsrisiko.» (7)

Dette kravet gjelder alle, uansett hvilken sykdom. På helsedirektoratets nettsider står det ellers følgende: «Kjøring bør ikke finne sted i starten av sykdomsforløpet når symptomene er mest uttalt. Kjøreevnen anses tilfredsstillende når nystagmus og svimmelhet ikke lenger oppstår ved brå hodebevegelser. Benign paroksysmal vertigo, kjent som krystallsyke, kan oppstå spontant eller i forløpet av vestibularisnevritt. Pasientene opplever sjelden svimmelhet og kvalme i sittende stilling som ved kjøring. Tilstanden anses sjelden å være av betydning for trafikksikkerheten. Førerkortgruppe 1, 2, 3: Helsekrav oppfylt når tilstanden er stabil og kompensert. Helseattest kan gis med anbefaling om førerett med vanlig varighet.» (7)

Med andre ord vil ikke krystallsyke medføre at du mister førerkortet, med mindre du har symptomer sittende ved bilkjøring – noe som er uvanlig.

Prognose

Krystallsyken har relativt kort varighet, du vil bli frisk og prognosen er god.

 • 60 % av alle pasienter blir bedre av seg selv etter noen uker.
 • Uten behandling vil cirka 30 % ha symptomer i mer enn tre måneder.
 • 70–90% av pasientene vil bli kvitt symptomene etter at Epley-manøveret er blitt utført.
 • Opptil 50 % av pasienten kan forvente å få tilbakefall, men kan behandles på effektivt på samme måte.
  (1, 2, 5)

Kilder:

Denne saken ble opprinnelig skrevet av journalist Ida H. Bergersen 15.02.2016.
Kilde: Nasjonalt kompetansesenter for vestibulære sjukdommar
Revisjon og utvidelse i juni 2018 av lege Friederike Rieger.
Revisjon og utvidelse mai2021 av sykepleier Elisabeth Lofthus

Kilder ved revisjon: (1) www.lommelegen.no (originalartikkel) 2) www.lvh.no 3) www.legemiddelhåndboka.no 4) helsenorge.no 5) helse-bergen.no/avdelinger/klinikk-for-hovudhals/oyre-nase-halsavdelinga/nasjonal-kompetansetjeneste-for-vestibulere-sykdommer 6) tidsskriftet.no/2002/06/klinikk-og-forskning/benign-paroksysmal-posisjonsvertigo 7) helsedirektoratet.no (førerkortveilederen) 8) ncbi.nlm.nih.gov/pmc 9) .ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 9) Helse Bergen: Rotasjonsstol for behandling av krystallsyken

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, helseprofesjon og dato oppgis på alle artikler.

Vi har strenge retningslinjer for hvilke kilder vi bruker i våre artikler, og vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.

Lommelegen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, kontakt redaksjonen. Artikler som er utdatert er merket.

Les mer om medisinsk kvalitetssikring